Skapa nya konkurrensfördelar

Om organisationen kan gå från att arbeta enligt en "nollfelsstrategi" till att agera flexibelt innebär det stora verksamhetsmässiga fördelar. 

Läs mer

Artikel
Digitala drivkrafter hjälper dig att sätta kurs mot den blåa oceanen
Digitala drivkrafter bör utgöra grunden för omfattande strategisk digitalisering, något som kan kräva en helt ny affärsmodell.
Artikel
Var står du i förhållande till den digitala revolutionen?
Var står du i förhållande till den digitala revolutionen? Maersk använder Blockchain och ISS använder Internet of Things. Läs om de 10 digitala drivkrafterna här.

Fem fokusområden för din digitala strategi

Vi arbetar varje dag med verksamheter som fokuserar på att få ut mesta möjliga av de digitala affärsmöjligheterna. Vi har identifierat fem nyckelområden som är en perfekt matchning mellan verksamheters behov och de tekniska möjligheterna.

Verksamheter som framgångsrikt möter digitaliseringen gör följande: 

bankafstemning

1. Fattar bättre datadrivna beslut

Läs mer

1. Fattar bättre datadrivna beslut

Share of knowledge

2. Digitaliserar affärsprocesser

Läs mer

2. Digitaliserar affärsprocesser

Med denne app kan du optimere din forretning og dit forhold til revisor og bank ved at give dem mere indsigt i din virksomhed. Samtidig får du nemt og overskueligt overblik over din forretnings performance og kan benchmarke op imod dine konkurrenter. Du vælger selv, hvor detaljeret du vil gøre det.

optimer kundeoplevelsen

3. Optimerar kundupplevelsen

Läs mer

3. Optimerar kundupplevelsen

 Minimér den teknologiske kompleksitet

4. Minskar teknisk komplexitet

Läs mer

4. Minskar teknisk komplexitet

Skab konkurrencefordele

5. Skapar nya konkurrensfördelar

Läs mer

5. Skapar nya konkurrensfördelar

Arrow

Tillbaka till inledningen - Uppnå din digitala potential

Läs mer

Tillbaka till inledningen - Uppnå din digitala potential

 

EG har sålt sin serviceverksamhet till DXC Technology

 

Vi har därför delat upp vår websida i två: EG Sverige och EG's serviceverksamhet.