Application Management Services – mer tid, mindre stress

Stöd den dagliga it-driften eller leverera affärsinnovation? Med EG kan du göra både och. Vi hanterar påfrestningarna, så att du slipper.

Se hur det kan gynna din verksamhet

Managed services för applikationer på plats och i molnet

Oavsett om ditt IT-ekosystem bygger på en infrastruktur på plats eller en värdbaserad infrastruktur, och oavsett hur din kombination av lokala och molnbaserade applikationer ser ut erbjuder EG flexibla tjänster som hjälper dig att få ut mesta möjliga värde av dina IT-investeringar och använda dina IT-team på ett bättre sätt.

User and application support

Läs mer

User and application support

Snabba och professionella lösningar på dina dagliga supportproblem

Med användar- och applikationssupport får du direkt tillgång till kompetenta IT- och applikationsspecialister som kan hantera rapporter om incidenter och problem som har kommit in från din Service Desk eller första nivåns support.

Med snabba svarstider och fjärrtillgång kan vi hitta tillfälliga eller permanenta lösningar på problem innan de hinner påverka din verksamhet. Vi erbjuder:

 • Garanterad tillgång till kompetenta resurser.
 • Effektiva diagnoser, analyser av bakomliggande orsaker och lösningar på incidenter.
 • Överenskomna svarstider baserat på dina behov.
 • Fjärrtillgång via TeamViewer eller annat, överenskommet verktyg.
 • Ständigt uppdaterad, portalbaserad status för alla supportaktiviteter.

Ytterligare information

Stefan Fleron

Stefan Fleron

Managing Director, EG Sverige AB

Tel: +46 70 518 56 63

Email: : stfle@eg.se

Access control and administration

Läs mer

Access control and administration

Ta en paus från arbetet med användaradministration

Grundläggande arbetsuppgifter som har med användaradministration att göra, så som att skapa och ta bort användare, återställa glömda lösenord och administrera användares åtkomstbehörigheter för olika applikationer kan vara enormt tidskrävande när du försöker prioritera mer strategiska och utmanande aktiviteter.

Varför inte låta EG ta hand om de förfrågningar som hopar sig hos din Service Desk, så att du kan ägna dig åt något mer utmanande?

Vi kan ta hand om:

 • Förfrågningar om tillägg, borttagning och ändringar av användarrättigheter för användarkonton.
 • Återställning av lösenord.
 • Att lägga till och ta bort användare till/från applikationer.
 • Att skapa, läsa, skriva och radera poster i katalogen.
 • Tillgång till en EG-supportportal för enkel självbetjäning i samband med användarhantering.

Ytterligare information

Stefan Fleron

Stefan Fleron

Managing Director, EG Sverige AB

Tel: +46 70 518 56 63

Email: : stfle@eg.se

Application update management

Läs mer

Application update management

Få ut mesta möjliga värde genom kumulativa uppdateringar för dina applikationer

Om dina verksamhetsapplikationer inte uppdateras med de senast kumulativa uppdateringarna kan du gå miste om produktivitetsförbättringar, nya kapaciteter för applikationen och viktiga säkerhetsförbättringar.

EG kan se till att kumulativa uppdateringar utvärderas, installeras och testas för överenskomna applikationer så att din verksamhet kan få ut mesta möjliga av uppdateringarna och bidra till att säkerställa dina applikationers stabilitet, prestanda och säkerhet.

I tjänsten ingår följande:

 • Implementering av kumulativa uppdateringar som utfärdas av överenskomna tillverkare.
 • Programfixar för tredjepartsapplikationer för att säkerställa kompatibilitet med nya kumulativa uppdateringar.
 • Grundläggande uppdateringar enligt en överenskommen frekvens plus ytterligare uppdateringar på begäran.
 • Kvalitetssäkring och förberedelser för acceptanstester och godkännanden.

Ytterligare information

Stefan Fleron

Stefan Fleron

Managing Director, EG Sverige AB

Tel: +46 70 518 56 63

Email: : stfle@eg.se

Application and platform monitoring

Läs mer

Application and platform monitoring

Se till att dina applikationer och plattformar körs med full hastighet

Om dina IT-system inte fungerar med full kapacitet så gör inte dina användare det heller. Dygnet-runt-övervakning av utvalda applikationer och plattformar ger realtidsinblick i systemets prestanda, tillgänglighet och kapacitet.

