Microsoft Dynamics 365

Framtidens plattform

När du samlar människor, data och processer med Microsoft Dynamics 365 skapas nya möjligheter inom hela organisationen. 

Med Microsoft Dynamics 365 kan du driva hela företaget end-to-end med intelligenta applikationer som fungerar problemfritt i en molnlösning och förenar funktionerna i CRM och ERP

Ta en närmare titt på Dynamics 365 och affärsapplikationerna på den här sidan

Verksamheter som har valt Dynamics 365 och EG som partner.

Se filmerna med utvalda kunder som berättar om sina olika situationer, överväganden och lösningar. Du får också ta del av varför de valde Microsoft Dynamics 365.

 • Nord-Lock Group
 • Bagger-Sørensen & Co A/S
 • CO-RO A/S
 • Verdo
Tillbaka
Nästa

Micosoft Dynamics 365 stöttar framtida expansion och förvärv

Med hjälp av EG och Microsoft Dynamics 365 som koncerngemensam molnplattform uppnår Nord-Lock Group ökad automatisering och digitalisering som stöttar bolagets framtida expansion och förvärv. 

Läs mer

Microsoft Dynamics 365 gör tuggummikungen redo inför framtiden

Carsten Lund Sørensen, ekonomichef på bolaget, berättar hur man förbereder en verksamhet inför framtiden, när man knappt känner till den bransch som företaget ska verka inom. Han berättar också om vilka överväganden man gjorde när man valde en molnlösning istället för on-premises. 

Läs mer

Microsoft Dynamics 365 – En standardlösning som ger branschspecifika möjligheter

I videon kan du ta del av hur Michael Johnny Pedersen, Functional Manger för IT på CO-RO, säkerställde en lyckad implementering genom att dela upp arbetet i mindre delar. Du får också ta del av vilka överväganden som låg bakom valet av en standardlösning från Microsoft Dynamics 365 och att bygga ut den med en rad moduler. Michael berättar även varför man valde en leverantör med specifik erfarenhet av processindustrin och vad som är nästa steg i CO-RO:s digitala transformation. 

Läs mer

Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (CRM) ger Verdo en enhetlig pipeline

I videon berättar Tine Lind, Digital Marketing Manager, om de resultat som Verdo har uppnått samt om hur bolaget lyckades med sin projektplan och säkerställde en smärtfri implementering tidigare än förväntat.

Läs mer

Bredda din verksamhets horisont med intelligenta applikationer

Microsoft Dynamics 365-applikationer integreras säkert i molnet så att du hela tiden har de bästa förutsättningarna för att hantera utmaningarna i din verksamhet. Det gäller allt från försäljning, marknadsföring och ekonomi till operativ verksamhet och fältservice.

 • Finance and Operations
 • Sales
 • Marketing
 • Customer Service
 • Field Service
 • Project Service Automation
 • Business Central
 • Customer Insight
 • Talent
 • Retail
Tillbaka
Nästa

Ökad tillväxt och utvecklad affärsverksamhet

Få ut mer av din affärsverksamhet. Med de kompletta ERP-verktygen i Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations får du global skalbarhet och digital intelligens, så att du kan växa i ditt eget tempo.

Kontakta oss och få mer information

Skapa värdefulla kundrelationer

För att bygga tillit och lojalitet krävs mer än att bara hantera pågående försäljning. 

Med Microsoft Dynamics 365 for Sales kan du använda djupgående kundinformation från historiska data och nyligen gjorda kundinteraktioner för att förstå kundbeteende, trender och potentiellt värde, så att du kan:

 • Förutse kundbehov och leverera mer relevanta erbjudanden
 • Fokusera på dina viktigaste kunder och avtal
 • Minska kostnader för att värva och behålla kunder
 • Påskynda försäljningsprocessen med data i realtid och prediktiva analyser
 • Få lojala, nöjda kunder för livet.

EG kan hjälpa dig att dela kundförståelse och försäljningsinformation i hela organisationen, så att du kan erbjuda ett samordnat engagemang som ger mervärde under hela kundlivscykeln.

Läs mer här

Kontakta oss och få mer information

Skapa en stark kundupplevelse

När tar försäljning vid efter marknadsföring? Övergången är ofta oklar och osynlig för dina kunder. 

Med Microsoft Dynamics for Marketing kan du koppla ihop data för försäljning och marknadsföring med plattformar och processer till konsekventa och sammanhängande kundupplevelser, så att du kan:

 • Få en helhetsbild av dina kunder vad gäller försäljning och marknadsföring
 • Vara proaktiv och förutse dina kunders behov och hitta dolda insikter
 • Leverera personligare, mer engagerande kundupplevelser
 • Mäta och maximera avkastningen på din marknadsföring
 • Sälja mer, snabbare och öka värdet på kundlivscykeln.

