Microsoft Dynamics AX

Hjälper större och medelstora företag att snabba upp sina processer, förverkliga sina tillväxtplaner och behålla sin konkurrenskraft.

Kontakta oss för ett samtal om dina behov

Starkare branschfokus med Dynamics AX

Gedigen branschkännedom är grunden för EG:s branschspecifika lösningar för Dynamics AX. Därför kan du vara säker på att den lösning du investerar i hjälper dig optimera din verksamhet så att du är rustad för framgång och slipper obehagliga överraskningar. 

 • Projektindustri
 • Processindustri
 • Detaljhandel
 • Energiföretag
Tillbaka
Nästa

Projektbaserade produktionsföretag stöter dagligen på utmaningar som rör kvalitet, pris, leveranstider och efterlevnad. 

Med EG Project Industries for Dynamics AX får du strikt kontroll över information, projekt och processer. Och tack vare bättre insyn i alla dina produktionsprocesser kan du optimera varje leverans och öka effektiviteten från den första kontakten med kunden till det slutliga överlämnandet. 

Läs mer här

Ola Nilsson

Sales Director Manufacturing

Tel: +46 733 325 334

olnil@eg.se

EG Process Industries for Dynamics AX

EG Process Industries for Dynamics AX bygger på best practices som är avgörande för företag i processindustrin.

Lösningen har fokus på kärnprocesser som leverantörsstyrning, receptstyrning, batchstyrning och kvalitetskontroll. Den stöder de aspekter av din verksamhet som är avgörande när du vill skapa värde i leveranskedjan och stärka din konkurrenskraft.

Läs mer här

Ola Nilsson

Sales Director Manufacturing

Tel: +46 733 325 334

olnil@eg.se

Microsoft Dynamics AX for Retail

Microsoft Dynamics AX for Retail är en gemensam, sammanhängande styrningslösning för detaljhandeln som hjälper dig stärka fokus på de viktigaste utmaningarna för ditt företag:

 • Att komma i kontakt med och engagera dina kunder
 • Att stärka medarbetarnas kompetens i alla kanaler.

Stark omnichannel-funktionalitet hjälper dig ge dina kunder en fantastisk upplevelse oavsett om kontakten sker i fysiska butiker, på webbplatsen eller i sociala medier.

Läs mer här

Susanne Åsander

Vertical Manager, Retail

Tel: +46 101 955 197

susas@eg.se

Xellent från EG

Xellent svarar mot de administrativa behoven hos både medelstora nnergiföretag och stora internationella energibolag. Med Xellent kan du:

 • Göra dina administrativa processer mer effektiva
 • Lägga till branschspecifika moduler och skräddarsy dem efter dina unika behov
 • Effektivisera dina arbetsprocesser och bidra till att säkra korrekt kundfakturering.
Läs mer här

Skapa mervärde med tilläggslösningar till Microsoft Dynamics AX

Täcker standardfunktionaliteten i Dynamics AX inte alla dina behov? Då erbjuder EG utökad funktionalitet i form av en bred uppsättning genomtestade tilläggslösningar

Appar

Läs mer

Appar

Bli mer effektiv i vardagen med appar till Microsoft Dynamics AX
Få enkel åtkomst från mobilen till just de Dynamics AX-funktioner som dina användare behöver för att bli mer effektiva, oavsett om de är på kontoret eller ute på språng.

EG Apps kan öka effektiviteten i vardagen, minska tidsåtgången vid datainmatning och minska felrisken, helt utan behov av it-support.

Med enkla och användarvänliga appar som ger åtkomst till information, funktionalitet och processer kan du:

 • Ge kundchefer åtkomst till uppdaterade kund- och transaktionsdata, oavsett var de befinner sig
 • Göra det enkelt för medarbetarna att registrera verifikationer och utgifter innan de är tillbaka på kontoret
 • Säkra mobil åtkomst till dina viktigaste funktioner och processer
 • Dela funktioner och information med kunder eller leverantörer för ett bättre samarbete.

Läs mer om EG Apps till Dynamics AX (pdf)

E-handel

Läs mer

E-handel

Skapa tillväxt med E-commerce for Microsoft Dynamics AX
Använder ditt företag tekniska lösningar för att öka omsättningen? Ta reda på hur du kan skapa tillväxt i ditt företag genom att integrera en webbutik med din Dynamics AX-lösning.