Vi kan hjälpa dig att snabbt och effektivt identifiera problem och att säkerställa att övervakade incidenter och händelser rapporteras till din service-helpdesk.  Dessutom kan vi ofta varna för och hantera kommande problem redan innan de påverkar systemets kapacitet. I övervakningstjänsterna ingår:

 • Kapacitetsstatus i förhållande till databasstorlek, antal användare och integrationer.
 • Tillgänglighet för databasinstanser, applikationsservrar och körningar av batchjobb.
 • Prestanda för databasförfrågningar, databasindexering och batchjobb.

Läs mer om EG Business Cares övervakningsfördelar.

Ytterligare information

Stefan Fleron

Stefan Fleron

Managing Director, EG Sverige AB

Tel: +46 70 518 56 63

Email: : stfle@eg.se

Application Performance Analysis

Läs mer

Application Performance Analysis

Underlätta produktiviteten med systemoptimering och förebyggande underhåll

Genom detaljerad analys av de data som samlas in från tjänster för applikationsövervakning kan vi komma med kvalificerade förslag på systemändringar som bidrar till att optimera dagliga prestanda hos dina applikationer och underliggande databaser, och möjliggöra förebyggande systemunderhåll där potentiella problem upptäcks och åtgärdas innan de hinner påverka dina system och dina applikationsanvändare.

Du kan förvänta dig:

 • Detaljerade analyser av övervakningsdata från dina applikationer
 • Förslag på specifika ändringar och åtgärder
 • Bättre prestanda och tillgänglighet hos applikationer och relaterade databaser
 • Liten risk för störningar genom förebyggande underhåll av identifierade problem

Ytterligare information

Stefan Fleron

Stefan Fleron

Managing Director, EG Sverige AB

Tel: +46 70 518 56 63

Email: : stfle@eg.se

Third party governance

Läs mer

Third party governance

Proaktiva lösningar på problem med tredjepartsintegrationer

Med tjänster för tredjepartsstyrning slipper du alla bekymmer kring dina integrationer med andra applikationer och infrastrukturtjänster. Ingen mer förvirring kring vem som ansvarar för vad.

När problem uppstår tar vi på oss ägarskapet och arbetar för din räkning för att hitta en lösning. Vi tar kontakt med relevanta tredje parter och arbetar proaktivt tillsammans med dem för att identifiera problem och den bästa lösningen för din verksamhet baserat på befintliga leverantörsavtal. Du kan förvänta dig:

 • Lösningar på tredjepartsrelaterade problem – oavsett var problemet har uppstått.
 • Samordning av information och aktiviteter mellan inhouse-kontakter och tredje parter.
 • Proaktiv hantering av SLA-efterlevnadsproblem med tredjepartsleverantörer.
 • Närvaro vid statusmöten mellan dig och dina tredjepartsleverantörer.

Ytterligare information

Stefan Fleron

Stefan Fleron

Managing Director, EG Sverige AB

Tel: +46 70 518 56 63

Email: : stfle@eg.se

Patch management

Läs mer

Patch management

Effektiv, välinformerad hantering av programfixar och implementeringar

Bara att försöka hålla koll på släpp av nya programfixar för olika applikationer och från olika programvarutillverkare som är relevanta för din verksamhet kan stjäla ditt upptagna IT-teams tid – tid som de annars skulle kunna ägnat åt mer värdeskapande och strategiska aktiviteter.

Låt EG hålla dig informerad om de programfixar som är tillgängliga för dina applikationer och rekommendera de som är mest meningsfulla att implementera i dina system.

Med tjänster för hantering av programfixar får du:

 • Regelbundna uppdateringar om tillgängliga programfixar för alla dina applikationer.
 • Mer effektiv planering av dina framtida behov av hantering av programfixar.
 • En utvärdering av fördelarna eller nackdelarna med implementering av olika programfixar.
 • Rådgivning kring aktiviteter och processer kopplade till hantering av programfixar.

