Microsoft Dynamics AX

Hjälper större och medelstora företag att snabba upp sina processer, förverkliga sina tillväxtplaner och behålla sin konkurrenskraft.

Läs mer om tilläggslösningar och branschspecifika lösningar för Dynamics AX på den här sidan

Skapa mervärde med tilläggslösningar till Microsoft Dynamics AX

Täcker standardfunktionaliteten i Dynamics AX (AXAPTA) inte alla dina behov? Då erbjuder EG utökad funktionalitet i form av en bred uppsättning genomtestade tilläggslösningar

Appar

Läs mer

Appar

Bli mer effektiv i vardagen med appar till Microsoft Dynamics AX
Få enkel åtkomst från mobilen till just de Dynamics AX-funktioner som dina användare behöver för att bli mer effektiva, oavsett om de är på kontoret eller ute på språng.

EG Apps kan öka effektiviteten i vardagen, minska tidsåtgången vid datainmatning och minska felrisken, helt utan behov av it-support.

Med enkla och användarvänliga appar som ger åtkomst till information, funktionalitet och processer kan du:

 • Ge kundchefer åtkomst till uppdaterade kund- och transaktionsdata, oavsett var de befinner sig
 • Göra det enkelt för medarbetarna att registrera verifikationer och utgifter innan de är tillbaka på kontoret
 • Säkra mobil åtkomst till dina viktigaste funktioner och processer
 • Dela funktioner och information med kunder eller leverantörer för ett bättre samarbete.

Läs mer om EG Apps till Dynamics AX (pdf)

E-handel

Läs mer

E-handel

Håll öppet dygnet runt med integrerad e-handelslösning 
E-handeln sover som bekant aldrig. Med en samlad e-handelsplattform kan du skapa en intuitiv och personlig användarupplevelse som spänner över alla plattformar, kanaler och gränser och alltid ha öppet när kunderna vill handla. 

EG kan hjälpa dig att utveckla en responsiv digital plattform för e-handel, innehållshantering och digital marknadsföring, som kan integreras fullt ut med företagets affärskritiska system. 

Den plattform vi föredrar är Dynamicweb. Där samlas alla dina företags- och kunddata i en enda lösning så att du kan: 

 • Utveckla, optimera och sätt fart på omsättningen
 • Locka och behåll kunder med övertygande innehåll
 • Automatisera de processer du använder i marknadsföring och kampanjer och få fina resultat
 • Integrera med ERP, CRM och andra affärssystem.

Läs mer

GDPR Assistant

Läs mer

GDPR Assistant

Få hjälp att följa de nya kraven på hantering av personuppgifter

EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) skärper kraven på hantering av personuppgifter. Dessutom ska du kunna dokumentera att organisationens processer och databehandling uppfyller kraven. Annars finns risk för höga böter.

EG GDPR Assistant gör det lättare att följa de nya bestämmelserna för dig som använder Microsoft Dynamics AX 2012.

Med EG GDPR Assistant kan du

 • lättare följa de nya kraven på hantering av personuppgifter
 • dokumentera arbetet med att följa de nya kraven
 • anonymisera data oåterkalleligt
 • komma ihåg alla viktiga steg tack vare flexibel workflowfunktion
 • kontrollera åtkomsten till personuppgifter.

 

Dokumentera arbetet med att följa GDPR-kraven.

EU:s dataskyddsförordning (GDPR) träder i kraft den 25 maj 2018. Det innebär tydligt skärpta krav på bland annat registrering, lagring, behandling och radering av personuppgifter.

Med EG GDPR Assistant kan du registrera vilka fält i ditt affärssystem som innehåller personuppgifter, vilka personuppgifter det rör sig om och varför du sparar dem.

Det hjälper dig att dokumentera hanteringen i enlighet med kraven i dataskyddsförordningen.

 

Anonymisera data oåterkalleligt

Med EG GDPR Assistant kan du anonymisera personuppgifter när dessa inte längre behövs eller om den berörda personen begär det.

Den inbyggda workflowfunktionen leder medarbetarna genom alla nödvändiga steg i samband med en anonymisering, både i och utanför affärssystemet.

 

Kontrollera åtkomsten till personuppgifter

Med lösningen kan du dela in ditt affärssystem i områden med och utan personuppgifter och enkelt kontrollera åtkomsten till respektive område.

Du kan också kontrollera att interna bestämmelser följs och att säkerhetsroller och säkerhetsfunktioner är korrekt definierade.

