Kundreferens

Nettpartner

Halverad administrationstid för projektledarna.

Nettpartner

Det nya ERP-systemet har halverat tiden som projektledarna ägnar åt administration och ökat vår produktiva tid. Jon Fjærvik, ekonomidirektör, Nettpartner

Halverad administrationstid för projektledarna.
Nettpartner i Norge har 5 000–6 000 pågående projekt. I samtliga är det mycket viktigt med tillgång till exakta data och uppgifter, och förr lade projektledarna runt fyra–fem timmar i månaden bara på rapportering.

Kostnadskontroll helt avgörande
Nettpartner bygger upp och sköter drift och underhåll av infrastruktur för distribution av el, tv, data och fjärrvärme. Avtalen är komplicerade och tidsbegränsade, och styrning och kostnadskontroll är helt avgörande.

Nettpartners system byggde tidigare på kalkylblad som medarbetarna fyllde i och sparade lokalt på sina datorer.

Vi lyckades inte samla in tillräckligt bra data om den ekonomiska styrningen i projekten. Det fanns inga exakta krav på rapporteringen, utan det var upp till de enskilda projektledarna att bestämma hur den skulle se ut. Vid en närmare granskning såg vi att siffrorna och statistiken blev för oprecisa för att kunna användas till överordnad kontroll och styrning.

För att komma till rätta med problemen uppgraderade Nettpartner sitt ERP-system till EG:s branschlösning för byggsektorn.

Klara fördelar
Förutom att tidsåtgången för administration har minskat ger det nya ERP-systemet även andra fördelar genom att både effektivitet och kvalitet har förbättrats:

  • Den förbättrade arkiveringen ger bättre spårning, dokumentation och möjligheter till återanvändning.
  • Med CRM-modulen går det att hitta potentiella kunder och övervaka säljmöjligheter.
  • Systemet gör det möjligt att återanvända mallar på områdena för hälsa, säkerhet och miljö samt för riskanalys och självreglering/-kontroll.
  • Det grafiska gränssnittet är väldigt intuitivt och passar ihop med de Microsoft Office-program som alla är bekanta med.

Stora mängder viktig information i realtid
Syftet med att implementera det nya ERP-systemet var att automatisera alla processer i Nettpartner så att data skulle kunna samlas in effektivt och snabbt gå att presentera. Det här var särskilt viktigt för oss”, berättar vice vd Sven Hetlevik.

Det nya systemet ger högsta ledningen en helikoptervy med full överblick över driften. Det stora antalet projekt och processer gör att vi ofta måste involveras. Men nu när systemet är på plats behöver vi inte förlora överblicken, och vi kan skaffa de upplysningar vi måste ha för att fatta kompetenta beslut", säger Sven Hetlevik. 

Både myndigheterna och våra kunder kräver att vi uppfyller alla krav på kvalitet, hälsa, säkerhet och miljö. Med det nya systemet kan vi hålla noggrann uppsikt över detta och enkelt ta fram upplysningar vi behöver ur de data vi samlat in. Sven Hetlevik