EG – vi bygger marknadsledande vertikal programvara

EG levererar vertikal programvara som gör det möjligt för våra kunder att vidareutveckla sina verksamheter.

EG - Let's go further

Om EG

 • EG i siffror
 • Vår historia
 • EG-företag
Tillbaka
Nästa

EG i siffror

EG tillhandahåller vertikal programvara som gör det möjligt för kunderna att vidareutveckla sin verksamhet. EG har över 1 500 medarbetare som främst arbetar på olika kontor i Norden och på ett gemensamt utvecklingscenter i Polen.

Vi utvecklar, levererar och underhåller vår egen programvara åt fler än 21 000 kunder inom den privata och offentliga sektorn.

Ända sedan 1977 har vi år efter år infört varaktiga innovationer på den skandinaviska marknaden inom de branscher vi betjänar.

Nedan följer en sammanfattning av några av milstolparna i vår historia.

 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014-1977

Företag i EG-koncernen

EG A/S (CVR 84 66 78 11)
EG Norge AS (CRN 983 781 233)
Hano AS (CRN 980 395 006)
EG Retail AS (CRN 968 992 600)
EG Retail AB (CRN 556 484-9965)
EasyUpdate AS (CRN 918 539 611)
Front Systems AS (CRN 991 083 413)
Front Systems ApS (CRN 42 21 78 59)
Front Development Spain SL. (CRN B88145115)
EG Sverige AB (CRN 556 164-5648)
Zavann AB (CRN 556751-5514)
Zavann AS (CRN 824 830 282)
AX IV SD Holding ApS (CVR 25 45 03 61)
AX IV SD Holding II ApS (CVR 25 45 53 71)
Silkeborg Data A/S (CVR 10 42 53 79)
Holte AS (CRN 982 506 395)
Holte Software Poland Sp z.o.o. (CRN 0000407244)
EG Poland Sp. z.o.o. (CRN 0000824848)
A-Data A/S (CVR 14 18 38 33)
EG Digital Welfare ApS (CVR 27 72 01 02)
Dynaway A/S (CVR 25 30 91 03)
EG Hairtools ApS (CVR 26 25 51 93)
CodeZoo ApS (CVR 36 19 78 89)
Xena ApS (CVR 34 08 06 31)
Sonlinc A/S (CVR 14 31 47 09)
Calwin A/S (CVR 19 44 33 45)
M/s. FrontAvenue Infosolutions Private Limited
(CRN U72200KA2004PTC034845)
Sigma Estimates A/S (CVR 27 11 07 03)
Capto A/S (CVR 24 20 37 43)
Prosedo ApS (CVR 33 08 23 47)
Moonbird ApS (CVR 37 69 68 38)
PM El-Beregning ApS (CVR 26 09 87 93)
Kalkiatec. ApS (CVR 31 61 82 74)
EG Finland Oy (CRN 2961563-1)
EnerKey Group (CRN 2628229-6)
EnerKey OY (CRN 2840649-1)
EnerKey Sweden AB (CRN 559295-8408)
InCom ApS (CVR 33 03 40 40)
Aver & Lauritzen ApS (CVR 13 89 11 76)

 • Klaus Holse vald till ny styrelseordförande för EG

  Klaus Holse, tidigare VD för SimCorp, valdes till ny styrelseordförande för EG A/S vid en extra bolagsstämma.

 • EG förvärvar Aver & Lauritzen

  EG stärker ytterligare sin ställning som specialiserad programvaruleverantör till primärsektorn, särskilt till allmänpraktiserande läkare och specialistläkare.

 • EG köper InCom och satsar ytterligare på lösningar för bostadsbranschen

  EG köper det danska proptech-företaget InCom, och stärker sin ställning som leverantör av agil branschprogramvara för bostadsadministration.

 • EG förvärvar Zavann AB och stärker sin Utility-verksamhet i Norden

  Zavann specialiserar sig på elhandelssystem med tillhörande tjänster som hjälper elhandlare att bli mer framgångsrika.

