22. november 2016

9 av 10 IT-diagnoser är bristfälliga

En översyn av fler än 100 verksamheter i Sverige, Danmark, Norge och USA visar att bolagens IT-diagnoser är bristfälliga i 9 fall av 10. Men för verksamheter som använder Dynamics AX finns nu en effektiv lösning.

Nu lanserar EG en paketlösning för Dynamics AX på den svenska marknaden. Lösningen gör det möjligt att genomföra en exakt felsökning och en korrekt diagnos. På så sätt kan man möta sina utmaningar på bästa sätt.

Att det kan uppstå problem med affärssystem inom stora och komplexa verksamheter är välkänt. Detta kan bland annat härledas till att affärssystemet inte följer verksamhetens förändringar och utveckling över tid. En översyn av mer än 100 verksamheter i Sverige, Danmark, Norge och USA visar att 9 av 10 verksamheter har bristfälliga diagnoser. Problemen bottnar ofta i att affärssystemen förändras med bland annat nya integrationer, behov av ny funktionalitet samt bristfälliga grunddata. Detta bidrar till ökad komplexitet som på sikt blir svår att analysera och som förhindrar optimal effekt av affärssystemet.

- Verksamheter har ofta svårt att identifiera var bristerna finns. På så sätt ställs inte rätt diagnos vilket kan leda till att fel åtgärd sätts in, säger Ola Nilsson, expert inom Dynamics AX på EG Sverige.

Bolagen kan därmed också riskera att använda sina resurser på ett sätt som inte är optimalt. Detta beror på att de inte har identifierat utmaningarna på rätt sätt. Med en bristfällig diagnos blir det svårare att välja rätt åtgärd och dra full nytta av sin investering. Det kan gå ut över systemets prestanda och medarbetarnas möjligheter att använda systemet effektivt. Det kan även förhindra möjligheterna till att uppgradera och på sikt går det ut över verksamhetens konkurrenskraft i och med att digitaliseringen blir eftersatt.

Sätt in rätt åtgärd

- Digitalisering är central i verksamhetens konkurrenskraft. När det blir alltför komplicerat och kostsamt att ställa rätt diagnos kan det få ekonomiska och praktiska konsekvenser. Det går då ut över möjligheten att kunna optimera sitt affärssystem och därmed få ut förväntad affärsnytta, säger Stefan Fleron, VD för EG Sverige.

Verksamheter har behov av ett diagnosverktyg som levererar resultat baserat på objektiv fakta för att kunna bedöma kvaliteten av affärssystemet.

EG Quality & Performance Pack är utvecklat för att möta dessa utmaningar. Paketlösningen är framtagen för att göra en exakt felsökning och en korrekt diagnos för verksamheter som använder Dynamics AX. På så sätt är det också möjligt att sätta in rätt åtgärd och ta tillbaka kontrollen över sina data.

Resultaten från analysen av 100 verksamheter:

  • 9 av 10 verksamheter upplever fel i sina parameter- och masterdatakonverteringar. Detta resulterar i bristfällig information från systemet.
  • 8 av 10 verksamheter upplever problem med prestanda och nertid i sina system som primärt kan härledas till bristfällig data.
  • 8 av 10 verksamheter har inte insikt i att deras system innehåller brister som kan orsaka problem i framtiden, t.ex. att dålig datakvalitet kan förhindra en uppgradering.
  • 7 av 10 verksamheter har problem med IT-säkerheten och betalar alltför höga licenspriser eftersom de saknar en tydlig överblick över vilka licenser medarbetarna har.

Säkra kvalitet och prestanda
Med hjälp av verktyget EG Health Check, en del av EG Quality & Performance Pack, har EG genomfört mer än 100 analyser av Dynamics AX-installationer i hela Skandinavien och USA. EG Quality & Performance Pack för AX samlar ytterligare fyra effektiva verktyg som ger verksamheter tillbaka kontrollen över sina data. 

Läs mer om EG Quality & Performance Pack på AX-medicine.com