EG har djupgående erfarenhet av att implementera skalbara och säkra digitala plattformar med lösningar för marknadsföringsautomation. Vi kan hjälpa dig att definiera och implementera din digitala strategi och få ut mer av varje marknadsföringskrona.

Läs mer

Skapa långvariga kundrelationer

Ge kundservice i världsklass och bygg lojalitet. Microsoft Dynamics 365 for Customer Service ger användarna en enhetlig upplevelse av verksamheten, oavsett om det handlar om självbetjäning, peer-to-peer-tjänster eller personlig service.

Läs mer hër

Kontakta oss och få mer information

Hanterar servicesamtal

Kundresan slutar inte när kunden köper din lösning. Att erbjuda effektiv kundservice när och var dina kunder vill är grunden till givande, livslånga kundrelationer. 

Med Microsoft Dynamics 365 for Customer Service kan du erbjuda en enhetlig upplevelse i olika kanaler och tjänstetyper, så att du kan:

 • Erbjuda service när och var som helst för olika enheter och kanaler
 • Proaktivt bemöta kundtjänstfrågor och anpassa sig till växlande behov
 • Personalisera interaktioner baserat på tidigare interaktioner och beteende
 • Hjälpa kunder hitta svar på sina frågor med alternativ för självbetjäning
 • Ge serviceagenter den information de behöver för att leverera snabbare och bättre service.

EG kan hjälpa ditt företag att dela kundinformation mellan försäljnings- och marknadsföringsavdelningar för att främja korsförsäljning och möjligheter till merförsäljning som identifieras i kundservicekontakter.

Kontakta oss och få mer information

Få utbyte av dina projekt

Gör din projektbaserade verksamhet mer produktiv och lönsam med hjälp av Microsoft Dynamics 365 for Project Service Automation. Applikationen hjälper dig med att administrera dina projekt, och att göra dina kunder nöjda.

Kontakta oss och få mer information

Få full kontroll över din växande verksamhet

Bromsar din nuvarande ekonomilösning företagets utveckling? 

Microsoft Dynamics 365 Business Central är en heltäckande molnbaserad affärslösning som är enkel att implementera, använda och anpassa. Med Business Central kan du koppla samman ekonomi, försäljning, service och drift, effektivisera dina affärsprocesser, förbättra kundkontakten och låta verksamheten växa. 

Business Central erbjuder samtliga funktioner i Dynamics NAV i form av en flexibel och skalbar molnbaserad lösning som låter dig: 

 • Hantera ekonomin, säkerställa efterlevnad och fatta bättre beslut
 • Få helhetsöverblick och ta full kontroll över hela leveranskedjan
 • Maximera nya försäljningsmöjligheter och ge befintliga kunder bättre service
 • Övervaka projektstatus och hantera budgetar, planering och resurser
 • Effektivisera tillverkning och lagerhantering och leverera punktligt. 

EG har stor erfarenhet av att hjälpa små och medelstora företag implementera lösningar som bygger på Dynamics 365- och Dynamics NAV-plattformar. Vi kan hjälpa dig med en molnbaserad Business Central-lösning som stärker samordningen i ditt växande företag.

Kontakta oss för mer information
Microsoft Dynamics 365 Business Central

Leverera en bättre kundupplevelse

Skapa engagemang genom intelligent kundanalys. Ge medarbetarna den kunskap de behöver för att bättre förstå och relatera till kunderna.

Kontakta oss och få mer information

Hitta och behåll rätt personer

Optimera din personalstyrka med ändamålsenlig HR-ledning för allt från rekrytering och onboarding till program för utveckling och kontinuerligt engagemang.  

Kontakta oss så berättar vi mer

Optimera din detaljhandelsverksamhet

Optimera din detaljhandelsverksamhet med hjälp av datadrivna insikter och erbjud enastående kundservice och smarta köpupplevelser i alla kanaler.

Läs mer här

Finjustera din lösning med affärsappar från EG

Få mer affärsvärde från din Microsoft Dynamics 365-lösning. Komplettera den med värdefulla affärsfunktioner i form av unika Dynamics 365 business-appar.

Advanced Customer Approval

Läs mer

Advanced Customer Approval

Optimera försäljnings- och uppfyllandeprocesser med avancerade funktioner för godkännande av kunder

Med komplexa produktportföljer, exklusiva kund- och private label-avtal samt snäva import- och exportregler är det avgörande att du har full kontroll över vilka varor du säljer till vilka kunder.

EG Advanced Customer Approval för Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations innehåller funktioner som gör att du kan definiera vilka kunder och vilka länder du kan sälja enskilda artiklar till, och under vilka villkor.