Ytterligare information

Stefan Fleron

Stefan Fleron

Managing Director, EG Sverige AB

Tel: +46 70 518 56 63

Email: : stfle@eg.se

Change, release and implementation management

Läs mer

Change, release and implementation management

Planera, genomför och rulla ut systemändringar med tillförsikt

Komplexa, integrerade IT-landskap är ett rörligt mål. Det är av största vikt att du hela tiden modifierar dina verksamhetssystem för att på så vis säkerställa att systemen stödjer dina affärsprocesser och interaktioner med användare på ett så effektivt och felfritt sätt som möjligt. En sådan process kan även vara en stor källa till störningar om den inte utförs på ett ansvarsfullt sätt.

EG kan hjälpa dina team att planera, dokumentera, implementera och släppa ändringar för dina system till följd av incidenter, önskemål från användare eller förändringar i affärsprocesser.

Vi kan hjälpa dig med följande:

 • Aktivt ägarskap och genomförande av ändringshanteringsprocessen.
 • Förberedelse av förfrågningar om ändringar och planering av ändringar.
 • Utveckling av godkända komponenter som är redo att testas.
 • Implementering av nya släpp i produktionsmiljöer.
 • Support och slutanvändarutbildningar efter implementering.

Ytterligare information

Stefan Fleron

Stefan Fleron

Managing Director, EG Sverige AB

Tel: +46 70 518 56 63

Email: : stfle@eg.se

Azure subscription management

Läs mer

Azure subscription management

Optimera din Azure-investering

Moderna molnplattformar ger dig flexibilitet att utöka eller begränsa din prenumeration när dina behov förändras.

Men om du inte har den tid och de resurser som krävs för att övervaka och utvärdera din dagliga användning – hur ska du då kunna veta om din nuvarande prenumeration verkligen är optimerad?

Som erfarna leverantörer av Microsoft-molntjänster har EG perfekta förutsättningar för att hjälpa dig att få bästa valuta för pengarna. Vi kan:

 • Övervaka och analysera din typiska Azure-användning.
 • Ge en översikt över din användning jämfört med köpta licenser.
 • Ge rekommendationer kring justeringar du kan göra för att optimera användandet och kostnaderna.
 • Tillhandahålla relevant licens- och användningsinformation för användning vid revisioner.

Ytterligare information

Stefan Fleron

Stefan Fleron

Managing Director, EG Sverige AB

Tel: +46 70 518 56 63

Email: : stfle@eg.se

Backup and recovery assessment

Läs mer

Backup and recovery assessment

Slipp oro och bekymmer med en solid plan för säkerhetskopiering och återställning

Om det otänkbara skulle inträffa – är du säker på att din nuvarande plan för säkerhetskopiering och återställning klarar utmaningen?

EG:s experter kan hjälpa dig att utvärdera och förbättra din nuvarande strategi för att hjälpa dig säkerställa att den uppfyller dina affärs- och efterlevnadskrav och ger dig bästa möjliga utgångsläge för att kunna återställa alla data och miljöer fullt ut.

Vi kan hjälpa dig med följande:

 • Att utveckla, testa och upprätthålla en heltäckande plan för säkerhetskopiering och återställning.
 • Att schemalägga och genomföra regelbundna säkerhetskopieringar av kritiska molnmiljöer.
 • Att återställa Microsoft-molnmiljöer som Dynamics 365 och SharePoint Online.

Ytterligare information

Stefan Fleron

Stefan Fleron

Managing Director, EG Sverige AB

Tel: +46 70 518 56 63

Email: : stfle@eg.se

Development environment as a service

Läs mer

Development environment as a service

Få Azure-miljöer vid behov

Virtual Machines (VMs) är kritiska miljöer för utveckling, testning eller uppdatering av dina Azure-baserade molntjänster.

Det kan vara tidskrävande att skapa en VM när du behöver en. Det kan också vara svårt att komma ihåg att ta bort den igen när jobbet är slutfört.

EG kan leverera utvecklingsmiljöer som en tjänst via Lifecycle Service Management, så att du kan koncentrera dig på det jobb du behöver göra.

