Kundreferens

Harboes Bryggeri A/S

Harboe skapar kontroll över sin stamdatakvalitet med hjälp av EG Health Check.

Harboe skapar kontroll över sin stamdatakvalitet med hjälp av EG Health Check.

Verktyget är en automatiserad kontroll som ger oss en kraftig förbättring av stamdatakvaliteten. Søren Jensen, Ekonomichef

Undersökningar visar att mindre än en femtedel av de danska företagen har kontroll över sin stamdatakvalitet. Den utmaningen har Harboes Bryggeri A/S mött med hjälp av investering i EG Health Check.

Kontrollerar hälsotillståndet i data
Verktyget städar och rensar upp i data i Harboes Microsoft Dynamics AX. "När vi körde verktyget för första gången överraskades vi över att det faktiskt saknades en del data och att bristerna gjorde systemet långsamt", berättar Søren Jensen. Han betonar att verktyget både identifierar och åtgärdar felen.

Kraftig förbättring av stamdatakvaliteten
Lösningen är en automatiserad kontroll som ger Harboe överensstämmelse i alla transaktioner, en kraftig förbättring av stamdatakvaliteten och en högre IT-säkerhet. Harboe har satt upp verktyget till att löpande kontrollera att nya stamdata om bland annat kunder, varor och leverantörer upprättas korrekt.

Harboes Bryggeri A/S är en internationell dryckesproducent. Bolaget är familjeägt och har letts av fem generationer. Företaget har produktionsanläggningar i tre länder och affärsverksamhet på mer än 90 marknader över hela världen.