 • John återvänder till Gran Sasso – efter 32 år

  Efter 32 år kommer den legendariske före detta proffscyklisten John Carlsen återigen att ta sig an Gran Sasso, där han nådde höjdpunkten i sin sportskarriär som vinnare av den åttonde etappen av Giro d'Italia 1989.

 • EG köper Front Systems AS och förstärker satsningen på digitalisering av detaljhandeln

  EG har köpt Front Systems och stärker sit erbjudande av digitala lösningar till detaljhandeln i Norden.

 • EG förvärvar nyckeln till minskade koldioxidutsläpp baserat på data

  EG förvärvar nyckeln till minskade koldioxidutsläpp baserat på data och träder därmed in på den finska marknaden.

 • EG förvärvar PM El-Beregning

  EG har förvärvat det danska programvaruföretaget PM El-Beregning och fortsätter med en ambitiös ConTech-strategi i den skandinaviska byggbranschen.

 • EG levererar enligt strategin och ökar omsättningen med 15 % under 2020

  EG fortsätter att växa och fullföljer sin mission att leverera marknadsledande vertikal programvara.

 • EG förvärvar norska EasyUpdate

  EG stärker sin position på skönhets- och friskvårdsmarknaden genom förvärvet av programvaruföretaget EasyUpdate AS.

 • EG förvärvar FrontAvenue A/S och SafetyNet-plattformen

  EG har förvärvat FrontAvenue A/S och SafetyNet, ett av de marknadsledande verktygen för administration av hälsa och säkerhet på arbetsplatser.

 • IT Minds byter ägare

  EG har valt att sälja konsultföretaget IT Minds till Visma Custom Solutions, eftersom EG i dag endast fokuserar på programvara för specifikabranscher.

 • EG bekräftar stöd för FN:s Global Compact

  I den årliga statusrapporten till FN bekräftar EG sitt stöd för FN:s Global Compacts tio principer för ansvarsfull bolagsstyrning. I detta ingår respekten för mänskliga rättigheter och arbetsrätt, miljön och antikorruption, samt ett uttalat erkännande av FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling.

 • Tre gröna energiprojekt får EG:s ClimateGift

  Tre FN-certifierade energiprojekt i Chile, Mongoliet och Indien har gynnats som mottagare av årets EG ClimateGift.

 • Stockholm Gas AB och Gasnätet Stockholm AB väljer EG som partner och tjänsteleverantör

  Stockholm Gas AB och Gasnätet Stockholm AB har valt att ingå avtal och partnerskap med EG Utility. Avtalet omfattar en total tjänsteleverans inom fakturering, kontraktshantering, mätvärdeshantering, marknadskommunikation m m på den svenska gasmarknaden.

 • Klimatpositivt elbolag med koll på kundernas data

  GodEl är ett hållbart och klimatpositivt elbolag – något som kräver både stort samhällsansvar och en duktig IT-partner.

 • Framtidens arbetsplats är flexibel och digital – även inom EG

  EG A/S har infört en ny policy för hemarbete där medarbetarna får möjlighet att arbeta mer hemifrån.

 • EG köper danska Prosedo

  Förvärvet stärker EG som leverantör av intelligent programvara för bostads- och fastighetsförvaltning i Danmark.

 • EG förvärvar det danska programvaruföretaget Capto A/S

  EG har förvärvat Capto A/S, ett danskt företag som specialiserar sig på programvara för advokatbyråer, juridiska avdelningar, medlemsorganisationer och kursleverantörer.

 • EG A/S förvärvar utbildningsplattformen LUDUS Suite från DXC Technology

  EG förvärvar LUDUS Suite från DXC Technology och tar steget in i branschen för utbildningsteknik. LUDUS Suite-plattformen förser en mängd olika utbildningsinrättningar i Danmark.

 • Statens gasbolag konsoliderar intern IT på resan mot framtiden

  Gas är en av framtidens energikällor och därför beslöt Folketinget 2016 att samla den danska gasdistributionen i ett och samma gemensamma statliga företag.

 • EG köper Sigma Estimates A/S

  EG köper programvaruföretaget Sigma Estimates A/S. Det strategiska uppköpet ska stärka programvarulösningarna för den skandinaviska byggbranschen.