EG:s e-handelslösning stärker din konkurrenskraft genom att ge dig en tydligare marknadsprofil. Med lösningen kan du även öka din marknadsandel och automatisera nyckelområden inom kundservice och orderstyrning.

Lösningen ger dig:

 • Ökad omsättning
 • Administrativa besparingar
 • Processoptimering
 • Marknadsföring online
 • Försäljning till nya målgrupper.

När webbutiken är helt integrerad med Dynamics AX behöver du bara underhålla data på ett ställe. Det gör både implementeringen och det dagliga underhållet enklare.

Lösningen bygger på ExpandITs webbshop som redan är implementerad hos mer än 550 företag och innehåller lösningar för både B2B- och B2C-handel.

Global Data Management

Läs mer

Global Data Management

Med Global Data Management för Microsoft Dynamics AX och Dynamics 365 får du en samlad styrning av alla verksamhetens data
Skapa transparens, konsekvens och sammanhang när du arbetar med affärsdata över avdelningsgränserna, samtidigt som enskilda enheters behov tillgodoses.

Styr alla företagets data från ett och samma ställe, även data hos lokala dotterbolag eller på avdelningar med unika datakrav. Kopiera data från en affärsenhet till flera andra i din ERP-lösning och besluta centralt vilka upplysningar, inställningar, värden och fält som får definieras lokalt.

De viktigaste fördelarna är:

 • Omgående manuell distribution eller batchdistribution av data till dotterbolag.
 • Inga särskilda utbildningskrav eftersom du arbetar med välkända formulär.
 • Full flexibilitet i datahanteringen eftersom du kan skapa alla typer av tabeller i ERP-systemet.
 • Tidsbesparingar och minskad felrisk eftersom du slipper manuell inmatning och dubbelinmatning av data.
 • Sömlös drift på Dynamics AX- och Dynamics 365-plattformar.

Du har full kontroll och kan säkerställa sammanhang och validitet för både globala och lokala data. Det ger en bra utgångspunkt för exakta analyser och rapporter. 

Läs mer om Global Data Management

Avancerad HRM

Läs mer

Avancerad HRM

Avancerad funktionalitet som optimerar och stärker din HR-funktion

Utöka dina nuvarande funktioner och processer med en fullt integrerad tilläggslösning till Dynamics AX.

EG har gedigen it-kompetens och erfarenhet av att tillgodose de stigande kraven på moderna HR-avdelningar. Med funktionerna i HR Plus från FourVision kan vi erbjuda en avancerad HR-funktionalitet som är mer kostnadseffektiv än att investera i en dyr standardlösning för HR.

Du kan få stöd för processer som:

 • Rekrytering, e-rekrytering och onboarding av medarbetare
 • Administration av frånvaro, sjukdom och personalförmåner
 • Resultatstyrning och medarbetarsamtal
 • Talanghantering och successionsplanering.

Med varningsmeddelanden, checklistor och enkla installationsguider kan du effektivisera dina dagliga HR-rutiner och spara resurser. Dessutom sker hanteringen i samma användarvänliga gränssnitt för alla avdelningar i samtliga länder.

Att lösningen smidigt integreras med ditt Dynamics AX ökar värdet av din tidigare investering och förenklar framtida uppgraderingar och uppdateringar.

Läs mer

Portaler och dokumenthantering

Läs mer

Portaler och dokumenthantering

Dela och samarbeta med EG CrossWork för Microsoft Dynamics AX

En SharePoint-baserad portal- och dokumenthanteringslösning är ett bra beslutsstöd genom att beslutsfattarna får tillgång till relevant och tydligt strukturerad information, oavsett var och när de behöver den.

CrossWork ger dig direkt åtkomst till arkiverade dokument och e-postmeddelanden som rör specifika kunder, leverantörer eller projekt, både från SharePoint och från din Dynamics AX-lösning.

EG CrossWork använder data från Dynamics AX för att konfigurera SharePoint. ERP-systemet gör det möjligt att använda data direkt på SharePoint-sidor och att fläta samman dokument.

