EG BI för Microsoft Dynamics

Spara tid på rapporteringen med automatiserade standardrapporter

Alla verksamheter har stora mängder data som är en värdefull resurs om den kan omvandlas till användbar information. EG BI är en enkel och överskådlig rapporteringslösning för att snabbt strukturera data i Microsoft Dynamics AX och Microsoft Dynamics 365 på ett visuellt tilltalande sätt.

Läs mer

Fördefinierade standardrapporter för åtta affärsområden

EG BI bygger på best practice från en rad stora kunder. Viktiga parametrar finns därför angivna på förhand. Det gör att EG:s fördefinierade datamodell redan från dag ett täcker en stor andel av verksamhetens rapporteringsbehov utan ytterligare anpassningar. Välj ditt affärsområde och läs mer:

 • Ekonomi
 • Inköp
 • Försäljning
 • Projekt
 • Lager
 • HR
 • Detaljhandeln
 • Produktionsbranschen
Tillbaka
Nästa

Få god överblick med intuitiva grafer och nyckeltal

Få ordning på siffrorna med bara några klick. Följ verksamhetens nyckeltal dagligen och fatta rätt beslut baserat på data:

 • Budget och saldo baserat på redovisning i Dynamics AX och Dynamics 365
 • Omsättning, EBIT, nettoresultat m.m.
 • Kontoplan, redovisningsdimensioner och redovisningssaldo
 • Redovisningsposter, momstransaktioner och redovisade budgettransaktioner
Ekonomi

Visa marginaler, varugrupper och lageromsättning

Få överblick över marginaler, varugruppers andelar och många andra värdefulla lageruppgifter. Du kan även följa lageromsättningen för alla varor eller för en viss varugrupp:

 • Analys av inköp och leverantörsinsats
 • Belopp på öppna order, fakturerat belopp hittills under året och för tidig/punktlig/försenade leveranser
 • Leverantörer, varor och produktkategorier
 • Inköpsorder och leverantörsfakturor
Inköp

Få snabb överblick över försäljningen

Få snabb och visuell inblick i dina försäljningsresultat. Med bara några klick kan du följa den samlade försäljningen för olika områden och försäljningsansvariga.

 • Analys, övervakning och utvärdering av försäljning och marginaler
 • Utbud, öppna order, bruttovinst och täckningsgrad
 • Försäljningsorder, försäljningsfakturor, kunder och varor
 • Försäljningstransaktioner, offerter och fakturor
 • Jämförelse med föregående år och föregående månad
Försäljning

Få detaljerad inblick i alla projekt

Få överblick över den viktigaste projektinformationen, titta närmare på områden där projekten inte går som förväntat och få alla uppgifter som behövs för att fatta viktiga beslut:

 • Detaljerad inblick i projekt utifrån uppsättningen i Dynamics AX och Dynamics 365
 • Kostnader, omsättning och pågående arbete fördelat på timmar, varor och utgifter
 • Projekt, projektledare och projektkategorier
 • Kostnadstransaktioner för projekt, timtransaktion, varutransaktion och a conto-transaktioner för konkreta projekt.
Projekt

Följ lagersaldot och håll ordning på investeringarna

Håll noggrann koll på lagersaldot och administrera både värde och mängd. Håll ordning på investeringarna och se till att rätt varor finns på rätt plats så att kunderna slipper gå tomhänta:

 • Detaljerad inblick i lagersaldo, omsättningshastighet och ABC-klassificering
 • Genomsnittliga lagerkostnader, genomsnittligt lagerantal och kostnad för disponibelt lagersaldo
 • Varor, varianter, lager- och spårningsdimensioner osv.
 • Lagertransaktioner.
Lager

Få detaljerad överblick över medarbetare

Håll koll på medarbetarrelaterade nyckeltal, som personalomsättning och andra relevanta uppgifter:

 • Detaljerad överblick över medarbetarna och deras kompetens
 • Arbetstid, anställningar och antal medarbetare
 • Frånvaro, organisationsplaner, tjänster, kompetenser och medarbetare
 • Anställningstransaktioner och kompetenstransaktioner.

Få full kontroll över hela Detaljhandelsverksamheten

Få värdefull inblick och full kontroll över din detaljhandelsverksamhet med vår BI-lösning för detaljhandeln:

 • Få dashboards som visar den butik eller de produkter som säljer bäst
 • Upplysningar om tidpunkter och datum
 • Försäljning per transaktionstyp, per varutyp och per tidpunkt på dagen
 • Kunder, försäljningsställen och varor i kundvagnen
 • Betalningstransaktioner och försäljningstransaktioner.
Detaljhandeln

Håll uppsikt över nyckeltalen för produktionen

Håll löpande koll på nyckeltal för produktionen och upptäck viktiga optimeringsmöjligheter. Följ med i beräkningarna både före och efter produktionen:

 • Inblick i leveransprestanda, kapacitet, effektivitet och före- och efterberäkningar
 • Planeringstimmar, planeringsbehov, produktionstimmar och kapacitetstimmar
 • Produktioner, rutter, resurser, varor och produktionskapacitet
 • Produktionstransaktioner och produktionsplaneringstransaktioner.
Produktionsbranschen