 • EG: Vad har coronakrisen lärt oss? Fem viktiga insikter om digitalisering

  Corona har på rekordtid visat oss hur viktigt det är med digitalisering. Här är fem saker vi har lärt oss under coronanedstängningen.

 • EG förvärvar Altiplan

  EG:s dotterföretag Silkeborg Data A/S har förvärvat det danska programvaruföretaget Altiplan Aps. Företaget tillhandahåller ett unikt tjänstgöringsschema, HosInfo, som används på fler än 70 sjukhusavdelningar i Danmark.

 • Schrems II och Standard Contractual Clauses

  EG har säkerställt att våra kunder tryggt kan fortsätta använda EG som IT-leverantör, eftersom vi använder andra grunder till överföring än Privacy Shield när vi anlitar leverantörer från USA.

 • EG Utility vinner viktig leverans till Energinet

  Energinet i Danmark har efter en upphandling av SKI ramavtal 02.19 valt att tilldela EG Utility kontraktet för ett nytt avräkningssystem.

 • EG förvärvar A-Data A/S

  EG har förvärvat det danska IT-företaget A-Data A/S som levererar programvara till den danska hälso- och sjukvården.

 • EG:s styrelse utökas efter ett år av tillväxt med ny ägare

  Efter ett framgångsrikt år utökas EG:s styrelse och får därigenom in mer teknisk kompetens och kunskap inom digitalisering av offentlig sektor.

 • EG köper Hano AS

  EG har förvärvat programvaruföretaget Hano AS, som med 3 500 kunder ligger i absolut framkant i Norge med IT-lösningar inom hälsa och välmående.

 • Lumo Energi satsar på digitalisering och mer kundanpassade avtal när de nu kommer till Sverige

  Nordiska elhandlaren Lumo Energi etablerar sig nu på den svenska marknaden som ett första steg i en internationalisering. Ta del av en intervju med Sara Wikström, Country Manager på Lumo Energi.

 • EG har förvärvat Holte

  EG har förvärvat mjukvaruföretaget Holte, den norska marknadsledaren inom mjukvara för byggbranschen.

 • Till kunder och samarbetspartners

  EG följer noggrant situationen kring spridningen av Coronaviruset och har vidtagit ett antal åtgärder i syfte att säkerställa kontinuiteten i våra kunders verksamhet.

 • Nu hämtar EG sin energi från vinden

  EG har ingått ett avtal med energiföretaget Norlys, vilket innebär att vi framöver kör på 100 pro-cent koldioxidneutral, förnybar energi från vindkraftverk i Danmark.

 • EG:s firmabilar blir lite grönare

  För att begränsa miljöbelastningen har EG ändrat sin firmabilspolicy så att alla EG:s firmabilar i Skandina-vien framöver kommer att vara hybrid- eller elbilar.

 • EG inför volontärarbete för medarbetare

  EG vill bidra till det samhälle vi som företag är en del av och därför inför vi nu ett program för volontärarbete. Det innebär att alla medarbetare har rätt att ägna en dag per år åt volontärarbete.

 • Blippit integrerad med EG Retails betallösning släpps till marknaden

  EG Retail har integrerat Blippit i sin betallösning Payment platform och har nu tagit beslut om att släppa den till marknaden i sin kommande produktrelease 31 januari 2020.

 • EG ger julklapp till tre energiprojekt

  Tre alternativa energiprojekt i Kina och Indien har fått en särskild julklapp från EG och EG:s medarbetare.

 • InnoRun19 i Danmark ska frigöra innovationskraften

  Vad händer när 200 studenter får två dygn på sig att hitta nya digitala lösningar på konkreta utmaningar inom social- och välfärdsområdet?

 • EG ställer sig bakom FN:s Global Compact

  EG stödjer aktivt FN:s Global Compact, som består av tio principer för hur man leder företag på ett ansvarsfullt sätt.