Lösningen fungerar sömlöst med Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations och erbjuder:

 • Optimerade processer för försäljningsordrar, försäljningsofferter och försäljningsavtal.
 • Produktval baserat på omfattande produkt- och kundspecifik information.
 • Enklare efterlevnad av krav, avtal och policyer som gäller företag och kunder.
 • Fullständig dokumentation av dina försäljnings- och uppfyllandevillkor i förhållande till kunder.
 • Integrering av komplex prissättningslogik i försäljningsprocessen.

Läs mer

Ytterligare information

Ola Nilsson

Ola Nilsson

Sales Manager

Tel: +46 731 46 78 59

Email: : onils@eg.se

Advanced Vendor Management

Läs mer

Advanced Vendor Management

Uppfyll lagkrav och kvalitetsförväntningar med avancerad leverantörskontroll

Med pressade marginaler, korta deadlines och höga krav på kvalitet och regelefterlevnad kan det vara en utmaning att hitta bra och pålitliga leverantörer till kritiska produktorder. 

Men EG Advanced Vendor Management ger dig avancerad funktionalitet för godkännande och kontroll av leverantörer. Lösningen hjälper dig att säkra att de produkter som köps in från godkända leverantörer har producerats, marknadsförts, hanterats och dokumenterats i enlighet med era förväntningar och bestämmelser. 

Lösningen fungerar sömlöst tillsammans med Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations och kan användas istället för ‒ eller parallellt med ‒ ditt nuvarande register över godkända leverantörer. 

 • En optimerad lösning för att godkänna och välja leverantörer
 • Möjlighet att välja leverantörer utifrån omfattande leverantörs- och kundspecifik information
 • Fullständig dokumentation av leverantörernas affärsvillkor.
 • Enklare, automatiserade inköpsprocesser
 • Flexibel dokumentation av resultaten av leverantörs- och producentkontrollen
 • Enklare efterlevnad av företagets bestämmelser för godkännande och kontroll.

Läs mer och se videon nedan.

 

Ytterligare information

Ola Nilsson

Ola Nilsson

Sales Manager

Tel: +46 731 46 78 59

Email: : onils@eg.se

Batch Information Display

Läs mer

Batch Information Display

Gör informerade beslut gällande inköp, försäljning och förbrukning av batchprodukter

Vid arbete med batchkontrollerade produktionsprocesser behöver beslut avseende inköp, försäljning och förbrukning av varor ofta fattas baserat på detaljerad information om batcherna i fråga.

Med batchinformationsvisningen kan du se standardbatchvärden och värden för batchegenskaper från flera batcher i en enda översikt, spara tid och resurser samt möjliggöra mer informerade verksamhetsbeslut.

Lösningen fungerar sömlöst med Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations för att hjälpa dig att:

 • se samlad information från flera batcher i en enda översikt
 • definiera vilken information som ska visas för enskilda produkter och produktgrupper
 • fatta informerade beslut om vilka varor som ska säljas och förbrukas
 • stödja typiska roller och verksamhetsprocesser och stärka den enskilda produktiviteten.

Läs mer i databladet

Ytterligare information

Ola Nilsson

Ola Nilsson

Sales Manager

Tel: +46 731 46 78 59

Email: : onils@eg.se

Global Data Management

Läs mer

Global Data Management

Möjliggör datakontroll, integritet och transparens i hela organisationen

Säkerställ transparens och konsekvens när du arbetar med affärsdata tvärs över organisationen.

Du kan kopiera data från ett företag till andra företag i din ERP-installation och centralt ange vilken information och vilka inställningar, värden och fält som ska kunna skapas, ändras och raderas av lokala företag.

Du får den synlighet och flexibilitet du behöver för att kunna agera snabbt, utan att kompromissa med dataintegriteten.

Lösningen fungerar sömlöst med Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations och erbjuder:

 • Global datatransparens och -konsekvens med en datakälla för hela företaget.
 • Möjlighet att uppfylla lokala krav utan att göra avkall på global dataintegritet.
 • Driftseffektivitet och förbättrad produktivitet.
 • Färre fel vid manuell inmatning och dubbelinmatning av data.
 • Exakta analyser och rapporter baserade på giltiga affärsdata från hela företaget.

Läs mer

Ytterligare information

Ola Nilsson

Ola Nilsson

Sales Manager

Tel: +46 731 46 78 59

Email: : onils@eg.se

Extended Production Handling

Läs mer

Extended Production Handling

Skapa flexibilitet, kontroll och kvalitet för dina kampanj- och poolproduktionsprocesser

Effektiv hantering av stora volymer och kontinuerliga produktionsflöden kräver exakt och dynamisk styrning av produktionsprocessen.

