Kundreferens

Eurostep

Eurostep levererar mjukvara med tillhörande tjänster och tillhandahåller standardbaserade lösningar för Collaborative PLM - ”Collaborative Product Lifecycle Management”.

Eurostep

En bra bit in i projektet kan vi konstatera att vi är mycket nöjda med EG och MS Dynamics AX. Vi är imponerade av den support och det engagemang som vi fått från EG:s konsulter i projektet som redan i sin initiala fas omfattar ett flertal länder. Eurosteps VD, Håkan Kården

Den egenutvecklade programvaran ”Share – A – Space” säljs, implementeras och stödjs globalt. Några av kunderna som använder Eurosteps programvaror och tjänster är BAE Systems, Volvo, Motorola, Saab, Airbus och FMV. Eurostep har också en betydande verksamhet inom kurser, seminarier och konferenser, allt i syfte att utbilda marknaden om de fördelar som standardbaserad PLM ger.

Eurostep valde EG och Microsoft Dynamics AX för en offensiv satsning på affärssystem för hela Eurostep-koncernen. Eurostep är ett tillväxtföretag med stora ambitioner att växa både nationellt och internationellt. Som ett naturligt steg för att nå dessa mål behövdes det tidigare ekonomisystemet ersättas av ett affärssystem. Införandet av ett affärssystem är en strategisk satsning för ökad möjlighet till planering och uppföljning och inte minst en lönsam och uthållig tillväxt.Grundidén som fanns inför Eurosteps inköp av affärssystem kan sammanfattas med ”ett system som möjliggör tillväxt utan ökad administration.

Eurosteps kunduppdrag är ofta i projektform varför grundkriteriet för systemvalet var ett helintegrerat system omfattande affärsprocesserna för försäljning, projektplanering, projektgenomförande och ekonomi. Till detta kom krav på att effektivt hantera försäljning och uthyrning av licenser. Ytterligare önskemål var att ett CRM-system skulle vara integrerat till affärssystemet.

Eurostep önskade vidare enkelhet för de många användarna med avseende på tid och kostnadsrapportering samt goda uppföljningsmöjligheter för projektledare. Lösningen skulle vara en global lösning för användning i flera länder med stöd för lokalt språk samt lokala regler för redovisning.Valet föll på EG och Microsoft Dynamics AX. Med EG fick Eurostep en partner med branschkompetens och engagemang. Dessutom kunde EG visa upp ett antal kunniga konsulter på Microsoft Dynamics lösningar. EG:s lösning, som baseras på Microsoft Dynamics AX, omfattar modulerna CRM, försäljning, projekt, ekonomi och HR. Den uppfyller Eurosteps högt ställda krav på affärssystem.