EG Graduate

"The EG Experience" är namnet på vår strategi och syftar på den upplevelse vi ger våra kunder. Men The EG Experience är också den känsla vi skapar tillsammans som EG:are.

Lediga tjänster

Hittade inte det du letade efter? Anmäl dig till vår jobbagent.

Möt en EG:are

  • Möt Tim
  • Möt Trine
Tillbaka
Nästa

”I rollen som utvecklare ses man ofta som kundens hjälte.” 

Tim Hove Faurskov, softwareingenjör 
Seniorutvecklare, Dynamics AX, Danmark 

Jag har varit anställd på EG i sex år. I mitt jobb är jag knuten till olika projekt och produkter, vilket innebär att jag arbetar tillsammans med många olika människor. Mina dagliga arbetsuppgifter kan betyda samspel med kollegor och kunder, men kan också innebära att jag sitter helt för mig själv och analyserar och kodar. Samarbetet med kollegor och kunder sker både virtuellt och på arbetsplatser över hela landet. 

I rollen som utvecklare ses man ofta som kundens hjälte. Jag är den som rent faktiskt löser problemet eller levererar den lösning som underlättar kundens arbete. Det är förstås inte varje gång jag lyckas bli hjälte, men det händer ofta och det är en härlig känsla varje gång. 
 
EG använder många olika it-lösningar, vilket ger rika möjligheter att söka nya utmaningar. Själv har jag under de senaste åren gått kurser och tagit certifikat för att kunna arbeta med ny teknik. Det använder jag nu i ett nytt team där jag lärt känna nya spännande kollegor och inte minst fått nya utmanande arbetsuppgifter. Mina "gamla" kompetenser försöker jag hålla på topp och dela med mig av genom att ingå i capability lead-grupper. 

EG Graduate - Tim

”I rollen som konsult kommer jag ut och träffar kunden och får se vardagen där lösningen används.” 

Trine Kristensenekon.mag. International Business Studies 

Konsult, Dynamics AX, Danmark  

Jag har varit anställd på EG i två år och i min nuvarande tjänst arbetar jag med produktutveckling och implementering. Där kan jag använda mina kunskaper om affärslivet och om standardprodukter i designlösningar, samtidigt som jag kommer ut och träffar kunderna och ser deras vardag där produkterna används. Jag upplever min vardag som tillräckligt utmanande och trivs med att arbeta projektorienterat där jag kommer i kontakt med många olika människor, både från EG och bland våra kunder. 

Vanligtvis har jag mitt eget ansvarsområde i implementeringsprojekt. Jag genomför workshops med kundens medarbetare och utbildar dem i systemet samt analyserar vilka anpassningar som behövs. På så sätt bidrar jag till att underlätta implementeringen av ett nytt system och säkrar att kundens arbetsprocesser framöver kan hanteras på ett bra sätt. 
 
För mig är utmaningarna i min vardag det mest utvecklande och jag har ännu inte stött på några tråkiga arbetsuppgifter. Dessutom har jag regelbundet samtal med min närmaste chef om mina karriärönskemål och mitt behov av vidareutveckling.