EG Sensum Careplan hjälper till att lösa vardagens utmaningar i vårdsektorn

Bättre arbetsrutiner, relationer och kommunikation samt mer självständiga brukare

  • Lättförståeligt, anpassat användargränssnitt
  • Smarta appar för brukare, anhöriga och personal
  • Fungerar på alla plattformar och tvärs över sektorer