Läs mer om EG GDPR Assistant här

Global Data Management

Läs mer

Global Data Management

Med Global Data Management för Microsoft Dynamics AX och Dynamics 365 får du en samlad styrning av alla verksamhetens data
Skapa transparens, konsekvens och sammanhang när du arbetar med affärsdata över avdelningsgränserna, samtidigt som enskilda enheters behov tillgodoses.

Styr alla företagets data från ett och samma ställe, även data hos lokala dotterbolag eller på avdelningar med unika datakrav. Kopiera data från en affärsenhet till flera andra i din ERP-lösning och besluta centralt vilka upplysningar, inställningar, värden och fält som får definieras lokalt.

De viktigaste fördelarna är:

 • Omgående manuell distribution eller batchdistribution av data till dotterbolag.
 • Inga särskilda utbildningskrav eftersom du arbetar med välkända formulär.
 • Full flexibilitet i datahanteringen eftersom du kan skapa alla typer av tabeller i ERP-systemet.
 • Tidsbesparingar och minskad felrisk eftersom du slipper manuell inmatning och dubbelinmatning av data.
 • Sömlös drift på Dynamics AX- och Dynamics 365-plattformar.

Du har full kontroll och kan säkerställa sammanhang och validitet för både globala och lokala data. Det ger en bra utgångspunkt för exakta analyser och rapporter. 

Läs mer om Global Data Management

Avancerad HRM

Läs mer

Avancerad HRM

Avancerad funktionalitet som optimerar och stärker din HR-funktion

Utöka dina nuvarande funktioner och processer med en fullt integrerad tilläggslösning till Dynamics AX.

EG har gedigen it-kompetens och erfarenhet av att tillgodose de stigande kraven på moderna HR-avdelningar. Med funktionerna i HR Plus från FourVision kan vi erbjuda en avancerad HR-funktionalitet som är mer kostnadseffektiv än att investera i en dyr standardlösning för HR.

Du kan få stöd för processer som:

 • Rekrytering, e-rekrytering och onboarding av medarbetare
 • Administration av frånvaro, sjukdom och personalförmåner
 • Resultatstyrning och medarbetarsamtal
 • Talanghantering och successionsplanering.

Med varningsmeddelanden, checklistor och enkla installationsguider kan du effektivisera dina dagliga HR-rutiner och spara resurser. Dessutom sker hanteringen i samma användarvänliga gränssnitt för alla avdelningar i samtliga länder.

Att lösningen smidigt integreras med ditt Dynamics AX ökar värdet av din tidigare investering och förenklar framtida uppgraderingar och uppdateringar.

Läs mer

Portaler och dokumenthantering

Läs mer

Portaler och dokumenthantering

Dela och samarbeta med EG CrossWork för Microsoft Dynamics AX

En SharePoint-baserad portal- och dokumenthanteringslösning är ett bra beslutsstöd genom att beslutsfattarna får tillgång till relevant och tydligt strukturerad information, oavsett var och när de behöver den.

CrossWork ger dig direkt åtkomst till arkiverade dokument och e-postmeddelanden som rör specifika kunder, leverantörer eller projekt, både från SharePoint och från din Dynamics AX-lösning.

EG CrossWork använder data från Dynamics AX för att konfigurera SharePoint. ERP-systemet gör det möjligt att använda data direkt på SharePoint-sidor och att fläta samman dokument.

Med CrossWork får du:

 • En färdigpaketerad lösning med en fördefinierad struktur och samordnat underhåll
 • Större utbyte av SharePoint-lösningen som ingår i din Dynamics AX-installation
 • Enkla processer för att skapa dokument utifrån dina användarscenarier och mallar
 • Åtkomst till ERP-data när du arbetar med e-postmeddelanden och bilagor i Outlook
 • Noggrann taggning av arkiverade dokument.

EG Security Kit

Läs mer

EG Security Kit

Optimera säkerhet och efterlevnad med Security Kit för Microsoft Dynamics AX
Spara tid och pengar med verktyg och funktioner för konfiguration, övervakning, analys och dokumentation av säkerhet, licenser och efterlevnad.

EG Security Kit gör det enklare att administrera användarrättigheter och ger dig överblick över roller och behörigheter så att du kan vara säker på att dina kritiska data är skyddade. Lösningen hjälper dig även att se till att användningen av systemet stämmer överens med licenserna.

