Kundreferens

Aller Tryk

Aller Tryk

Produktions- och ekonomistyrningslösning stärker Aller Tryks planering.

Aller Tryk upplevde en kraftigt stigande orderingång samtidigt som kraven från kunderna ökade. Företaget behövde därför ett system där försäljning, produktion, planering och ekonomi hängde samman och där det även gick att integrera MS Office-paketet.

Vi ville ha en samarbetspartner som hade goda kunskaper om den grafiska branschen och kunde sätta sig in i våra behov. Valet föll på EG Media eftersom de har många års erfarenhet av lösningar för den grafiska branschen och utmärkta referenser. Genom åren har vi haft många inspirerande möten med EG Media om vidareutvecklingen av vår lösning, och de är fortfarande ett mycket kompetent bollplank för oss", säger ekonomichef John Andreasen, Aller Tryk.

EG Media är ett mycket kompetent bollplank för oss. John Andreasen, ekonomichef, Aller Tryk

Branschlösningen Graphic ger överblick
Aller Tryks tidigare lösningar var baserade på AS/400-plattformen.

Tidigare var våra system för ekonomi-, lager- och produktionsplanering samt kund- och leverantörsstyrning inte integrerade med kalkyl- och säljsystemet. Det gjorde att samma data skulle läggas in flera gånger i de olika delsystemen, vilket kunde ge upphov till fel. De många olika delsystemen betydde också att produktionsplaneringen för de många veckotidningarna och magasinen inte var tillfredsställande. Därför behövde vi ett system som kunde ge oss en samlad överblick. Det kravet uppfyller Graphic. Systemet ger oss mycket god överblick över våra kunder och deras beställningar samt vår orderstatus", säger John Andreasen.

Planeringsmodulen stärker processerna hos Aller Tryk
När man trycker så många olika magasin och veckotidningar som vi gör ställs det höga krav på den ofta rätt komplicerade planeringen. I dag hanterar Graphic hela vår produktionsplanering. Det betyder att det är enkelt att spåra vilken delorder som helst för någon av veckotidningarna eller magasinen i en given fas. På så sätt har vi hela tiden koll på orderflödet genom hela produktionen. Det ger oss bättre överblick internt och ökar vår flexibilitet gentemot kunderna”, konstaterar John Andreasen.