Desktop Lifecycle Management

Kontroll på företagets datorer, från inköp till bortskaffande.

  • Vi monterar, installerar och förbereder.
  • Vi står för underhåll och support.
  • Vi står för bortskaffande med full kontroll på datasäkerhet och miljö.