Kundreferens

Tura Scandinavia

Läs om hur Microsoft Dynamics NAV hjälpte ett av de ledande grossistföretagen i Sverige att stärka affärsrelationerna med de stora detaljhandelskedjorna.

Tura Scandinavia

Det är en komplex systemmiljö vi arbetar i och tillsammans har systemen oerhört stor betydelse för att vi ska kunna fortsätta att utvecklas S U C C E S S S T O R Y och stärka våra affärsrelationer. Det här betyder att vi har höga krav på affärssystemets förmåga att följa med i vår utveckling och en styrka hos Microsoft Dynamics NAV är den enkla uppgraderingen. Pär Eriksson, Tura Scandinavias, IT-avdelning

Tura Scandinavia AB är en ledande nordisk generalagent och distributör av tillbehör inom ljud och bild, data, foto och video, mobiltelefoner och tablets, gaming, navigering samt hem och  fritid.

Parallellt med den snabba tillväxten har Tura Scandinavia strävat efter att kontinuerligt utveckla ett heltäckande systemstöd. Företaget har i många år haft ett separat Warehouse Management System för att rationalisera lagerprocessen och få full spårbarhet, precision och planering on-line. Ett annat system för prognosstyrning hjälper Tura Scandinavia att beräkna efterfrågan, analysera efterfrågevarationer, lageroptimera och utveckla kund- och leverantörsrelationerna. Som ett tredje viktigt systemstöd hade företaget tidigare ett egen utvecklat affärssystem. Under 2009 togs beslut om att ersätta det med Microsoft Dynamics NAV.

Drivs av ambitionen att bli en ännu snabbare och effektivare grossist
Med Microsoft Dynamics NAV har Tura Scandinavia ett framtidssäkert affärssystem som underlättar en fortsatt tillväxt, klarar mycket stora transaktionsvolymer, ger kontroll över processer, effektiviserar administrationen och underlättar för ett 40-tal användare att ta ut rapporter. Allt är förberett i systemet för att exempelvis starta nya bolag och när nya behov uppstår är det enkelt att bygga nya funktioner. Sedan 2011 sker det med EG som partner både för Microsoft Dynamics NAV och MediusFlow.

Smidig integration viktig styrka hos Microsoft Dynamics NAV
Pär Eriksson berättar att integrationen mellan Microsoft Dynamics NAV och företagets övriga system gick betydligt smidigare än förväntat. När en ny order kommer från affärssystemet till lagerhanteringssystemet väljer detta system automatiskt den mest effektiva plockrundan som sedan skickas till plocktruckarna. När systemet infördes kunde personalstyrkan på lagret halveras och målsättningen är att ytterligare öka automationsgraden.

Under 2014 pågår ett flertal utvecklings- och an passningsprojekt som engagerar ett antal konsulter hos EG. Fortsatta anpassningar sker i Microsoft Dynamics NAV för verksamheten i Sverige samtidigt som ett av dotterbolagen får en helt egen affärssystemmiljö. Parallellt förbereds en installation av den senaste versionen av MediusFlow som bland annat kommer att öka mobiliteten för användarna och ge tillgång till fakturahanteringsprocessen via surfplattor och smartphones. I ett av dotterbolagen ska också MediusFlow ersätta tidigare helt manuella rutiner.