Skype for Business

Samlar kommunikationen och gör samarbetet smidigt.

  • Utnyttja tiden och undvik tidsförlust
  • Samarbeta effektivt oavsett plats
  • Håll möten och utbyt kunskaper oavsett enhet

EG har sålt sin serviceverksamhet till DXC Technology

 

Vi har därför delat upp vår websida i två: EG Sverige och EG's serviceverksamhet.