 • EG förstärker ledningen för att förverkliga tillväxtstrategin

  EG högprioriterar tillväxt genom förvärv av andra programvaruföretag. Från och med den 1 oktober har därför EG anställt en Vice President för Mergers & Acquisitions som ska ansvara för framtida förvärv inom koncernen.

 • EG förvärvar CalWin A/S

  EG har förvärvat det danska IT-företaget CalWin A/S, som utvecklar och levererar programvarulösningar för installatörsbranschen. Förvärvet är det tredje på fyra månader.

 • EG köper Sonlinc A/S

  EG har köpt upp det danskägda IT-företaget Sonlinc A/S, som tillhandahåller service och programvaror till försörjningsbranschen.

 • EG köper Lindbak Retail Systems AS

  EG har förvärvat det norska IT företaget Lindbak Retail Systems AS som är inriktat på detaljhandeln. Detta är det första förvärvet sedan Francisco Partners tog över som ägare och gör EG till ledande inom programvara för detaljhandeln inom Norden.

 • Francisco Partners övertar EG

  Francisco Partners förvärvar EG för 3,7 miljarder danska kronor. Den 23 maj blev affären äntligen godkänd av myndigheterna.

 • EG Utility Användarträff 2019: Gör dig redo för energibranschens transformation

  Den 19-20 september är det dags för vår kundkonferens EG Utility Användarträff 2019. I år samlas vi igen på Scandic Continental i Stockholm för två fullspäckade dagar med ny inspiration, kunskap och nätverkande.

 • Francisco Partners förvärvar EG från Axcel

  Efter en lyckad renodling av EG till en programvaru- och serviceverksamhet och en påföljande försäljning av serviceverksamheten till DXC Technology har Axcel undertecknat ett avtal om att sälja EG, en av Skandinaviens ledande programvaruleverantörer, till Francisco Partners.

 • EG A/S genomför försäljningen av sin tjänsteverksamhet

  Den 25 januari 2019 meddelade EG A/S att bolaget har ingått ett avtal om att sälja sin tjänste-verksamhet till DXC Technology.

 • GodEl ska bli Sveriges mest effektiva elbolag

  GodEl vill bli Sveriges mest effektiva energibolag. Ta del av en intervju med Pontus Winberg, VD på GodEl och Klara Björngård, systemspecialist på GodEl.

 • EG A/S säljer sin serviceverksamhet till DXC Technology – strategisk match och komplimenterande kompetenser var avgörande för valet av ny ägare

  För den nya ägaren, DXC Technology, är det tal om en signifikant investering i den nordiska regionen, som anses bland de mest digitaliserade i världen.

 • GodEl väljer EG som teknologipartner

  GodEl har ett starkt fokus på hög kundnöjdhet. Som ett led i detta har elbolaget valt EG som teknologipartner för att förbättra kostnadseffektiviteten och kundupplevelsen.

 • EG has hired Henrik Hansen as CFO

  EG has hired Henrik Hansen as CFO. Henrik will replace Allan Buhl Møller who has been CFO in EG the last 9 years.

 • GDPR: De viktigaste förberedelserna och personuppgifterna för detaljhandeln

  Detaljhandeln är en av de branscher där införandet av GDPR kommer att märkas tydligast. Med konsumenter, anställda och dessutom ett ständigt växande antal säljkanaler gäller det att inte gripas av GDPR-panik.

Koncernledning
  • Mikkel har varit CEO för EG sedan 2016. Innan det var Mikkel CEO för Satair Group SAS, där han arbetade i tio år. Han har även arbetat som management-konsult hos McKinsey & Company och som SAP-konsult hos IBM Global Services och hos Novozymes IT. Mikkel har en master i International Marketing Management (cand.merc.).

  • EVP, EG Private

   Jesper Andersen

   Läs mer Läs mindre

   Jesper Andersen tillträdde som avdelningschef år 2014 och har sedan 2015 varit chef för EG Private. Jesper kom till EG i maj 2002 och har bland annat varit anställd som chef för Siebel-avdelningen, direktionsassistent, kommunikations- och marknadsdirektör samt chef för Enterprise Solutions-divisionen. Dessförinnan var Jesper anställd som konsult hos Deloitte Consulting. Jesper Andersen har en cand.merc. i marknadsföringsekonomi och försäljning från Handelshögskolan i Århus från 2000.