Vi kan hjälpa dig att spara tid och arbete genom att:

 • Förbereda Azure VMs med den kod, de data och de användarbehörigheter som behövs.
 • Rulla ut och administrera levande miljöer.
 • Ta bort VMs när de inte längre behövs.
 • Modifiering eller borttagning av programvarukomponenter, data och integrationer i VMs.

Ytterligare information

Stefan Fleron

Stefan Fleron

Managing Director, EG Sverige AB

Tel: +46 70 518 56 63

Email: : stfle@eg.se

Non-production environment up-time management

Läs mer

Non-production environment up-time management

Säkerställa att all utveckling och alla testmiljöer är tillgängliga när du som bäst behöver dem.

När systemuppdateringar, programfixar och förbättringar ofta dyker upp är det viktigt att ha tillgång till icke-produktionsmiljöer för att kunna iscensätta och testa ny kod och kapaciteter.

Men tänk om sådana miljöer inte är tillgängliga när du som bäst behöver dem? Eller om de är igång och kostar dig pengar även när du inte behöver dem?

EG kan hjälpa dig genom att:

 • Övervaka status för icke-produktionsmiljöer.
 • Kontrollera att uppdaterade strukturer, släpp och berörda miljöer är igång.
 • Skicka incident- och händelserapporter till din Service Desk.
 • Säkerställa att miljöerna endast är tillgängliga under de överenskomna schemalagda tiderna.

Ytterligare information

Stefan Fleron

Stefan Fleron

Managing Director, EG Sverige AB

Tel: +46 70 518 56 63

Email: : stfle@eg.se

Non-production environment refresh

Läs mer

Non-production environment refresh

Säkerställa att dina miljöer är uppdaterade.

En icke-produktionsmiljö är endast tillförlitlig för iscensättning och testning av ny kod om den är identisk med den riktiga produktionsmiljön som koden senare ska användas i.

EG samverkar direkt med Microsoft och använder Microsoft Lifecycle Services för att:

 • Säkerställa att den aktuella produktionsdatabasen är säkerhetskopierad.
 • Skapa schemalagda eller behovsbaserade datauppdateringar från produktionsmiljöer till icke-produktionsmiljöer.
 • Testa uppdaterade icke-produktionsmiljöer.

Ytterligare information

Stefan Fleron

Stefan Fleron

Managing Director, EG Sverige AB

Tel: +46 70 518 56 63

Email: : stfle@eg.se

Notifications and recommendations

Läs mer

Notifications and recommendations

Slipp missa fler viktiga meddelanden

Med ett späckat jobbschema och en inkorg där det hela tiden händer saker är det alltför lätt att missa de få, kritiska plattformsmeddelanden som faktiskt är viktiga att läsa och agera på.

EG kan hjälpa till – med proaktiva leveranser i god tid av de mest relevanta meddelandena från applikationsleverantörer i ett lättillgängligt format åtföljt av specifika rekommendationer kring vad du behöver göra för att se till att dina system hänger med.

EG håller dig informerad genom:

 • Proaktiv kommunikation om meddelanden från Microsoft och andra tredjepartsleverantörer.
 • Bedömning och prioritering av meddelanden.
 • Kommentarer och rekommenderade åtgärder kopplade till meddelandets innehåll.
 • Leverans samma dag av brådskande meddelanden.

Ytterligare information

Stefan Fleron

Stefan Fleron

Managing Director, EG Sverige AB

Tel: +46 70 518 56 63

Email: : stfle@eg.se

Kundreferens

FoodService Danmark

”Jag har en verksamhet som är igång 24 timmar om dygnet, så jag kan inte riskera att stå där utan någon beredskap vid nödsituationer och utan människor som har den kunskap som krävs. Det är det som Application Management Services garanterar mig.”

Frands Kjær, it-chef hos FoodService Danmark

Läs mer

Rådgivning, lösningar och it-tjänster

 • Rådgivning
 • Affärssystem
 • Business Analytics
 • CRM, CEM & Collaboration
 • Application Services
 • Infrastructure Services
 • Service & Support
Tillbaka
Nästa

EG har sålt sin serviceverksamhet till DXC Technology

 

Vi har därför delat upp vår websida i två: EG Sverige och EG's serviceverksamhet.