Kundreferens

PN Beslag

PN Beslag hade tidigare ett föråldrat ekonomisystem och en produktions- och logistiklösning som inte längre hade stöd. Därför valde bolaget att optimera affärsdriften med ett modernt affärssystem. Oron för en utdragen implementering var dock också en utmaning som skulle hanteras.

PN Beslag implementerar nytt affärssystem på rekordtid tack vare agil metod

En affärsanalys som gjorts i förväg bidrog till att uppgiften blev "enkel" och att kraven var tydliga: På fyra månader skulle PN Beslag och EG NeoProcess införa ett nytt ERP-system från grunden, anpassa företagets arbetsrutiner till det nya systemet och utbilda personalen. En omöjlig uppgift, menade vissa.

Det framstod tydligt för mig från starten att om vi skulle lyckas med detta, så skulle jag ge projektet min fulla uppmärksamhet. Agil implementering är inte mer agil än organisationen och jag ville bevisa att vi hade det som krävdes. Erik A. Skov, VD, PN Beslag

Beslutskompetens avgörande för framgång
För att få optimala förutsättningar för en snabb och affärsinriktad implementering valde man den agila projektmetoden. Men inte ens den bästa metod är i sig någon garanti för framgång. För att den agila metoden ska fungera som det är tänkt måste nyckelmedarbetare göras delaktiga och få beslutskompetens så att det går att ta snabba beslut under arbetets gång. 

PN Beslag ställde från starten upp med ett starkt team med nyckelmedarbetare och full uppbackning från ledningen. Resultatet blev en handlingskraftig styrgrupp med vd:n som aktiv medspelare. "Jag insåg redan från starten att jag måste ägna projektet hela min uppmärksamhet om vi skulle lyckas. Agil implementering är inte mer agil än organisationen och jag ville bevisa att vi hade det som krävdes”, berättar vd Erik A. Skov.

Klar vision och tydlig ansvarsfördelning
Projektet hos PN Beslag började med att man fastställde en produktvision. Under korta, intensiva workshoppar byggde PN Beslags nyckelmedarbetare och EG NeoProcess systemarkitekter upp en klar bild av hur Dynamics AX skulle stödja processerna i hela verksamheten.

Uppgifterna beskrevs med hjälp av fit-gap-analyser och ansvaret för implementeringsprocesserna fördelades noggrant mellan EG NeoProcess och PN Beslag. Uppdragen utfördes och levererades sedan i korta 14-dagarssprintar. Framstegen mättes enbart i form av levererade, testade och godkända funktioner.

Ändringar i standardsystemet skulle motiveras i en tydlig affärsnytta. Erik A. Skov, vd, PN Beslag

Löpande prioriteringar och fokus på affärsvärde
Innehållet i var och en av 14-dagarssprintarna utvärderades och omprövades löpande. Överflödiga uppgifter togs bort och nya lades till i ett nära samarbete mellan projektorganisationen, projektledningen och styrgruppen. Den agila metoden kännetecknas just av att alla uppgifter inte är lika viktiga. Affärskritiska processer har alltid högsta prioritet och därför är implementeringsförloppet dynamiskt och fokus är hela tiden riktat mot affärsvärdet.

"Vi visste att vi kunde nå väldigt långt med Dynamics AX i våra produktionsprocesser. Därför meddelade vi våra nyckelmedarbetare att ändringar i standardsystemet måste vara motiverade av ett tydligt affärsvärde", berättar Erik A. Skov.

Agil problemlösning
Ett nära samarbete och den löpande dialogen mellan PN Beslag och det agila projektteamet hos EG NeoProcess gav en mycket stark, interaktiv process. Även de utmaningar som uppstod längs vägen hanterades agilt, dvs. smidigt och omedelbart.

"I ett så komprimerat och affärskritiskt projekt stöter man naturligtvis på utmaningar och det gjorde även vi. Vår gemensamma agila metod innebar dock att vi snabbt kunde analysera, bearbeta och prioritera utmaningar så att de kunde lösas effektivt. Med god rådgivning från EG NeoProcess kunde vi ta de rätta besluten och hålla fullt fart framåt under hela processen", berättar Erik A. Skov.

Den röda tråden från implementering till drift
Att målet nåddes i tid och inom budget var PN Beslag givetvis mycket nöjda med eftersom dessa saker stod högt på prioritetslistan. Men den riktigt stora vinsten ligger i framtiden där processerna för produktion och planering ska optimeras ytterligare.

För PN Beslag är EG NeoProcess idag en strategisk samarbetspartner och det intensiva och vällyckade implementeringsförloppet betyder att parterna har byggt en god plattform där de i samarbete ska optimera driften av PN Beslag genom att löpande optimera lösningen.

"När man arbetar så intensivt tillsammans som vi gjorde under de fyra månader projektet pågick så lär man känna varandra väldigt väl. Personerna från NeoProcess har fantastiskt god förståelse för vår verksamhet och har fortsatt engagera sig även efter det att lösningen tagits i drift. Det är ju nu som vi på allvar ska skörda frukterna av den nya lösningen och då är det viktigt med en partner som förstår vår verksamhet och som sätter en ära i att hjälpa oss med att förverkliga förväntade vinster. Och det gör EG NeoProcess", avslutar Erik A. Skov.