  • EVP, EG Private

   Erik Tomren

   Läs mer Läs mindre

   Erik Tomren är divisionschef för Private II som omfattar affärsområdena Construction & Retail. Erik började på EG som divisionschef för Retail i samband med att EG förvärvade Lindbak Retail Systems i juni 2019, där Erik varit VD sedan 2010. Tidigare har Erik ansvarat för affärsområdet Card Solutions på Nets, som levererar betallösningar till kreditinstitut och butiker i Norden. Erik började sin karriär som konsult på Visma och har en Master of Science i Business från Nord University i Norge.

  • Director, HR

   Tina Bodin

   Läs mer Läs mindre

   Tina Bodin tillträdde som personalchef 2005. Tina kom till EG 2000 när hon började som HR Development Manager. Innan Tina började hos EG arbetade hon bland annat med implementering av SAP R/3 Human Resource, Knowledge Management, rekrytering, projektledning samt allmän personal- och organisationsutveckling. Tina Bodin har en cand.merc i Human Resource Management från Copenhagen Business School 1997.

  • VP, Marketing & Communications

   Nina Maj Fjordvald

   Läs mer Läs mindre

   Nina Maj Fjordvald tillträdde som VP för Marketing & Communications hos EG den 1 maj 2019, och dessförinnan var hon europeisk marknadschef hos IBM. Nina har huvudsakligen erfarenhet från IT- och tekniksektorn där hon har funnit sin passion för digitalisering, teknik och IT-lösningar som kan ge konkreta värden åt kunderna, omvärlden och samhället. Nina har en examen i IT & ekonomistyrning från CBS samt en MBA från Warwick University i England och lång erfarenhet från försäljning, marknadsföring och strategiskt ledarskap.

  • Henrik Hansen tillträdde som CFO år 2018 och kommer från en befattning som koncern CFO hos Icopal Gruppen. Innan det har Henrik haft andra ledande befattningar hos Icopal, bland annat kopplat till stora omstruktureringsprojekt inom både produktion och finans för företagets tyska och österrikiska verksamheter. Henrik har även varit anställd på TDC:s ekonomiavdelning och hos Novozymes som business controller för Supply Chain. Henrik har en cand.merc. inom ekonomi och redovisning från CBS och har senare kompletterat med en master i ekonomi från Universidad de San Andrés i Buenos Aires.

  • EVP, EG Public

   Johnny Iversen

   Läs mer Läs mindre

   Som divisionsdirektör för EG Public är Johnys mål att göra EG till den mest värdefulla partner inom den danska offentliga sektorn. Johny är ansedd som om en resultatorienterad och proaktiv ledare med internationell och omfattande erfarenhet inom IT-branschen. Hans praktiska IT-erfarenhet kompletteras med en MBA, ett diploma inom ekonomi och organisation (HD) och ett diploma inom datavetenskap och strategi (datanom). Johnny började sin karriär på EG under 2012 som vice vd för kundsupport och blev sedan vice vd för Utility Enterprise Solutions 2013 innan han blev direktör för EG Silkeborg Data A/S 2016. Tidigare, som vice vd för Global Support och chef för Global Customer Support på IBS-gruppen, var han ansvarig för att bygga en gemensam nordisk support- och BPO-organisation för utility kunder baserat på Dynamics AX.


   Styrelseuppdrag:

   • Styrelseordförande i Silkeborg Data A/S
   • Styrelseordförande i AX IV SD Holding II ApS
   • Styrelseordförande i AX IV SD Holding ApS
  • Allan Bech tillträdde som CTO år 2019. Allan kom till EG år 2011 och har haft flera olika ledande roller. Dessa har huvudsakligen handlat om ledning av olika team inom infrastruktur- och programvaruteknik samt affärsenheter. Bland annat har Allan tillsammans med ett starkt lednings-, produkt- och utvecklingsteam skapat programvaru- och servicekonceptet EG Business Care. Det bidrog till att EG år 2015 blev utnämnt till Årets Innovations Partner av Microsoft. Innan Allan kom till EG arbetade han bland annat med utveckling, implementering och försäljning av programvara och infrastrukturtjänster till kunder på den skandinaviska marknaden.

