Field Service. Säkerhet, stabilitet och färre överraskningar

Säkra tillgängligheten och stabiliteten hos din lokala IT-infrastruktur med professionell service hos kunden och snabb, rikstäckande reparations- och bytesservice.

Se hur det kan gynna din verksamhet

Flexibel fältservice som motsvarar dina verksamhetsbehov

Servicedesk

Läs mer

Servicedesk

Snabb och professionell lösning av maskinvarurelaterade problem

Servicedesken ger dig direkttillgång till skickliga maskinvaru- och infrastrukturspecialister som kan hjälpa dig med rapportering och lösning av maskinvarurelaterade problem.

Med snabba svars- och lösningstider kan vi lösa problemen innan de påverkar din verksamhet.

Tillgång till servicedesken erbjuder:

 • En kontaktpunkt för alla dina maskinvaruincidenter
 • Ständigt uppdaterad, portalbaserad status för alla supportaktiviteter
 • Garanterad tillgång till kompetenta resurser
 • Överenskomna svarstider baserat på dina behov och typer av tillgångar

Ytterligare information

Velimir Davidovski

Velimir Davidovski

Senior Sales Executive

Tel: +45 7013 2211

Email: : velimir.davidovski@eg.dk

Reparation eller byte av maskinvara (på anläggningen)

Läs mer

Reparation eller byte av maskinvara (på anläggningen)

Säkra verksamhetens kontinuitet och användarnas produktivitet

När maskinvarutillgångar havererar kan det gå ut över hela din verksamhetsdrift och över dina medarbetares produktivitet.

När det sker kommer EG ut till dig och reparerar eller byter ut den defekta maskinvaran där och då, och testar sedan och validerar att tillgången är funktionsduglig efter ett minimalt driftstopp.

Vi får snabbt igång din verksamhet igen med:

 • Reparation av maskinvara på anläggningen, där så är möjligt
 • Nedmontering, bortskaffning och avyttring av defekt maskinvara
 • Installation av obligatoriska diskbilder
 • Installation, uppkoppling och funktionstestning av den nya maskinvaran

Ytterligare information

Velimir Davidovski

Velimir Davidovski

Senior Sales Executive

Tel: +45 7013 2211

Email: : velimir.davidovski@eg.dk

Reparation eller byte av maskinvara (via paketförsändelse)

Läs mer

Reparation eller byte av maskinvara (via paketförsändelse)

Ekonomisk, bekväm lösning av maskinvaruproblem 

När mindre kritisk maskinvara havererar är den mest ekonomiska lösningen inte ett besök på anläggningen av en servicespecialist.

Skicka bara in den defekta maskinvara till EG så antingen reparerar och returnerar vi den, eller skickar vi ersättningsmaskinvara till din anläggning, så att du själv kan implementera den.

Eller, om du har ett ”SWAP”-avtal, behöver du bara meddela oss att du har en defekt tillgång, så skickar vi en ersättningsprodukt till dig.

Snabbt, ekonomiskt byte av defekt maskinvara med:

 • Flexibla ”Reparera och returnera”- och SWAP-alternativ
 • Snabb, säker leverans av varor via privata transportörer
 • Returnering av defekt maskinvara till EG för ansvarsfull avyttring

Ytterligare information

Velimir Davidovski

Velimir Davidovski

Senior Sales Executive

Tel: +45 7013 2211

Email: : velimir.davidovski@eg.dk

Garanti och RMA-reparationer

Läs mer

Garanti och RMA-reparationer

Förläng livslängden för maskinvaran med garantihantering och RMA-reparationer

EG kan överta ansvaret för garantihantering, och för att utföra reparationer på tillgångar som fortfarande omfattas av garantin.

I egenskap av din RMA-partner (Return Merchandise Authorisation) kommer EG att hantera garantireturerna och återbetalningsprocesserna åt dig. Vi är också certifierade att utföra garantireparationer för ledande maskinvarutillverkare som Lenovo och HP.

Vi hjälper dig att få full utdelning av dina maskinvaruinvesteringar genom:

 • Att utföra auktoriserade garantireparationer på anläggningen, eller i våra verkstäder
 • Möjliggöra förlängda garantiperioder för din maskinvara
 • Förlänga livslängden hos den omfattade maskinvaran
 • Lyfta bort krånglet med garantireturer och återbetalningar

Ytterligare information

Velimir Davidovski

Velimir Davidovski

Senior Sales Executive

Tel: +45 7013 2211

Email: : velimir.davidovski@eg.dk

Lagerkontroll

Läs mer

Lagerkontroll

Lagertillgång där du behöver det, när du behöver det

Med EG som din servicepartner kan vi garantera att din verksamhetskontinuitet inte påverkas av brist på reservdelar eller komponenter.

Vi kommer att garantera tillgänglighet och lämplig lagring av den överenskomna lagernivå som behövs för att vi ska kunna utföra serviceverksamhet på din anläggning.

Undvik förseningar till följd av lagerbrist på maskinvara och reservdelar genom:

 • Tillförlitlig lagerkontroll baserad på avtalade lägsta/högsta lagernivåer
 • Samordning mellan dig och dina maskinvaruleverantörer
 • Input och rapportering som grund för dina köpinvesteringar
 • Lämpliga lagringsvillkor och lämplig utrymmestilldelning för din maskinvara

Ytterligare information

Velimir Davidovski

Velimir Davidovski

Senior Sales Executive

Tel: +45 7013 2211

Email: : velimir.davidovski@eg.dk

Kundreferenser

ABC Lavpris

EG garanterar effektiv drift på ABC Lavpris.

"Våre kasseløsninger er driftssikre og kan håndtere dagens mange ekspedisjoner."

Torben Tobiasen, innkjøper, ABC Lavpris

Läs hela kundcaset