Kundreferens

Höganäs

Höganäs har järnkoll på siffrorna med QlikView.

Höganäs

Snabbheten och enkelheten i QlikView gör oss effektivare. Vi är en global aktör som agerar lokalt. Mark Braithwaite, CFO för Region Europe på Höganäs

Höganäs är världens ledande tillverkare av järn- och metallpulver. Med 1 700 medarbetare i 15 länder tillverkar man över 1 500 produkter. Bolaget har utvecklats från en lokal innovatör till ett globalt bolag där 99 % av produktionen går på export. Bolaget omsatte 6 338 Mkr under 2013. Ägare är Lindéngruppen och Wallenberg-ägda FAM.

Över 200 år efter att greve Eric Ruuth påbörjade kolbrytningen i Höganäs har företaget med samma namn spritt sig över hela världen. Höganäs kunder använder bolagets metallpulver för att utveckla framtidens bilkomponenter, produkter för ytbeläggning och lödning, liksom system för hållbar energiproduktion samt elektriska motorer.

Huvudkontoret finns kvar i Höganäs, men företaget har för länge sedan vuxit ur den skånska myllan. Som ett globalt företag med 15 dotterbolag över hela världen behöver man en enhetlig struktur för att kunna mäta och jämföra nyckeltal.

Höganäs var fram till 2013 noterade på Stockholmsbörsen, vilket också ställde stora krav på rapportering. 2011 påbörjade Höganäs arbetet med den nya strategi som sedan ledde till deras nuvarande beslutstödsplattform, Business Discovery-plattformen QlikView.

"När vi tittade på en ny beslutstödsplattform var förutsättningen att den skulle fungera globalt", säger Anna Henriksson, ansvarig BI-strateg på Höganäs. Plattformen skulle stödja koncernledningens strategi för hur det moderna Höganäs skulle utvecklas framöver med en enhetlig struktur, som dessutom gav de olika dotterbolagen handlingsfrihet och möjlighet att effektivisera verksamheten utifrån de lokala förutsättningarna i varje land.

"En lösning skulle fungera i hela världen, och underlätta samarbete mellan länder och olika processer."

Utmaningen
Den tidigare beslutstödsplattformen hade inte motsvarat Höganäs krav på snabbhet och enkelhet.

Det gamla BI-systemet som använts var för långsamt att arbeta i, inte minst hos dotterbolagen. För att få en fullständig bild av en dagsaktuell situation behövde man vänta på att systemet skulle ladda data. Vissa analyser kunde ta oacceptabelt lång tid att göra.

Förutom hos Höganäs i Brasilien. Där gjordes liknande analyser snabbt och brasilianarna ville behålla sitt system, där de kunde mäta och borra sig ner i detaljer, hur och när de önskade.

"Vi ville underlätta för våra anställda", säger Anna Henriksson. Vi fann att Höganäs Brasilien arbetade med QlikView. De hade minutkontroll över intäkter och kostnader och vi kunde uppdatera dokument utan att behöva skicka en rapport till koncernledningen i Höganäs. Några exempel är lönsamhet för olika produkter och kundmixen. De var oerhört duktiga på att analysera risker och visste precis hur de skulle skapa värde åt Höganäs på sin marknad.
Lösningen

Höganäs letade efter en beslutsstödsplattform som kunde samla alla analyser och rapporter i en koncerngemensam struktur för försäljning, inköp, HR, produktion, underhåll, logistik samt ekonomi och finans på ett och samma ställe med korta svarstider utan att belasta nätverken lokalt. QlikView förenade vad projektgruppen ville ha i form av prestanda, flexibilitet och användarvänlighet.

"Just användarvänligheten är viktig i ett sådant här projekt. För att vi alla skulle arbeta och styra mot gemensamma begreppsdefinitioner, då krävs det att alla är motiverade och vill jobba i ett verktyg", fortsätter Anna Henriksson.

Numera löser dessutom användarna problem blixtsnabbt. På mindre än 6 månader hade Höganäs implementerat QlikView i de 15 dotterbolagen. Till sin hjälp hade Höganäs verksamhetskonsulten EG.

Lars-Erik Johansson, som ansvarade för Höganäs implementering hos EG säger:
"QlikView har en stark Enterprise arkitektur som möjliggör snabb lösningsutveckling för stora bolag samtidigt som det möjliggör en god förståelse från användarna i att ta till sig värdet av lösningen. Vår verksamhetskompetens, och erfarenhet av QlikView och Infor M3, tillsammans med Höganäs väldefinierade processer gjorde att detta blev ett oerhört lyckat projekt, både för oss och Höganäs. På mindre än 5-6 veckor implementerar EG och Höganäs de viktigaste QlikView applikationerna. Och apparna rullas ut snabbt och globalt."

Idag kopplar Höganäs dotterbolag och över 200 användare upp sig mot sina QlikView-appar, dygnet runt i olika tidzoner. Höganäs har 8 olika QlikView-appar.

Med QlikView har Höganäs lyckats med att få:

  • Bättre struktur på sin data och bättre åtkomst till den, samtidigt som felmarginaler minskat
  • Tillgänglighet till sin information över hela världen 24 timmar om dygnet
  • Förkortade rapporteringstider och effektivisering av sitt strategiska analysarbete
  • Snabb tillgång till data, korrekta och konsoliderade rapporter som skapar bättre förutsättningar för ett starkare globalt samarbete
  • Möjlighet att följa upp lönsamheten per bolag, kund, produkt och produktkategori

Mark Braithwaite, CFO för Region Europe på Höganäs, berättar att QlikView stöttar Höganäs ambition att de lokala dotterbolagen snabbt  ska kunna ta lokala och viktiga beslut: "Snabbheten och enkelheten i QlikView gör oss effektivare. Vi är en global aktör som agerar lokalt. Med vår koncerngemensamma BI-strategi ger vi användarna möjlighet att ta insiktsfulla beslut. Tidigare tillbringade vi mycket tid med att diskutera relevansen i våra nyckeltal, nu är det lätt att bryta ned alla tal och jämföra dem mellan dotterbolagen."

Tidplanen för att lansera den nya BI-platformen var snålt tilltagen. Under 2011 tog Höganäs beslut om en koncerngemensam strategi och på mindre än 6 månader hade bolaget implementerat QlikView i de 15 dotterbolagen.

Att Höganäs och Qlik lyckades få in så stora mängder information och funktionalitet i ett och samma system förvånade Mark Braithwaite. Utvecklingen av BI-system har gått fort, och för den som är van vid ett av äldre modell väntar många positiva möjligheter: I QlikView kan vi göra saker jag inte trodde var möjliga för några år sedan.

Ladda ner kundcase (pdf)