Cloud transformation assessment

Ta reda på om du är redo för molnet med en Cloud Transformation Assessment

Argumenten för att gå molnvägen är många. Trots detta är beslutet svårt för de flesta verksamheter. En systematisk analys av behov, möjligheter, begränsningar och eventuella risker i form av en Cloud Transformation Assessment ger ett grundligt beslutsunderlag.

Är min verksamhet redo för molnet?

EG:s Cloud Transformation Assessment ger dig underlaget som behövs för att besluta om ni ska upp i molnet.

Ni får en bedömning av verksamhetens nuvarande situation i jämförelse med önskemålen inför framtiden. Tillsammans skapar dessa underlag för rekommendationer och lösningsscenarier i en rekommenderad roadmap och ett business case.

Rådgivning, lösningar och it-tjänster

  • Affärssystem
  • CRM, CEM & Collaboration
  • Application Services
  • Infrastructure Services
  • Service & Support
Tillbaka
Nästa