Strategi och arkitektur

Ligger du steget före verksamhetens behov? It-avdelningen skapar mest värde när den stödjer verksamhetens utveckling. Du kan dra nytta av våra experter och få relevant rådgivning när du exempelvis ska:

  • Bygga upp en it-arkitektur som stödjer organisationen i framtiden.
  • Stärka säkerheten och utarbeta en it-säkerhetspolicy för verksamheten.
  • Värdera vilka driftsrelaterade uppgifter som du med fördel kan utlokalisera. 

Rådgivning, løsninger og it-services

  • Affärssystem
  • CRM, CEM & Collaboration
  • Application Services
  • Infrastructure Services
  • Service & Support
Tillbaka
Nästa