EG Transport (ASPECT4) hjälper dig med att leverera varan

Leveransen kommer fram i tid, fisken är kyld, glaset är helt och grisen är glad. Det är helt enkelt det dina kunder förväntar sig.

Du ordnar med lastfordon och förare, håller koll på godshanteringskraven och samordnar förbindelser med andra transportörer. EG Transport (ASPECT4) sätter fart på processerna och hjälper dig att leverera varan.

IT for transport

Få ut mer av dit TMS-system

Appar gör det hela ännu enklare

EG Transport (ASPECT4) TMS-lösningen består av appar och smarta funktioner som till exempel en app för förare, Trailer App för skador, en eService för åkerier, robotfakturering och mycket mer.

Lägg i en extra växel med EG Transport (ASPECT4)!

trailer-app

EG Transport (ASPECT4) Trailer App

EG Transport (ASPECT4) Trailer App

Med Trailer App är det enkelt att hantera skador

Med Trailer App från EG Transport (ASPECT4) kan föraren snabbt registrera, dokumentera och dela en skada med speditören.

Föraren loggar in i appen genom att ange fordon och släp.

I sektionen för skaderegistrering kan du som förare se vilka skador som tidigare har registrerats för det angivna släpet. Du kan även se bilder på var och en av de registrerade skadorna och på så sätt få överblick över tidigare skador.


Anmäl en ny skada

Välj ett område, till exempel bakljus, och typ av skada (saknas).

Du kan dokumentera skadan genom att ta en bild med en smartphone eller surfplatta. När föraren har godkänt skadan registreras den i EG Transport (ASPECT4) tillsammans med en tidsstämpel. Åkaren kan via ASPECT4:s funktion för avvikelseregistrering hitta den skada som föraren registrerat och se tillhörande bilder.

Det går att göra inställningar så att en registrerad skada aktiverar ett arbetsflöde eller utskick av ett mejl så att skadeärendet snabbt blir hanterat.


Ta fram statistik: Se var skadorna inträffar

I avvikelseregistreringen kan du hålla koll på status, se ärendeförloppet och ta fram statistik över vilka personer som har orsakat olika skador och var skadorna inträffar.

Fraktkalkylator

Fraktkalkylator

Fraktkalkylator

Få en snabb prisuppgift på frakt från A till B

Appen gör det möjligt att beräkna priset på ett enkelt fraktuppdrag där en viss mängd och viss typ av gods ska transporteras från A till B. En av de största fördelarna är att man kan ge ”strökunder” svar på nolltid. Beräkningen baseras på standardofferter och det finns även en mall för att skicka offert med e-post.

Målgrupp: Medarbetare inom spedition

Transportöversikt

Transportöversikt

Transportöversikt

Få snabb överblick över pågående transporter

Med appen kan åkare snabbt få överblick över sina pågående transporter. Ikoner visar senast anmälda status för bilen, och kontaktuppgifter till föraren visas också. Inbokade transporter kan flyttas och eventuellt av- eller omdisponeras till andras eller egna register.

Målgrupp: Åkerier

Få snabb överblick över pågående transporter Med appen kan åkare snabbt få överblick över sina pågående transporter. Ikoner visar senast anmälda status för bilen, och kontaktuppgifter till föraren visas också. Inbokade transporter kan flyttas och eventuellt av- eller omdisponeras till andras eller egna register. Målgrupp: Åkerier

Resursöversikt

Resursöversikt

Få en ögonblicksbild av tillgängliga resurser

Appen ger en ögonblicksbild av de resurser som är tillgängliga. En översiktsbild visar aktuell status och en rad uppgifter om lastbilar och släp. Integration med ett bakomliggande system för bilparksstyrning gör att det dessutom går att följa resurserna på kartan i den mobila enheten.

Målgrupp: Åkerier

Transportstatistik

Transportstatistik

Transportstatistik

Få överblick över transportstatistiken för speditörer

Appen ger en överblick över den statistik som speditören har åtkomst till. Den visar överordnade statistiksummor för den valda perioden, till exempel omsättning, kostnader och täckningsbidrag. Summorna kan jämföras med tidigare perioder och utvalda uppgifter kan också visas grafiskt i diagram.

