06. december 2016

Mer tid åt kunderna ökade Granngårdens försäljning

Konkurrensen inom detaljhandeln hårdnar och kraven från kunderna ökar. Det är något som butikskedjan Granngården måste förhålla sig till varje dag. För att möta förändringarna och uppnå ökad effektivisering krävs rätt förutsättningar. Därför valde bolaget att investera i ett nytt affärssystem. Målet med uppgraderingsprojektet var att skapa mer tid åt kunderna, optimera de interna processerna samt att säkerställa rätt vara på rätt tid och rätt plats samt att stödja omnikanalstrategin.

Det nya affärssystemet har på kort tid resulterat i en förbättrad kundupplevelse. Granngårdens personal har också fått mer tid att möta kunderna med hjälp av optimerad funktionalitet i kassan och fördefinierade orderförslag. Bolaget har även ökat sin försäljning, skapat effektivare processer och minskat kapitalbindningen.

Uppgraderingsprojektet genomfördes under två och ett halvt år och affärssystemet gick i drift med endast fyra kända fel. En siffra som nu är nere på noll. En framgångsfaktor i projektet var det täta samarbetet mellan Granngården och EG.

- Vi har haft ett nära samarbete och en lösningsorienterad dialog med EG:s konsulter och projektledning. Under projektet har EG:s konsulter har bistått oss med sin verksamhetskompetens i kombination med gedigen kunskap inom Microsoft Dynamics AX. Granngårdens projektmedlemmar har bidragit med ett fantastiskt arbete genom sin kompetens och engagemang. Tillsammans har vi sjösatt ett nytt affärssystem i världsklass, säger Dag Widell, CIO på Granngården.

- EG genomför stora satsningar inom detaljhandeln vilket är en av våra viktigaste branscher. Genomförandet av projektet för Granngården, vår löpande support av lösningen och att vi blivit utsedda till preferred retailpartner av Microsoft är ett kvitto på att vi har lyckats positionera oss på marknaden, säger Stefan Fleron, vd EG Sverige.

Med hjälp av det nya affärssystemet, Microsoft Dynamics AX 2012 R3, och EG:s kompetens har Granngården skapat bättre förutsättningar att möta de stigande kraven från kunderna och den alltmer konkurrensutsatta marknaden. Butikskedjan har uppnått optimerade processer, ökad kvalitet på sin grunddata och skapat en förbättrad kundupplevelse.

Om Granngården 
Granngården grundades 1880 och har sina rötter i jordbruket. Butikskedjan erbjuder produkter och tjänster som är relaterade till odling, djur och natur. Granngården har 108 butiker i Sverige, 550 anställda och 1,8 miljarder kronor i omsättning.

Om EG
EG är Skandinaviens ledande partner inom Microsoft Dynamics AX och bistår över 12 000 kunder i Skandinavien med branschspecifika it-lösningar. EG:s affärsidé bygger på nära kundrelationer och djup branschkännedom. Varje dag hjälper EG sina kunder att nå bättre produktivitet och ökad konkurrenskraft. Koncernen består av 27 kontor och drygt 2000 anställda.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Stefan Fleron |vd, EG Sverige
Telefon: +46 70 518 56 63 | E-mail: stefan.fleron@eg.se

Hanna Engström| PR-ansvarig, EG Sverige
Telefon: +46 73 146 77 16| E-mail: hanna.engstrom@eg.se

Dag Widell, CIO, Granngården
Telefon: +46 76 771 32 06 |E-mail: Dag.Widell@granngarden.se

Fakta om EG
Bakgrundsmaterial, lista över uppköpta verksamheter, nyckeltal, personporträtt m.m. kan hämtas på www.eg.se/press.