Kundreferens

STENHØJ Gruppen A/S

Konkurrensutsatt marknad bidrog till ökad affärsnytta för STENHØJ

STENHØJ Gruppen A/S

Montörerna och kontorspersonalen inom STENHØJS serviceverksamhet levererar samma resultat som tidigare, men deras arbetssätt har förändrats från grunden. Företaget skördar nu frukterna av förbättringar som professionaliserat serviceverksamheten.

Elektronisk fakturering ger oss en sexsiffrig portobesparing. Efter några år blir det mycket pengar. Niels Erik Rasmussen, koncern-it-chef

Pappersbaserade inrapporteringsrutiner i montörens vardag har ersatts av elektroniska, mobila processer. Exempelvis skickar montörerna faktureringsinformation direkt efter att ett jobb avslutats och STENHØJ fakturerar nu en vecka tidigare än innan, vilket har en positiv effekt på likviditeten. Efter implementeringen har resurser dessutom frigjorts på kontoret vilket ger möjlighet att titta på etablering av en central planeringsfunktion.

Ökad produktivitet gör att vi idag kan ta fler uppdrag med samma resurser. Niels Erik Rasmussen, koncern-it-chef

På jakt efter nya optimeringsområden
Det delvis projektorienterade produktionsföretaget STENHØJ tvingades titta inåt eftersom marknaden för autoliftar och kompressorer inom high end-segmentet förändrades på grund av konkurrens från billigare produkter. Istället för att försöka vinna priskriget valde STENHØJ att se inbromsningen som en ny möjlighet att hitta optimeringsområden och satsade på att stärka sin profil som totalleverantör. "På en pressad marknad är det serviceverksamheten man kan tjäna pengar på", konstaterar Niels Erik Rasmussen, koncern-it-chef.

Professionaliserad serviceverksamhet
Tillsammans med EG:s affärskonsulter fick STENHØJ fart på hela värdekedjan för produktion, försäljning, service och 30 000 servicekontrakt. Istället för att använda tiden till pappersarbete ägnar företaget den åt sådant som skapar värde, nämligen servicekunderna. Systemet styr allt från kontraktsförslag till kundbesök och lönsamhetsanalyser. "Överblicken gör helt enkelt vår serviceverksamhet mer professionell", säger Niels Erik Rasmussen.

Ökad produktivitet med frigjorda resurser
STENHØJ är nu redo att kamma hem vinsterna från den omfattande effektiviseringen av affärsrutinerna på serviceområdet. Den tid som frigjorts på kontoret ska användas till intern planering av servicebesök. Montörerna ska inte längre lägga tid på planering utan kan fokusera på att ge service åt kunderna.

Nu kan vi skörda frukterna av den nya, effektiviserade styrningen av servicebesök och rutter. Vi förväntar oss att märkbart öka produktiviteten så att vi kan klara fler besök per dag och ta in fler uppdrag, utan att anställa fler medarbetare. Dessutom gör vi stora besparingar på bränsle eftersom vi kan använda bilflottan mer rationellt inom hela koncernen", säger koncern-it-chefen.

En lösning som pekar framåt – även internationellt
Servicelösningen är central för STENHØJS framtida strategiska beslut för kundservice. En kundserviceportal där kunderna kan följa sina lägesrapporter ska snart tas i bruk och hela lösningen rullas snart ut i Tyskland. På lite längre sikt ska också en rad optimeringsåtgärder genomföras i England. Planen är här att också automatisera jobb- och ruttplaneringen för samtliga 150 servicebilar inom koncernen.

STENHØJ arbetar idag mer strategiskt än tidigare på serviceområdet och har musklerna att investera, men situationen på marknaden gör att företaget har extra tydligt fokus på att bedöma vilka it-åtgärder och investeringar som betalar sig.

Vi kan inte ge några exakta siffror, men jag kan säga att alla initiativ som ledningen tar är sådant som skapar värde", avslutar Niels Erik Rasmussen.

Att faktureringen går snabbare och är mer exakt märks både på likviditeten och på omsättningen. Niels Erik Rasmussen, koncern-it-chef