  • VP, Corporate PMO & Quality

   Jacob Buchardt

   Läs mer Läs mindre

   Jacob Buchardt tillträdde som VP för Corporate PMO & Quality i januari 2017. Jacob har ansvarat för tvärorganisatoriska projektportföljer och har rollen som Chief of Staff med fokus på strategiimplementering och Board of Directors-support. Tidigare har Jacob arbetat i mer än 10 år som ledningskonsult hos bland annat Implement Consulting Group och innan det 12 år hos IKEA i ledande befattningar bland annat i Holland och Tyskland. Jacob är utbildad jurist från KU och har en examen i Business Controlling & Process Management från Copenhagen Business School från 2001, kompletterat med en vistelse hos INSEAD i Frankrike.

  • Head of Corporate Strategy

   Björn Martinsson

   Läs mer Läs mindre

   Björn joined EG in 2020 and is leading the Corporate Strategy and M&A functions.  Prior to EG, Björn held a similar role with the Norwegian software and IT services business, EVRY, between 2016-2020 and before to that spent 16 years in technology investment banking, based in London.  Björn holds a master's degree in finance from Stockholm School of Economics.

Styrelse
  • Styrelseordförande

   Klaus Holse

   Läs mer Läs mindre

  • Styrelsemedlem

   Deep Shah

   Läs mer Läs mindre

   Deep Shah är vice verkställande direktör för Francisco Partners och arbetar på företagets kontor i London. Innan Deep började på Francisco Partners 2003 arbetade han på Morgan Stanley i London, både i deras Mergers and Acquisitions-grupp och i deras riskkapitalfond Princes Gate Investors, där han ansvarade för identifiering, utvärdering och genomförande av transaktioner inom flera olika branscher, däribland informationsteknik. Deep Shah har lett och stöttat många av Francisco Partners investeringar under årens lopp, och utöver EG:s styrelse sitter han också i bolagsstyrelserna för BluJay Solutions, Bybox och MetaSwitch. Han har tidigare suttit i styrelserna för Attenti, Click Software, C-MAC MicroTechnology, eFront, Ex Libris, Lumata, Masternaut, NexTraq, Operative, Prometheus Group och SmartFocus.


   Utbildning

   Masterexamen i ekonomi vid Cambridges universitet, England, med högsta betyg.

  • Styrelsemedlem

   Carsten Knudsen

   Läs mer Läs mindre

   Carsten Knudsen är en icke-verkställande styrelseledamot hos EG sedan september 2019. Fram till slutet av 2014 var Carsten Knudsen VD för Esko bvba som specialiserar sig på programvara och lösningar för den globala förpackningsindustrin. Innan han kom till Esko bvba var Carsten Knudsen ekonomichef för ISS A/S från 2000 till 2002. Carsten Knudsen började sin karriär hos AP Møller/Maersk där han under 13 år innehade ett antal tjänster i Danmark, Spanien, Asien och USA. Carsten Knudsen är ordförande för och ledamot i ett antal styrelser.


   Utbildning

   Examen i företagsadministration och master i företagsekonomi samt ett antal internationella kurser i ledarskap.

  • Styrelsemedlem

   Tom Kilroy

   Läs mer Läs mindre

   Tom Kilroy har under sin karriär varit medlem i olika ledningsgrupper på multinationella företag. Fram till maj 2020 var han operativ chef på Finastra, ett fintech-programvaruföretag med över 10 000 medarbetare, över 8 600 kunder (däribland 90 av världens 100 största banker) och en avkastning på cirka 2,1 miljarder USD. Under sina tio år på företaget hade Tom Kilroy flera olika roller, ledde integreringen av Misys och D+H 2017 och det privata övertagandet av Misys plc 2012, som ledamot i den offentliga bolagsstyrelsen. Innan dess arbetade Tom Kilroy i åtta år på GE Healthcare, ett dotterbolag till General Electric. Tom Kilroy började sin karriär i London som jurist på stora advokatbyråer och är auktoriserad advokat (icke-praktiserande) i England och Wales. Tom Kilroy är också ämnesråd till styrelsen för Tomia, en ledande leverantör av programvarulösningar för sammankoppling och uppgörelser för leverantörer av telecomtjänster över hela världen.


