Vi tar ansvar

Som ett ansvarsfullt företag är det vår plikt att göra en insats där vi finns.

Därför utför vi våra aktiviteter på ett ansvarsfullt sätt och följer lagen i de länder och lokalsamhällen där vi verkar.

Vi har tagit fram en uppsättning etiska riktlinjer som beskriver vårt ansvar gällande miljön och de människor som hjälper oss att utveckla och leverera EG:s lösningar.

EG - CSR

Presskontakt

Kontakta vår kommunikationsavdelning så sätter vi dig i kontakt med rätt områdesexpert eller med ledningen. 

Communication Manager

Per Roholt