Med Security Kit kan du:

 • Konfigurera roller och användarbehörigheter upp till 50 procent snabbare
 • Få överblick över olika rollers användarbehörigheter och rättigheter
 • Få ett mer överskådligt användargränssnitt med centraliserad styrning av användaranpassningar
 • Få en överskådlig struktur som grundar sig på best practices inom kvalitetssäkring
 • Hantera och ta fram rapporter för användarbehörigheter och licensanvändning
 • Undvika onödiga utgifter genom att hålla koll på licensanvändningen för varje roll.

Du kan anpassa uppgifter och rättigheter och på så sätt fastställa roller som är specifika för din organisation. För att bevara en överskådlig struktur baseras de anpassade rollerna på kopior av standardelementen i Dynamics AX.

Läs mer om EG Security Kit

Business intelligence

Läs mer

Business intelligence

Bra beslutsstöd med EG BI för Dynamics

Ta fram informationen du behöver när du behöver den och presentera data för relevanta medarbetare i lättillgänglig form.

Ge organisationen löpande överblick och en gemensam informationsgrund för de dagliga affärsbesluten.

EG:s datamodell strukturerar dina data i Microsoft Dynamics AX eller Microsoft Dynamics 365. Den gemensamma lösningen kan enkelt byggas ut och låter dig fokusera på att ta fram de nyckeldata du vill ha åt din organisation när du behöver dem, och i det format du själv väljer.

EG:s BI-verktyg innehåller drygt 80 fördefinierade datamängder och Power BI-dashboards samt detaljerade Excelrapporter för försäljning, inköp, ekonomi, projekt, lager, produktion, detaljhandel och personal.

Fördefinierat innehåll finns för både flerdimensionella kuber och kuber i minnet för att skapa verksamhetsrapporter och individuella rapporter. Du kan också visa driftsstatus från din Dynamics AX-lösning så gott som i realtid genom Microsoft Power BI-dashboards online.

Med EG BI för Dynamics kan du:

 • Skapa skräddarsydda analyser i Excel PowerPivot, eller med Report Builder för en klassisk rapport att skriva ut eller distribuera som PDF.
 • Integrera med Microsoft Power BI och visa driftsstatus, exempelvis på skärmar i produktionen eller i mottagnings- och försändelseområdena, eller visa en dashboard i Dynamics AX.
 • Integrera historiska data från andra system eller tidigare Dynamics AX-lösningar.
 • Skapa verksamhetsrapporter som bygger på flerdimensionella kuber och kuber i minnet.
 • Visa nyckeltal via rollcentret och direkt i relevanta formulär.

 

Läs mer om EG BI här

Automatiskt fakturagodkännande

Läs mer

Automatiskt fakturagodkännande

Nå bättre lönsamhet och reducera det manuella, administrativa arbetet med hjälp av automatiskt godkännande av leverantörsfakturor
Samla och automatisera hela processen för mottagande, godkännande och arkivering av fakturor för att öka produktiviteten och frigöra resurser på ekonomiavdelningen.

Med ExFlow från EG får ni ett säkert och effektivt arbetsflöde för leverantörsfakturor som ger er full överblick över omkostnader och kassaflöde. Det minskar dessutom risken för onödiga ränteutgifter och problem med efterlevnad.

De viktigaste fördelarna:

 • Allt ni behöver i en enda lösning, inga dyra integrationer eller extra servrar
 • Noggranna data i realtid från en källa, ingen försening och ingen synkronisering
 • Full insyn från fakturainskanning till slutlig bokföring
 • Omfattande funktionalitet med 2- eller 3-vägsavstämning mellan fakturor och order
 • Enkel implementering, begränsat behov av utbildning och snabb uppstart
 • Beprövad funktionalitet, certifierat till Microsoft Dynamics 365 och Microsoft Dynamics AX 2012
 • Besparingar på upp till 50 procent av dina årliga utgifter för leverantörsadministration.

Administratörer och godkännare får tillgång till ett system som ger överblick och är enkelt att använda
Medarbetarna på ekonomiavdelningen kan besluta, övervaka och kontrollera hela godkännandehierarkin och -processen i det administrativa systemet. De kan också se hela transaktionsspåret från den välkända Dynamics-miljön.

Ett modernt webbgränssnitt ger godkännarna tillgång till lösningen var och när som helst. Här kan de söka och filtrera bland fakturor, och de kan automatiskt få besked om väntande godkännanden.

ExFlow är utvecklat av SignUp Software, som har nästan 20 års erfarenhet av att leverera leverantörsautomatisering till verksamheter i över 40 länder i världen.

ExFlow från EG

ExFlow-lösningarna till Microsoft Dynamics 365

ExFlow-lösningarna till Microsoft Dynamics AX 2012

Se lösningen här (YouTube).