Med CrossWork får du:

 • En färdigpaketerad lösning med en fördefinierad struktur och samordnat underhåll
 • Större utbyte av SharePoint-lösningen som ingår i din Dynamics AX-installation
 • Enkla processer för att skapa dokument utifrån dina användarscenarier och mallar
 • Åtkomst till ERP-data när du arbetar med e-postmeddelanden och bilagor i Outlook
 • Noggrann taggning av arkiverade dokument.

EG Security Kit

Läs mer

EG Security Kit

Optimera säkerhet och efterlevnad med Security Kit för Microsoft Dynamics AX
Spara tid och pengar med verktyg och funktioner för konfiguration, övervakning, analys och dokumentation av säkerhet, licenser och efterlevnad.

EG Security Kit gör det enklare att administrera användarrättigheter och ger dig överblick över roller och behörigheter så att du kan vara säker på att dina kritiska data är skyddade. Lösningen hjälper dig även att se till att användningen av systemet stämmer överens med licenserna.

Med Security Kit kan du:

 • Konfigurera roller och användarbehörigheter upp till 50 procent snabbare
 • Få överblick över olika rollers användarbehörigheter och rättigheter
 • Få en överskådlig struktur som grundar sig på best practices inom kvalitetssäkring
 • Hantera och ta fram rapporter för användarbehörigheter och licensanvändning
 • Undvika onödiga utgifter genom att hålla koll på licensanvändningen för varje roll.

Du kan anpassa uppgifter och rättigheter och på så sätt fastställa roller som är specifika för din organisation. För att bevara en överskådlig struktur baseras de anpassade rollerna på kopior av standardelementen i Dynamics AX.

Business intelligence

Läs mer

Business intelligence

Fatta väl underbyggda beslut med EG BI för Microsoft Dynamics AX
Ta ut den information du behöver när du behöver den och presentera dina data för relevanta medarbetare i intuitiv grafisk form.
Se till att din organisation alltid har överblick och en gemensam utgångspunkt för att fatta beslut i det dagliga arbetet.

EG:s datamodell strukturerar dina Microsoft Dynamics AX-data och skapar en gemensam grund som är enkel att bygga vidare på. Därmed kan du fokusera på att bearbeta informationen åt din organisation och göra den tillgänglig där den behövs i det format du föredrar.
EG BI innehåller 50 fördefinierade datauppsättningar samt Power BI-rapporter och nyckeltalsberäkningar inom försäljning, inköp, ekonomi, projekt, lager, produktion, detaljhandel och HR.
Det fördefinierade innehållet är tillgängligt i form av flerdimensionella kuber, som självbetjäningsteknik för Power BI och som en "near live"-driftstatus direkt i Dynamics AX.

Med EG BI kan du:

 • Generera individuellt anpassade analyser i Excel PowerPivot, eller med Report Builder om du vill ha klassiska sidoindelade rapporter
 • Integrera historiska data från andra system eller tidigare Dynamics AX-lösningar
 • Generera verksamhetsrapporter baserade på flerdimensionella kuber och
 • in-memory-kuber
 • Visa nyckeltal via rollcenter men även direkt i relevanta formulär

Automatiskt fakturagodkännande

Läs mer

Automatiskt fakturagodkännande

Nå bättre lönsamhet och reducera det manuella, administrativa arbetet med hjälp av automatiskt godkännande av leverantörsfakturor
Samla och automatisera hela processen för mottagande, godkännande och arkivering av fakturor för att öka produktiviteten och frigöra resurser på ekonomiavdelningen.

Med ExFlow från EG får ni ett säkert och effektivt arbetsflöde för leverantörsfakturor som ger er full överblick över omkostnader och kassaflöde. Det minskar dessutom risken för onödiga ränteutgifter och problem med efterlevnad.

De viktigaste fördelarna:

 • Allt ni behöver i en enda lösning, inga dyra integrationer eller extra servrar
 • Noggranna data i realtid från en källa, ingen försening och ingen synkronisering
 • Full insyn från fakturainskanning till slutlig bokföring
 • Omfattande funktionalitet med 2- eller 3-vägsavstämning mellan fakturor och order
 • Enkel implementering, begränsat behov av utbildning och snabb uppstart
 • Beprövad funktionalitet, certifierat till Microsoft Dynamics 365 och Microsoft Dynamics AX 2012
 • Besparingar på upp till 50 procent av dina årliga utgifter för leverantörsadministration.

