Kundreferens

Bong

Bong effektiviserar verksamheten med Microsoft Dynamics AX!

Bong

EG har uppvisat en flexibilitet som leverantör och vi ser det här som början på ett långtgående samarbete. Lars Palebo, Project Office Manager, Bong AB

Bong använder Microsoft Dynamics AX som affärssystem och hade behov av att förbättra sin logistikprocess samt lagerhantering. EG har därför under ett års tid, med början hösten 2011, varit med och stöttat vid implementationen av en ny logistik- och lagerprocess hos Bong i England. Bland annat har plockprocessen förbättrats genom införande av fasta plockplatser och konsoliderad plockning.

EG har med sitt verksamhetskunnande i kombination med applikationskunskaper i Microsoft Dynamics AX bidragit till att vi uppnått det resultat som vi önskade. EG har även uppvisat en flexibilitet som leverantör och vi ser det här som början på ett långtgående samarbete”, säger Lars Palebo, Project Office Manager på Bong AB.

EG hjälper även Bong med deras kontinuerliga systemförvaltning av affärssystemet Microsoft Dynamics AX.