EG:s leveransmetod

En metod baserad på best practice ger den bästa garantin för lyckade it-projekt.

Hos EG har vi 39 års erfarenhet av implementering av affärssystem. Under de här åren har vi samlat på oss mycket erfarenhet av hur man säkerställer ett framgångsrikt it-projekt. Och minst lika viktigt: Hur man inte gör.

Baserat på dessa erfarenheter har vi utvecklat EG:s One Delivery Model, som ger dig säkerhet och minimerar risken i implementeringen av ditt it-projekt.

Friktionsfri övergång från implementering till drift

EG ODM täcker alla faser i ett it-implementeringsprojekt och tiden efter. Processen avslutas alltså inte när lösningen är levererad. Ett friktionsfritt överlämnande från implementeringsteamet till berörda utbildnings- och supportteam innebär att du får största möjliga utbyte av din lösning från första dagen och under lång tid framöver.

  • Forretningsanalyse
  • Løsningsanalyse
  • Design
  • Udvikling
  • Implementering
  • Drift
Tillbaka
Nästa

Affärsanalys – kartläggning av projektets omfattning

EG:s konsulter håller i workshops där företagets överordnade krav och behov definieras och dokumenteras. Fokus ligger på överordnade strategier och potentiella vinster. Det primära målet är att utarbeta ett starkt business case som grund för implementeringen. 

Lösningsanalys – den slutliga projektomfattningen fastställs och godkänns

I denna fas skapar vi överblick över systemkraven. Fokus ligger på vad applikationen ska kunna göra och inte. Därför behövs en kvalificerad analys och design som passar de konkreta behoven i verksamheten. 

Design – utarbeta en plan för implementeringen

I denna fas beslutar vi hur företagets krav ska implementeras. Det är här vi konfigurerar den samlade lösningen och utvecklar de specifika åtgärder som ska genomföras för att uppfylla verksamhetskraven. 

Utveckling – lösningen tar form

I den här fasen utvecklar och testar vi den önskade lösningen. Lösningen består normalt av ett godkänt standardsystem och uppsättning av leverantörer, användardefinierad kodning, integrationer/gränssnitt och datamigrering. 

Implementering – løsningen sættes i drift

Vi är nu klara att sätta systemet i drift och eventuella ändringar som kommer senare hanteras enligt de fastställda processerna för systemändringar. Huvudaktiviteterna omfattar implementering, slutanvändarutbildning, användargodkännande (UAT) och själva övergången till den nya eller uppgraderade produktionsmiljön. 

 

Drift – projektavslutning och löpande support

I den här fasen definierar vi de aktiviteter som ska genomföras för att avsluta projektet och ge support efter övergången till produktionsmiljön. Här överlämnar vi lösningen och den nödvändiga kunskapen till din verksamhet. Viktigt i denna fas är bland annat att ge support efter idrifttagningen, att överlämna lösningen till support och att avsluta projektet. 

EG har sålt sin serviceverksamhet till DXC Technology

 

Vi har därför delat upp vår websida i två: EG Sverige och EG's serviceverksamhet.