Administratörer och godkännare får tillgång till ett system som ger överblick och är enkelt att använda
Medarbetarna på ekonomiavdelningen kan besluta, övervaka och kontrollera hela godkännandehierarkin och -processen i det administrativa systemet. De kan också se hela transaktionsspåret från den välkända Dynamics-miljön.

Ett modernt webbgränssnitt ger godkännarna tillgång till lösningen var och när som helst. Här kan de söka och filtrera bland fakturor, och de kan automatiskt få besked om väntande godkännanden.

ExFlow är utvecklat av SignUp Software, som har nästan 20 års erfarenhet av att leverera leverantörsautomatisering till verksamheter i över 40 länder i världen.

ExFlow från EG

ExFlow-lösningarna till Microsoft Dynamics 365

ExFlow-lösningarna till Microsoft Dynamics AX 2012

Se lösningen här (YouTube).

Lagerhantering

Läs mer

Lagerhantering

Kör alla dina lagerhanteringsprocesser via mobila enheter och skannrar, och använd avancerade lagerprocesser som t.ex. klusterplockning, påfyllnadsmallar och direktutleverans.
EG:s omfattande och integrerade lagerhanteringslösning är ett värdefullt komplement till standardfunktionaliteten i Dynamics AX.

De viktigaste fördelarna är:

 • Väsentligt förbättrad varumottagning
 • Överblick över inköpsorder som är klara för varumottagning
 • Visning av ytterligare information som UN-kod och lagerförhållanden
 • Stöd för registrering av vikt och volym i varumottagningsprocessen
 • Konfiguration av mobilalternativ direkt i Dynamics AX WMS-lösningen.

EG:s lagerhanteringslösning hjälper dig optimera driften av ditt lager och minskar behovet av dyra tredjepartslösningar, manuella processer och tidskrävande och potentiellt riskabla pappersbaserade procedurer.
Den inbyggda transporthanteringsmodulen ger dig dessutom möjlighet att integrera lagerhantering med distribution, schemaläggning och försändelse.

Enterprise Asset Management

Läs mer

Enterprise Asset Management

Reducera underhållskostnaderna och undvik nertid med branschledande Enterprise Asset Management.


På en konkurrensutsatt, priskänslig marknad finns ingen tid för prestandaproblem eller oplanerade produktionsstopp på grund av mekaniska fel.
Med effektiv förvaltning av tillgångar (EAM) och underhållsprocesser kan du reducera dina totala underhållskostnader, inklusive arbete, övertid och kostnader för externa entreprenörer, med upp till 50 procent. Detta kombinerat med reducering av nertid i produktion och lägre kostnader för material och reservdelar kan ge en väsentlig positiv inverkan på ditt resultat.


Heltäckande EAM-funktioner. Inbyggda, inte påskruvade!
EAM innehåller heltäckande funktioner som innefattar underhållsplanering, genomförande och analys och erbjuder en avancerad mobil klient som fungerar offline för effektivt mobilt ordergenomförande.


Eftersom plattformen är byggd specifikt för Dynamics AX- och Dynamics 365-plattformar fungerar den sömlöst för ekonomi, lagerhantering, inköp samt projekt och produktion, så att du slipper återkommande integrations- och uppgraderingsproblem.

De viktigaste funktionerna är:

 • Avancerad kostnadskontroll: Se företagets totala kostnad för tillgångar, inklusive spårning och tidsstämpling för arbetskostnad, utgifter, reservdelar m.m.
 • Korrigerande underhåll: Gör en defekt tillgång fungerande igen med en rad korrigerande arbetsflöden.
 • Villkorsbaserat underhåll: Arbeta proaktivt baserat på indikationer på förestående fel eller försämring av utrustningens prestanda, exempelvis via IoT-övervakningsenheter.
 • Förebyggande underhåll: Schemalägg regelbundet underhåll baserat på kalender-, räkne- eller tillståndsbaserade faktorer, eller schemalägg dem manuellt.
 • Mobilt genomförande av arbetsorder: Använd den heltäckande mobila EAM-klienten som fungerar offline.
 • Planering: Använd den automatiserade arbetsorderplaneringen som baseras på parametrar som kunskaper, medarbetare, startdatum, plats och situation.