   Ubildning

   Master i metallurgi och materialvetenskap vid Oxfords universitet i England.

  • Styrelsemedlem

   Poul Rabjerg

   Läs mer Läs mindre

   Arbetstagarrepresentant i styrelsen sedan 2018. Poul Rabjerg är Product Owner, ASPECT 4 HRM – ett lönesystem för privat sektor. Anställd inom EG A/S i över 30 år. Poul Rabjerg är dessutom med i bolagsstyrelsen för Norlys a.m.b.a. (SE och Eniig).


   Utbildning

   ADB-assistent (1986) Examen i företagsadministration (1993)

  • Styrelsemedlem

   Stein Rustad

   Läs mer Läs mindre

   Stein Rustad har varit en medarbetarvald styrelseledamot sedan 2019. Han innehar just nu tjänsten som chefsarkitekt på EG Retail. Sedan 2005 har Stein Rustad arbetat som utvecklare av POS-system och därefter som arkitekt för Microsoft Azure-molnlösningar och utvecklarproduktivitet.


   Utbildning

   Kandidat- och masterexamen inom datavetenskap vid NTNU i Trondheim.

  • Vice ordförande

   Petri Oksanen

   Läs mer Läs mindre

   Petri Oksanen är delägare i Francisco Partners och fokuserar i första hand på företag som tillverkar företagsprogramvara. Innan Petri började på Francisco Partners 2005 arbetade han på Morgan Stanley i deras Technology Investment Banking-grupp i Menlo Park i Kalifornien. Tidligare i sin karriär har Petri haft flera olika roller inom affärsutveckling, programhantering och programvaruutveckling på Microsoft i Redmond i Washington. Petri sitter just nu i bolagsstyrelserna för EG, Cosignor, Plex Systems och Vendavo. Han har tidigare suttit i bolagsstyrelserna för Aconex (IPO), AdvancedMD (förvärvat av ADP), API Healthcare (förvärvat av GE Healthcare), ByBox, ClickSoftware (förvärvat av Salesforce), Healthland (förvärvat av CPSI), Prometheus Group (förvärvat av en ekonomisk sponsor), Source Photonics (förvärvat av en ekonomisk sponsor) och T-System (förvärvat av Fidelity National). Petri Oksanen har även varit inblandad i FP:s investeringar i Ex Libris (förvärvat av en ekonomisk sponsor), LYNX Medical Systems (förvärvat av Picis), Specific Media (förvärvat av Time) och Webtrends (förvärvat av Oracle).


   Utbildning

   Kombinerad ingenjörsexamen i datateknik och ekonomi med högsta betyg från University of Waterloo.

  • Styrelsemedlem

   Quentin Lathuille

   Läs mer Läs mindre

   Quentin Lathuille är vice verkställande direktör för Francisco Partners och arbetar i London. Innan Quentin Lathuille började på Francisco Partners var han en del av Morgan Stanleys Investment Banking-avdelning i London, med fokus på tekniksektorn. Quentin Lathuille har varit inblandad i Francisco Partners investeringar i BeyondTrust, BluJay, EG, Operative och Redis Labs.


   Utbildning

   Masterexamen i företagsadministration och ekonomi vid ESCP Business School i Paris.
   Masterexamen i tillämpad matematik vid Supélec i Paris.

