Executive workshop

Resulterar i en prioriterad aktivitetsplan för era kommande IT projekt, så att de ger största möjliga värde för verksamheten.

Ni får bland annat:

  • En konkret plan för prioritering av era IT-resurser de kommande tre åren
  • En bättre förståelse mellan ledningen och it-avdelningen
  • Inblick i hur ni tar IT-strategin från ritbordet till implementering
  • Överblick över inbördes beroenden mellan projekt som skapar grunden för er målsättning. 

Från strategi till prioriterad plan

Executive Workshop består av fem möten där vi skapar en prioriterad plan för utvecklingen av projekten i er verksamhet.

Under de fem mötena fokuserar vi på verksamhetsöverblick, unika utmaningar, affärsutveckling och slutligen en konkret planering av aktiviteter. Till sist får ledningen en komplett avrapportering med en detaljerad plan för utveckling, ansvarsområden och rollfördelning.

En stringent process skapar överblick för ledningen och IT-avdelningen, så att fler projekt kommer i mål i rätt tid.