Kundreferens

Thule Trailers

Microsoft Dynamics AX kommer att ersätta företagets olika affärssystem. Investeringen skall skapa ett mer effektivt företag samt öka konkurrensförmågan för företagets välkända och framgångsrika varumärken.

Thule Trailers

Thule Trailers har valt Microsoft Dynamics AX 2009 som sitt nya affärssystem. Implementeringen av det nya systemet kommer att omfatta Thule Trailers verksamheter i Sverige, Polen, Italien och Danmark.

Microsoft Dynamics AX kommer att ersätta företagets olika affärssystem. Investeringen skall skapa förutsättning för införande av gemensamma arbetssätt och därigenom uppnå ökad dynamik och effektivitet inom Thule Trailers. Totalt sett är strävan att skapa ett mer effektivt företag samt öka konkurrensförmågan för företagets välkända och framgångsrika varumärken.

Thule Trailers har valt EG Tacticus i Malmö som implementeringspartner av det nya systemet. Projektet, som har startat, kommer att pågå under 2011 och 2012.