EG Extended Production Handling ger bättre kontroll över resurser för pool- och kampanjproduktion, samt samlad hantering av batchorder, förbättrade kvalitets- och releaserutiner och automatisk "klarrapportering" för flera produktionsnivåer.

Det skapar flexibilitet och kontroll i dina produktionsprocesser, från blandningsproduktionen till det slutliga frisläppandet av de färdiga varorna.

Lösningen fungerar sömlöst med Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations och erbjuder:

 • Flexibel planering och säkring av order för kampanjproduktion
 • Kontinuerlig tillverkning med batchstorlekar som matchar din produktionsutrustning
 • Automatisk "klarrapportering" för bulkproduktion
 • Automatisk lageravräkning för BOM-listeförbrukning
 • Utökade kvalitets- och releaseresurser för ID-nummer.

Läs mer och se videon nedan.

Ytterligare information

Ola Nilsson

Ola Nilsson

Sales Manager

Tel: +46 731 46 78 59

Email: : onils@eg.se

Product Documentation

Läs mer

Product Documentation

Skapa produktdokumentation dynamiskt och få full överblick över all dokumentation

Det är ett tidskrävande arbete att skapa och underhålla alla dokument som behövs för att stödja din produkter och processer och uppfylla kraven från kunder, leverantörer och myndigheter.

Det är också svårt att ge medarbetarna full överblick över dokument, filer och anteckningar som finns i systemet.

EG Product Documentation kan göra både delarna enklare. Du kan skapa och skriva ut standardiserade produkt- och batchdokument från Dynamics 365 och ge användarna överblick över den dokumentation som har tagits fram eller lagts in i systemet för en viss post i din datastruktur.

Lösningen fungerar sömlöst med Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations och erbjuder:

 • Snabbare och enklare att skapa datablad och certifikat (BCOA, BCOC)
 • Dokumentets innehåll genereras med hänsyn till kund och destinationsland
 • Dokumentation på systemspråk som stöds
 • Dokument kan skapas, godkännas och skrivas ut direkt från orderrader
 • Åtkomst till dokumentation från hela datastrukturen på en plats.

Läs mer och se videon nedan.

Shipping Packaging Management

Läs mer

Shipping Packaging Management

Snabbare, enklare hantering av förpackningsprocesser i hela värdekedjan
EG Shipping Packaging Management möjliggör snabbare och enklare spårning, fakturering och bortskaffning av inkommande och utgående förpackningsmaterial.

Registrera och spåra förpackningsmaterialets värde och plats i ditt företag samt hos dina kunder, återförsäljare, transportörer och ägare till förpackningspooler.

Lösningen fungerar sömlöst med Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations och erbjuder:

 • Professionell hantering av förpackningsmaterial som ska bortskaffas, återsändas eller faktureras och material som ägs av en förpackningspool.
 • Spårning av förpackningsförsändelser, betalning, fakturering, inköp och bortskaffning.
 • Snabb och pålitlig registrering av förpackningsförsändelser med mobila, handhållna enheter.
 • Sömlös integration med dina ekonomi-, lager- och logistikprocesser.

Läs mer och se videon nedan.

Ytterligare information

Ola Nilsson

Ola Nilsson

Sales Manager

Tel: +46 731 46 78 59

Email: : onils@eg.se

WHS Label Extension

Läs mer

WHS Label Extension

Optimera din etikettdesign med åtkomst till viktiga batchdata

EG Label Extension hjälper dig att optimera din etikettdesign genom hämtning av batchdata från flera datakällor och förhandsvisning av etiketter med data från affärssystemet. På så sätt kan du snabbt kontrollera etiketternas layout och innehåll.

Lösningen inkluderar ett granskningsverktyg med alla etiketter som skapas i ditt affärssystem. Du kan söka efter specifika etiketter och förhandsgranska etiketter i tydlig och lättläst layout.

Lösningen fungerar sömlöst med Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations och erbjuder:

 • Enkel åtkomst till batchdata med välbekanta gränssnitt för dokumentflöde.
 • Korrekt data genom referenser till batchdata från ditt affärssystem.
 • Förhandsvisning och visning av etiketter – se layouten medan du designar och se färdiga etiketter.
 • Flexibel etikettdesign minskar antalet etikettlayouter du behöver ta fram.
 • Sömlös integration med all din batchdata och hela etikettdesignen.

Läs mer och se videon nedan.

Ytterligare information

Ola Nilsson

Ola Nilsson

Sales Manager

Tel: +46 731 46 78 59

Email: : onils@eg.se

EG har sålt sin serviceverksamhet till DXC Technology

 

Vi har därför delat upp vår websida i två: EG Sverige och EG's serviceverksamhet.