02. november 2018

EG:s Dynamics AX-specialister banar vägen för fortsatt tillväxt

Samarbete kring utveckling av Skandinaviens bästa kompetenser inom Dynamics AX och Dynamics 365 gör EG:s kunder redo för fortsatt tillväxt.

Mer än 200 danska, norska, svenska och polska specialister inom Dynamics AX och Dynamics 365 FO från EG kickstartade höstens arbete i slutet av september genom en weekend-resa till Polen. Syftet var ett gemensamt fokus på Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations samt de olika branschinriktade och tekniska lösningar som EG erbjuder sina kunder – inklusive den kompletterande delen av Microsoft Dynamics 365-stacken.

EG har totalt mer än 250 specialister inom Dynamics 365 Finance & Operation fördelade på en rad olika fokusområden, vilket inkluderar branschlösningar inom bl.a. produktion, detaljhandels- och energisektorn samt tekniska lösningar som support och applikationshanterade tjänster, där EG understödjer kundens hela verksamhetskritiska systemlandskap.

Dynamics AX i blodet

Många av konsulterna har erfarenhet som sträcker sig ända tillbaka till tiden före 2003, då Microsoft förvärvade ekonomisystemet Axapta från danska NavisionDamgaard och döpte om det till Dynamics AX. Men även om Dynamics AX och Dynamics 365 är en del av DNA:t för många av specialisterna fanns det massor av inspiration och kunskap för dem att hämta i Polen. Inte minst när det gäller Dynamics 365 som gör det möjligt för EG att understödja kundernas verksamhet på helt nya sätt”, säger Jan Mårtensson, som är chef för EG:s verksamhetsområden inom Dynamics AX/D365FO som rör Managed Service samt teknik och utveckling över landsgränserna.

Experter utbyter branscherfarenhet och teknisk kunskap

Helgen var uppdelad i en rad olika ämnen (med utgångspunkt EG:s branschspecifika vertikaler och tvärgående tekniska lösningar), där man gick på djupet inom t.ex. ”Processindustri”, ”Detaljhandel”, ”Service”, ”Utility”, ”Application Management Services & Support” samt ”Plattformar och utveckling”.

Claus Kraft, som är chef för alla EG:s verksamhetsområden inom Dynamics AX/D365FO, förklarar:

På EG arbetar vi i fokuserade enheter med ett tydligt mål att vidareutveckla starka gemensamma kompetenser centrerade kring branscher och Microsoft Dynamics-teknik utan att låta oss begränsas av geografin. Eventet i Polen var därför i första hand tänkt att hjälpa oss att skapa tydliga riktlinjer och best practice för de olika enheterna samt stärka samarbetet och dialogen över landsgränserna.

Processindustri

Inom processindustrin är det tydligt att det är kombinationen av ingående kunskap om industrin och dess kunder samt djupgående teknisk kunskap som är avgörande för EG:s starka position. Som en bekräftelse på detta förmedlades de senaste två nya kunderna i Norge via befintliga kunder. Därför var det helt naturligt att fokus låg på ytterligare kompetensutveckling i samarbete med referenskunder.

Detaljhandeln

Deltagarna som fördjupade sig inom Detaljhandel och Service arbetade ingående med detaljhandelsbranschens samlade värdekedja. Här kan EG leverera en komplett tekniklösning till detaljhandelsföretag för garanterad stabilitet, robusthet och skalbarhet under alla faserna av kundprocessen. På så sätt kan detaljhandlare koncentrera sig på att utveckla sin verksamhet i takt med digitaliseringsprocessen.

Managed Service

EG:s breda tekniska lösningar som understödjer, driver och löpande optimerar kundernas ERP-system var som tidigare nämnts också ett viktigt fokusområde i Polen och här satt inte EG-specialisterna sysslolösa. Bl.a. hölls en presentation om EG Managed Services för Dynamics 365, som till exempel erbjuder kunderna tillgång till branschanpassad support dygnet runt alla dagar i veckan. EG kan dessutom ta hand om hela verksamhetens systemlandskap.

Teknik

Best practice när det gäller uppsättning av D365-plattformen och användning av Dynamics-stacken som ersättning för anpassningar av standard behandlades, bl.a. genom ett inspirerande föredrag från Microsoft om användningen av PowerApps, med avseende på ökad automatisering och mobilitet.

Tillgång hjälper kunder och medarbetare

Den samtidiga vertikala (branschlösningar) och horisontella (tekniska lösningar och tjänster) tillgången till Microsoft Dynamics är i slutändan till stor nytta för EG:s kunder”, förklarar Claus Kraft, som menar att eventet i Polen kommer att bli en katalysator för fortsatt utbyggnad av relationer och kunskapsdelning mellan EG-specialisterna:

Vi vill garantera det bästa bollplanket och därmed de bästa lösningarna för våra kunder baserat på både branschkunskap och teknisk kompetens. Istället för att kunderna möter samma konsulter oavsett deras specifika behov och bransch, bara för att deras verksamhet råkar vara belägen på en viss plats, prioriterar vi på EG kompetenser, kunskap och erfarenhet framför geografi. Eventet i Polen har bidragit till att befästa att vi på EG erbjuder både våra kunder och deras medarbetare tillgång till den bank av viktig kunskap om Microsoft Dynamics som vuxit fram under många år”, avslutar Claus Kraft, chef för alla EG:s verksamhetsområden inom Dynamics AX/D365FO.

EG är alltid intresserade av att komma i kontakt med duktiga teknikexperter. Jobb och karriär på EG

Här kan du läsa mer om din verksamhets möjligheter med Microsoft Dynamics 365.