EG Sensum Shareplan

EG Sensum Shareplan hjälper till att lösa vardagens utmaningar på boenden och institutioner samt vid speciella förhållanden

Bättre arbetsrutiner och kommunikation samt mer självständiga brukare

  • Lättförståeligt, anpassat användargränssnitt
  • Smarta appar för brukare, anhöriga och personal
  • Fungerar på alla plattformar och tvärs över sektorer