Lagerhantering

Läs mer

Lagerhantering

Kör alla dina lagerhanteringsprocesser via mobila enheter och skannrar, och använd avancerade lagerprocesser som t.ex. klusterplockning, påfyllnadsmallar och direktutleverans.
EG:s omfattande och integrerade lagerhanteringslösning är ett värdefullt komplement till standardfunktionaliteten i Dynamics AX.

De viktigaste fördelarna är:

 • Väsentligt förbättrad varumottagning
 • Överblick över inköpsorder som är klara för varumottagning
 • Visning av ytterligare information som UN-kod och lagerförhållanden
 • Stöd för registrering av vikt och volym i varumottagningsprocessen
 • Konfiguration av mobilalternativ direkt i Dynamics AX WMS-lösningen.

EG:s lagerhanteringslösning hjälper dig optimera driften av ditt lager och minskar behovet av dyra tredjepartslösningar, manuella processer och tidskrävande och potentiellt riskabla pappersbaserade procedurer.
Den inbyggda transporthanteringsmodulen ger dig dessutom möjlighet att integrera lagerhantering med distribution, schemaläggning och försändelse.

Enterprise Asset Management

Läs mer

Enterprise Asset Management

Reducera underhållskostnaderna och undvik nertid med branschledande Enterprise Asset Management.


På en konkurrensutsatt, priskänslig marknad finns ingen tid för prestandaproblem eller oplanerade produktionsstopp på grund av mekaniska fel.
Med effektiv förvaltning av tillgångar (EAM) och underhållsprocesser kan du reducera dina totala underhållskostnader, inklusive arbete, övertid och kostnader för externa entreprenörer, med upp till 50 procent. Detta kombinerat med reducering av nertid i produktion och lägre kostnader för material och reservdelar kan ge en väsentlig positiv inverkan på ditt resultat.


Heltäckande EAM-funktioner. Inbyggda, inte påskruvade!
EAM innehåller heltäckande funktioner som innefattar underhållsplanering, genomförande och analys och erbjuder en avancerad mobil klient som fungerar offline för effektivt mobilt ordergenomförande.


Eftersom plattformen är byggd specifikt för Dynamics AX- och Dynamics 365-plattformar fungerar den sömlöst för ekonomi, lagerhantering, inköp samt projekt och produktion, så att du slipper återkommande integrations- och uppgraderingsproblem.

De viktigaste funktionerna är:

 • Avancerad kostnadskontroll: Se företagets totala kostnad för tillgångar, inklusive spårning och tidsstämpling för arbetskostnad, utgifter, reservdelar m.m.
 • Korrigerande underhåll: Gör en defekt tillgång fungerande igen med en rad korrigerande arbetsflöden.
 • Villkorsbaserat underhåll: Arbeta proaktivt baserat på indikationer på förestående fel eller försämring av utrustningens prestanda, exempelvis via IoT-övervakningsenheter.
 • Förebyggande underhåll: Schemalägg regelbundet underhåll baserat på kalender-, räkne- eller tillståndsbaserade faktorer, eller schemalägg dem manuellt.
 • Mobilt genomförande av arbetsorder: Använd den heltäckande mobila EAM-klienten som fungerar offline.
 • Planering: Använd den automatiserade arbetsorderplaneringen som baseras på parametrar som kunskaper, medarbetare, startdatum, plats och situation.

Utvecklad av EAM-experterna

EAM har utvecklats av Dynaway, en branschledande ISV med exklusivt fokus på att leverera lösningar för förvaltning av tillgångar och produktionsgenomförande till företag i hela världen.

EG:s branschkonsulter har kunskapen och erfarenheten att planera, implementera och ge support åt en EAM-lösning som är en integrerad del av din produktionsstrategi.

Se hur EAM optimerar dina underhållsresurser i den här videon 

Läs mer om EG och Dynamics 365 

 

Starkare branschfokus med Dynamics AX

Gedigen branschkännedom är grunden för EG:s branschspecifika lösningar för Dynamics AX. Därför kan du vara säker på att den lösning du investerar i hjälper dig optimera din verksamhet så att du är rustad för framgång och slipper obehagliga överraskningar. 

 • Projektindustri
 • Processindustri
 • Detaljhandel
 • Energiföretag
Tillbaka
Nästa

Projektbaserade produktionsföretag stöter dagligen på utmaningar som rör kvalitet, pris, leveranstider och efterlevnad. 

