När din lokala infrastruktur bara måste fungera

Låt EG ta ansvar för drift och lokal infrastruktur.

  • Säkra stabil drift och hög upptid
  • Frigör resurser för att utveckla verksamheten
  • Få tillgång till kompetens när problem uppstår

EG har sålt sin serviceverksamhet till DXC Technology

 

Vi har därför delat upp vår websida i två: EG Sverige och EG's serviceverksamhet.