Utvecklad av EAM-experterna

EAM har utvecklats av Dynaway, en branschledande ISV med exklusivt fokus på att leverera lösningar för förvaltning av tillgångar och produktionsgenomförande till företag i hela världen.

EG:s branschkonsulter har kunskapen och erfarenheten att planera, implementera och ge support åt en EAM-lösning som är en integrerad del av din produktionsstrategi.

Se hur EAM optimerar dina underhållsresurser i den här videon 

Läs mer om EG och Dynamics 365 

 

Håll en hög växel i affärssystemet

Med tiden kan dina affärskritiska lösningar börja svikta under pressen. Daglig användning och nya funktioner, uppdateringar och integrationer kan försämra systemets tillgänglighet, kapacitet, prestanda och datakvalitet. EG erbjuder unika lösningar som får verksamheten att lägga i en högre växel igen. 

 • EG Business Care
 • EG 360° Health Check
 • EG Quality and Performance Pack
Tillbaka
Nästa

EG Business Care

Upptäck var och när det uppstår problem i din Dynamics AX-installation. Den här samlingen tjänster övervakar löpande de viktigaste delarna av ditt system för att identifiera aktuella problem och upptäcka kommande problem så att de kan åtgärdas innan de uppstår. Du får inblick i systemets kapacitet, prestanda och tillgänglighet så att medarbetarna kan fortsätta arbeta effektivt.

Läs mer här

360° Health Check

Identifiera de bakomliggande orsakerna till systemfel och hantera dem snabbt och effektivt så att du kan optimera system, grunddata, prestanda och säkerhet.

Uppnå kortare svarstider, tillförlitligare utdata och rapporter och bättre efterlevnad och systemsäkerhet. Dessutom kan du spara pengar på Dynamics AX-licenser.

Ladda ner broschyren

Läs mer här
EG Health Check

Quality & Performance Pack

Optimera ditt Dynamics AX-systems kvalitet och prestanda och få bättre utbyte av ditt affärssystem med en uppsättning genomtestade verktyg som optimerar hela lösningen, från dataintegritet, systemprestanda och ledningsrapportering till administration av grunddata för alla dina konton.

Läs mer här

Rådgivning, lösningar och it-tjänster

 • Rådgivning
 • Business Analytics
 • CRM, CEM & Collaboration
 • Application Services
 • Infrastructure Services
 • Service & Support
Tillbaka
Nästa

Kundreferenser

 • MOCON Europe

  MOCON Europe fick insikt om osynliga problem

 • Granngården

  Konkurrensen inom detaljhandeln blir allt hårdare och prispressen blir mer och mer påtaglig. Granngården hade tidigare svårt att utveckla affären med hjälp av lösningen som tidigare användes. En av de främsta utmaningarna var att förverkliga omnikanalstrategin, det vill säga att skapa den bästa sömlösa upplevelsen för sina kunder oavsett kanal.

 • Eurostep

  Eurostep levererar mjukvara med tillhörande tjänster och tillhandahåller standardbaserade lösningar för Collaborative PLM - ”Collaborative Product Lifecycle Management”.

 • Vidinge Grönt

  Salladsproducenten Vidinge Grönt AB växer och expanderar sin verksamhet och för att klara sin tillväxtplan så satsar de nu på ett modernt IT stöd!

 • Fyrklövern AB

  Sedan december 2011 har Fyrklövern AB använt Microsoft Dynamics AX som affärssystem, och lika länge har de samarbetat med EG.

 • Bong

  Bong effektiviserar verksamheten med Microsoft Dynamics AX!

 • Awapatent

  Awapatent anlitar EG för implementering av Dynamics AX som nytt ekonomisystem.

 • Orifarm

  Med en Microsoft Dynamics AX 2009-lösning från EG har Orifarm återvunnit sin konkurrenskraft och uppnått en årlig besparing på nio miljoner euro.

 • Berendsen Textil Service

  Berendsen Textil Service implementerar Microsoft Dynamics AX 2012 tillsammans med EG.

Nyheter och artiklar

1mar
Pressrelease
EG förvärvar Notaplan