Kundreferens

Babcock & Wilcox Vølund

Babcock & Wilcox Vølund

Framgångsrik SAP-implementering på danskt dotterbolag efter uppköp.

EG:s konsult har varit en av de främsta i teamet. Han lyckades hålla fokus på uppgiften som helhet. Lars H. Kristensen, redovisningschef, Babcock & Wilcox Vølund

Behov av SAP-implementering på dotterbolag efter uppköp
År 2000 köptes Vølund upp av Babcock & Wilcox-koncernen (B&W), som ägs till 100 % av McDermott International Inc. McDermott hade redan tidigare implementerat SAP inom övriga grenar av verksamheten och 2009 var turen kommen till Babcock & Wilcox Vølund i Esbjerg.

Stor glädje av den europeiska infallsvinkeln
”Vi har haft stor glädje av vår EG-SAP-konsults europeiska infallsvinkel. Med hjälp av hans kunskaper har vi kunnat testa de amerikanska affärsprocesserna och justera dem så att vi kunnat hitta bättre och smartare modeller i vårt system. EG:s konsult har varit en av de främsta i teamet under hela projektet och har lyckats hålla hela uppgiften i fokus, till skillnad från de kraftigt specialiserade och områdesfixerade konsulterna från USA.”