Med EG Project Industries for Dynamics AX får du strikt kontroll över information, projekt och processer. Och tack vare bättre insyn i alla dina produktionsprocesser kan du optimera varje leverans och öka effektiviteten från den första kontakten med kunden till det slutliga överlämnandet. 

Läs mer här

Ola Nilsson

Sales Manager

Tel: +46 731 46 78 59

onils@eg.se

EG Process Industries for Dynamics AX

EG Process Industries for Dynamics AX bygger på best practices som är avgörande för företag i processindustrin.

Lösningen har fokus på kärnprocesser som leverantörsstyrning, receptstyrning, batchstyrning och kvalitetskontroll. Den stöder de aspekter av din verksamhet som är avgörande när du vill skapa värde i leveranskedjan och stärka din konkurrenskraft.

Läs mer här

Ola Nilsson

Sales Manager

Tel: +46 731 46 78 59

onils@eg.se

Microsoft Dynamics AX for Retail

Microsoft Dynamics AX for Retail är en gemensam, sammanhängande styrningslösning för detaljhandeln som hjälper dig stärka fokus på de viktigaste utmaningarna för ditt företag:

 • Att komma i kontakt med och engagera dina kunder
 • Att stärka medarbetarnas kompetens i alla kanaler.

Stark omnichannel-funktionalitet hjälper dig ge dina kunder en fantastisk upplevelse oavsett om kontakten sker i fysiska butiker, på webbplatsen eller i sociala medier.

Läs mer här

Edward Bjurström

Director, Retail Solutions Sales

Tel: +46 730 787 873

edward.bjurstrom@eg.se

Xellent från EG

Xellent svarar mot de administrativa behoven hos både medelstora nnergiföretag och stora internationella energibolag. Med Xellent kan du:

 • Göra dina administrativa processer mer effektiva
 • Lägga till branschspecifika moduler och skräddarsy dem efter dina unika behov
 • Effektivisera dina arbetsprocesser och bidra till att säkra korrekt kundfakturering.
Läs mer här

Rådgivning, lösningar och it-tjänster

 • Rådgivning
 • Business Analytics
 • CRM, CEM & Collaboration
 • Application Services
 • Infrastructure Services
 • Service & Support
Tillbaka
Nästa

Kundreferenser

 • Förebygg istället för att släcka bränder

  Foodservice Danmark har frigjort resurser och säkerställt stabil it-drift med hjälp av Application Management Services från EG.

 • MOCON Europe

  MOCON Europe fick insikt om osynliga problem

 • Granngården

  Konkurrensen inom detaljhandeln blir allt hårdare och prispressen blir mer och mer påtaglig. Granngården hade tidigare svårt att utveckla affären med hjälp av lösningen som tidigare användes. En av de främsta utmaningarna var att förverkliga omnikanalstrategin, det vill säga att skapa den bästa sömlösa upplevelsen för sina kunder oavsett kanal.

 • Vidinge Grönt

  Salladsproducenten Vidinge Grönt AB växer och expanderar sin verksamhet och för att klara sin tillväxtplan så satsar de nu på ett modernt IT stöd!

 • Eurostep

  Eurostep levererar mjukvara med tillhörande tjänster och tillhandahåller standardbaserade lösningar för Collaborative PLM - "Collaborative Product Lifecycle Management".

 • Fyrklövern AB

  Sedan december 2011 har Fyrklövern AB använt Microsoft Dynamics AX som affärssystem, och lika länge har de samarbetat med EG.

 • Orifarm

  Med en Microsoft Dynamics AX 2009-lösning från EG har Orifarm återvunnit sin konkurrenskraft och uppnått en årlig besparing på nio miljoner euro.

 • Copenhagen Malmö Port

  Copenhagen Malmö Port väljer Microsoft Dynamics AX2012.

 • Psykologpartners

  Microsoft Dynamics AX 2012 var nyckel till Psykologipartners nya systemstöd. I en expanderande verksamhet behövs ett systemstöd som är både flexibelt och kraftfullt något som Psykologipartners hittade i Microsoft Dynamics AX 2012 och som implementerades under 2012 av EG Medius.

Nyheter och artiklar

2nov
Nyhet
EG:s Dynamics AX-specialister banar vägen för fortsatt tillväxt
Article /  Brian Nebelong
IT-cheferna har sagt sitt: De här fem utmaningarna sätter upp hinder för företaget
Article /  Leif Håvar Kvande
Gartner: De viktigaste tekniktrenderna för 2019

EG har sålt sin serviceverksamhet till DXC Technology

 

Vi har därför delat upp vår websida i två: EG Sverige och EG's serviceverksamhet.