Kundreferens

ISG Systems

ISG Systems AB väljer EG och Dynamics AX 2012

ISG Systems

Att valet föll på EG beror främst på den system- och processkompetens som EG konsulter besitter. Thomas Lilja, VD på ISG Systems

EG har fått uppdraget att implementera Microsoft Dynamics AX 2012 och Projektredovisning hos ISG Systems AB i Höganäs.

ISG Systems är specialiserade på digital bildhantering, intelligent video och integrerade systemlösningar för komplexa behov av övervakning, kontroll och styrning inom infrastruktur, säkerhet, logistik, process och automation.

ISG’s projektorienterade verksamhet ställer stora krav på en avancerad projekthantering systemmässigt, ett behov som Dynamics AX 2012 möter med sin Projektredovisningsmodul.

"Att valet av leverantör föll på EG beror främst på den system- och processkompetens som EG:s konsulter besitter inom vår typ av verksamhet", säger Thomas Lilja, VD på ISG Systems.