CRM-lösningar från EG

Får du fullt utbyte av din CRM-investering?

EG kan hjälpa dig att planera och implementera CRM-lösningar som skapar affärsnytta genom att optimera kontakten med dina kunder.

Läs här om hur det går till

Få trogna kunder med en Dynamics 365 Customer Engagement-plattform

Integrerade molnbaserade Dynamics 365-applikationer kan hjälpa dig att optimera kundkontakterna inom försäljning, marknadsföring och kundservice. Implementera det du har nytta av idag och lägg till nya funktioner när behoven förändras.EG kan hjälpa dig att få ut mer av varje kundinteraktion med intelligenta, integrerade Dynamics 365-applikationer för CRM som omfattar och förenar försäljning, marknadsföring och serviceorganisation.

 • Microsoft Dynamics 365 for Field Service
 • Microsoft Dynamics 365 for Sales
 • Microsoft Dynamics 365 for Marketing
 • Microsoft Dynamics 365 for Customer Service
 • Microsoft Dynamics 365 for Project Service Automation
Tillbaka
Nästa

Gör rätt direkt

Att göra flera servicekontakter på grund av schemaläggningsproblem, reservdelar som saknas eller bristande kunskap är frustrerande för din kund och kostsamt för dig.

Med Microsoft Dynamics for Field Service får du jobbet gjort första gången. Med intelligent schemaläggning och mobil support får du rätt resurser till rätt plats i rätt tid. Du kan:

 • Automatiskt optimera scheman och omfördela resurser snabbt
 • Inkludera plats, tillgänglighet, kunskapskrav och kundpreferens i resursfördelningen
 • Öka antalet problem som avhjälps vid första kontakten och förenkla expediering
 • Använda rätt resurser och reservdelar vid varje besök med effektiv lagerhantering
 • Ge serviceagenter på plats kundinformation i realtid och arbetsorderhantering i mobila appar.

EG kan hjälpa dig att leverera snabb, effektiv service på plats. Vi kan också hjälpa dig att utvecklas från en servicemodell där man avhjälper fel till en servicemodell med prediktiv service, så att du kan lösa serviceproblem innan kunderna ens är medvetna om dem.

Kontakta oss för att veta mer

Omvandla kundlojalitet till livslångt värde

För att bygga tillit och lojalitet krävs mer än att bara hantera pågående försäljning.

Med Microsoft Dynamics 365 for Sales kan du använda djupgående kundinformation från historiska data och nyligen gjorda kundinteraktioner för att förstå kundbeteende, trender och potentiellt värde, så att du kan:

 • Förutse kundbehov och leverera mer relevanta erbjudanden
 • Fokusera på dina viktigaste kunder och avtal
 • Minska kostnader för att värva och behålla kunder
 • Påskynda försäljningsprocessen med data i realtid och prediktiva analyser
 • Få lojala, nöjda kunder för livet.

EG kan hjälpa dig att dela kundförståelse och försäljningsinformation i hela organisationen, så att du kan erbjuda ett samordnat engagemang som ger mervärde under hela kundlivscykeln.

Läs mer här

Kontakta oss för att veta mer

Skapa sammanhängande kundupplevelser

När tar försäljning vid efter marknadsföring? 

Med Microsoft Dynamics 365 for Marketing rör du dig bortom vanliga marknadsföringsmail och kopplar samman sälj- och marknadsföringsdata, plattformar och processer för att bygga engagerande kundupplevelser. Du kan:

 • Generera och följa upp leads med kampanjer i flera kanaler baserat på kundengagemang.
 • Prioritera, överföra och spåra leads knutna till försäljning och marknadsföringsprocesser.
 • Förutse dina kunders behov, hitta dolda insikter och öka värdet på kundlivscykeln.
 • Mäta marknadsföringsresultat i realtid med inbäddad business intelligence och analys.
 • Genomföra event och sköta kontakten med kunder via sociala kanaler.

EG har djupgående erfarenhet av att implementera skalbara och säkra digitala plattformar med lösningar för marknadsföringsautomation. Vi kan hjälpa dig att definiera och implementera din digitala strategi och få ut mer av varje marknadsföringskrona.

Läs mer

Ge dina kunder bättre service och behåll dem hela livet

Kundresan slutar inte när kunden köper din lösning. Att erbjuda effektiv kundservice när och var dina kunder vill är grunden till givande, livslånga kundrelationer.

Med Microsoft Dynamics 365 for Customer Service kan du erbjuda en enhetlig upplevelse i olika kanaler och tjänstetyper, så att du kan:

 • Erbjuda service när och var som helst för olika enheter och kanaler
 • Proaktivt bemöta kundtjänstfrågor och anpassa sig till växlande behov
 • Personalisera interaktioner baserat på tidigare interaktioner och beteende
 • Hjälpa kunder hitta svar på sina frågor med alternativ för självbetjäning
 • Ge serviceagenter den information de behöver för att leverera snabbare och bättre service.

EG kan hjälpa ditt företag att dela kundinformation mellan försäljnings- och marknadsföringsavdelningar för att främja korsförsäljning och möjligheter till merförsäljning som identifieras i kundservicekontakter.

Läs mer här

Kontakta oss för att veta mer

Mer lönsamma projekt och färre överraskningar

Ditt företags anseende, och ditt resultat, bygger på kvaliteten i de projekt du levererar.

Med Microsoft Dynamics 365 for Project Service Automation kan du driva din projektbaserade verksamhet mer produktivt från inledande analys till färdigt levererat projekt. Genom att automatisera vanliga uppgifter och sammanföra medarbetare och processer kan du:

 • Planera projekt gemensamt över försäljnings- och projektenheter
 • Få och behålla kundlojalitet med exakta uppskattningar som uppfyller förväntningar
 • Förbättra medarbetarproduktiviteten med processautomation och verktyg för samarbete
 • Fördela rätt projektresurser till projektservice, kundservice och service på plats.

EG:s konsulter kan hjälpa dig att integrera PSA-funktioner i hjärtat av ditt projekt så att du kan utnyttja automations- och samarbetsfunktioner och driva en mer lönsam, kundorienterad verksamhet med färre överraskningar.

Kontakta oss för att veta mer

Rådgivning, lösningar och it-tjänster

 • Rådgivning
 • Affärssystem
 • Business Analytics
 • CRM, CEM & Collaboration
 • Application Services
 • Infrastructure Services
 • Service & Support
Tillbaka
Nästa

Nyheter och artiklar

2sep
Pressmeddelande
EG köper Sonlinc A/S