Kundreferens

NTM

Ökad tillväxt ställer också nya krav. 2012 insåg NTM att man vuxit ur sitt affärssystem. EG Medius fick förtroendet att gå djupt in i företagets hjärta och sätta helt nya system på plats.

NTM

Jakten på lönsamhet och utveckling pågår dygnet runt och våra system måste stötta detta. I mediebranschen, där vi lever i ökad konkurrens från nya medier, är det särskilt viktigt. Det finns stora värden i att knivskarpt kunna analysera exempelvis hur vår prenumerationsstock utvecklas, hur gratistidningar går, hur webben utvecklas och hur projekt lyckas Eric Johansson, CFO på NTM

Genom sex mediehus driver NTM tidningar, radio, tv och webb. I en snabbt föränderlig medievärld behöver man hela tiden ligga steget före. Men det innebär inte bara att utveckla kanalerna efter mediekonsumenternas föränderliga behov.Företagets ekonomiprocesser behövde också moderniseras för att bidra till koncernens tillväxt

Under våren 2013 genomfördes en upphandling av affärssystem och systemintegratör. Valet av affärssystem blev Microsoft Dynamics AX för dess mångsidiga funktionalitet och trygghet. EG valdes för implementationen och leverans av Microsofts affärssystem och samtidigt bestämde man sig för att använda MediusFlow för det elektroniska fakturaflödet. Projekten startade i augusti 2013 och systemen driftsattes i mars 2014

Ekonomisystemet: Hjärtat i distribuerad redovisning
NTM-koncernen består totalt av ett 30-tal olika bolag med 150 chefer som ska budgetera och följa upp verksamheten. Ekonomisystemet ska snabbt och tillförlitligt spegla gruppens ekonomiska utveckling och skapa beslutsunderlag för nya satsningar.

Faktum är att bara med ett verkligt heltäckande ekonomisystem som Microsoft Dynamics AX, med känselspröt långt in i verksamheten, kan riktigt användbara analyser göras dagligen. Analyser som hjälper NTM styra rakare mot framgång och lönsamhet.

Elektronisk fakturahantering med MediusFlow
I samband med satsningen på Microsoft Dynamics AX 2012 valde man även att koppla på MediusFlow för elektronisk fakturahantering av leverantörsfakturor. Med 36 000 fakturor årligen sparas tid och resurser i hanteringen av inkommande pappersfakturor. Nu planeras nästa steg i satsningen mot e-fakturor.

MediusFlow avlastar ekonomiavdelningen
Implementeringen av Microsoft Dynamics NAV genomfördes samtidigt som det svenska dotterbolaget startade verksamheten år 2012. Tillsammans med EG har samarbetet fortsatt runt anpassningar, vidareutveckling av olika funktioner och integrationer mellan modulerna för lager, reservdelar, service och ekonomi. För Solaris är samarbetet värdefullt.

MediusFlow avlastar ekonomiavdelningenImplementeringen av Microsoft Dynamics NAV genomfördes samtidigt som det svenska dotterbolaget startade verksamheten år 2012. Tillsammans med EG har samarbetet fortsatt runt anpassningar, vidareutveckling av olika funktioner och integrationer mellan modulerna för lager, reservdelar, service och ekonomi. För Solaris är samarbetet värdefullt. Fakturavolymen är ännu för liten och rutinerna för processen är för ny för att Helena Denker ska kunna peka på konkreta automatiseringsvinster. Ändå finns det ett flertal nyttoeffekter som redan kort tid efter implementeringen fått betydelse både för ekonomiavdelningen och användarna.

Vinster och effekter för framtiden
Den minst sagt omfattande ”helrenoveringen” av affärssystemet och stödsystemen var en affärskritisk satsning för NTM. När nya företag kommer till, satsningar sker och medielandskapet förändras, krävs stabil koll på siffror och ett blixtsnabbt agerande.

Ett äktenskap för framtiden
Sex månaders full fokus. Det krävdes för att framgångsrikt lansera det nya affärs-och ekonomisystemet med Medius Dynamics och EG. Projektet höll tidsplanen till 100 procent.