Desktop Lifecycle Management

Kontroll på företagets datorer, från inköp till bortskaffande.

  • Vi monterar, installerar och förbereder.
  • Vi står för underhåll och support.
  • Vi står för bortskaffande med full kontroll på datasäkerhet och miljö.

EG har sålt sin serviceverksamhet till DXC Technology

 

Vi har därför delat upp vår websida i två: EG Sverige och EG's serviceverksamhet.