  • Styrelsemedlem

   Jane Wiis

   Läs mer Läs mindre

   Jane Wiis drivs av en stark passion för digitalisering av offentlig sektor i Danmark och är sedan 2017 VD för IT- och digitaliseringsföretaget DBC A/S. Tidigare i karriären har Jane Wiis varit kommunstyrelseordförande och innehaft en rad ledande kommunala poster, varit seniorkonsult på NIRAS och från 2012–2016 chef på Kommunernes Landsforening med ansvar för digitaliseringsområdet. Med över 20 års erfarenhet inom digitalisering på den offentliga marknaden har Jane Wiis djupgående, värdefull kännedom om den kommunala verkligheten med fokus på medborgar- och kundperspektivet samt unika expertkunskaper om uppbyggnad av IT-infrastrukturer, drift och digitalisering av dansk offentlig sektor.


   Utbildning

   Master i statsvetenskap

  • Styrelsemedlem

   Mike Barry

   Läs mer Läs mindre

   Mike Barry började på Francisco Partners Consulting (FPC) 2016 som Operating Partner med fokus på produkter och teknik. Mike Barry är en erfaren teknikchef med över 30 års erfarenhet inom avancerade teknikföretag. Innan Mike Barry började på FPC var han vice verkställande direktör för FoU och produktutveckling på Aderant, en internationell leverantör av heltäckande affärshanteringsprogramvara för juristbyråer och andra byråer som erbjuder professionella tjänster. Mike Barry spelade en avgörande roll i att leda Aderant under nio års tid genom tre framgångsrika ägarbyten, inklusive försäljningen till Roper Technologies för 675 miljoner USD. Innan Mike Barry kom till Aderant innehade han ledande poster på EFI, TR Systems och Datapoint Corporation. Mike Barry innehar över 25 patent, är en publicerad författare och har varit huvudtalare på juridikevent runtom i världen.


   Utbildning

   Kandidatexamen i elektroteknik vid University of Texas i Austin.

  • Styrelsemedlem

   Brian G. Frandsen

   Läs mer Läs mindre

   Arbetstagarrepresentant i styrelsen sedan 2019. Brian G. Frandsen är Development Specialist på EG A/S och sitter med i den affärsenhet som har med energibranschen att göra, där det primära fokuset har legat på och kring den fria elmarknaden. Anställd sedan 2003.


   Utbildning

   Elinstallatör

   Starkströmstekniker

   IT-specialist

Vision – mission – values

In EG we want to be an accountable and honest company and as part of our common operating model we share a joint vision, mission and core values.

vision

Vision

Vision

We enable our customers to become industry leaders.

mission

Mission

Mission

We build market leading vertical software.

values

Values

Values

This is how we work and what defines us

 
Customer focus

We have deep knowledge of our customers’ business and industries

We enable our customers to become industry leaders by providing best in class vertical software and support.  Our software is infused with the highly specialized knowledge of all of our employees. We always strive to get better: We are a team of innovators, problem solvers and doers. Without our customers and bright employees, there is no EG.
 

Deliver what we promise

We take responsibility and deliver mission critical solutions

It is an integral part of our culture that we take responsibility for our contribution to customers, to each other and to the society we live in. We deliver quality and reliability and we aim to always be a trusted partner. We know that the solutions we deliver are mission critical for our customers and that we take very seriously.
 

Respect for each other

We honor diverse ways of thinking

In EG we embrace workforce diversity and value a diversity of perspectives – leveraging the diverse personalities, thinking, skills, experience and working styles of our employees, customers and other stakeholders. Scandinavian leadership culture in everything we do: No politics. Only real responsibility and collaboration.

Adresser

Du är alltid välkommen att kontakta oss. Hitta telefonnummer och adresser till våra kontor.

 • Sverige
 • Danmark
 • Norge
 • Finland
 • Fler länder
Tillbaka
Nästa

Kontor i Sverige

Kontor i Danmark

Kontor i Norge

Kontor i Finland

Kontor i Polen, Ukraina og Spanien

Presskontakt

Kontakta vår kommunikationsavdelning så sätter vi dig i kontakt med rätt områdesexpert eller med ledningen. 

Communication Manager

Per Roholt

Pressmaterial

Kontakta oss gärna om du behöver bilder och annat pressmaterial.

Ladda ned EG:s logotyp (zip)

VD Mikkel Bardram (zip)

EG:s byggnad i Ballerup (zip)