EG Statistical Baseline Forecast

Förbättra resultatet med datadriven prognostisering.

Alla verksamheter gör prognoser och försöker se in i framtiden, men med EG Statistical Baseline Forecast får du ett datadrivet verktyg som baserat på din verksamhets historiska data kan ge detaljerade förutsägelser om efterfrågan som bland annat speglar trender och säsongsvariationer.

Ring oss så berättar vi mer