Målgrupp: Åkerier

Föraruppdrag

Föraruppdrag

Föraruppdrag

Få överblick över dagens föraruppdrag

Med den här appen får dina egna förare eller förarna hos dina partner enkelt en överskådlig bild av dagens uppgifter. Det behövs inga körlistor på papper och förarnas lista är alltid uppdaterad. Den visar till exempel eventuella ändringar i körplaneringen som görs hemma på kontoret och kartuppgifter för lastnings- och lossningspunkter.

Skriv under CMR-fraktsedlar

Nu kan du få underskriften från förarappen direkt på CMR-fraktsedeln. Föraren skriver under i appen och underskriften överförs därefter till CMR-fraktsedeln så att det kan användas som leveransbevis (POD).

Få notiser

I version 6.8 och senare versioner är det möjligt att ta emot pushnotiser från förarappen. Det säkerställer att föraren får kännedom om eventuella ändringar och snabbt får tillgång till ny information som kommer ut.

Chatt mellan föraren och åkeriet

Förare och åkerier kan nu också kommunicera via en chattfunktion i appen och ASPECT4.

Åkeriet kan skicka ett meddelande till föraren via Activity Stream. Föraren får en notis om att det har skett en ändring på chartek och kan läsa och svara på meddelandet via appen.

eService för åkerier

eService för åkerier

eService för åkerier

Vill du förbättra samarbetet med dina åkerier i vardagen?

Med eService från ASPECT4 kan åkare, truckhandlare, översättare och andra använda sig av självbetjäning och på så sätt spara tid.


Minimerar väntetiden

Via eService har åkaren hela tiden åtkomst till uppdaterad och lättillgänglig information om turen i eService.

Samtidigt förkortas väntetiden för speditören och alla andra som är involverade eftersom en chaufför inte längre måste vänta på ett meddelande från speditören som först ska skickas via en åkare, översättare o.s.v.


Få överblick med eService

Med eService får åkaren själv tillgång till den information som behövs. Åkaren får dessutom tillgång till en rad nya möjligheter:

 • Månadskreditering: Se information om alla fordonskrediteringar och hitta de som saknas
 • Hitta leveransbevis som saknas Se på vilka turer som CMR/leveransbevis inte har levererats
 • Turöversikt: Se vilka turer fordonen är registrerade på eller har kört
 • Ekonomisk överblick över poster, fakturor och kontoutdrag


Personlig lättöverskådlig instrumentpanel

På startsidan har åkerierna en personlig instrumentpanel där de kan se omsättning och körda kilometer.

Månadskreditering och möjlighet att hitta leveransbevis/CMR som saknas
Åkaren kan se de fordonskrediteringar som har utfärdats och kan själv kontrollera eventuella avräkningsdetaljer på skärmen utan att behöva kontakta en speditör. Åkaren kan även själv se poster, speditionsfakturor och kontouttag.

På så vis blir det enklare för åkaren att hålla koll på verksamheten, eftersom man får informationen både snabbare och enklare online. Till exempel kan åkaren enkelt hålla reda på fakturor online i eService och slipper leta efter utskrivna pappersfakturor och PDF-fakturor i e-postmeddelanden.
En ytterligare fördel är att åkaren kan se om han behöver skicka CMR/leveransbevis till speditören. Det enda som krävs är att man använder vänte-POD i ASPECT4.


Turöversikt

Turöversikten ger åkaren möjlighet att logga in och se vilka turer olika fordon är registrerade för. Åkaren kan se turen direkt tillsammans med nödvändig information, vilket gör att mindre kommunikation krävs mellan speditören och åkaren. Dessutom förkortas väntetiderna betydligt.

När åkaren löpande kan följa med i den uppdaterade informationen kan han vid behov ingripa direkt och behöver inte vänta på svar från en speditör.
Turöversikten visar dessutom en lista över de charteks där åkeriets fordon är allokerade. Härifrån kan man klicka på turen och se ordningsföljd och information om upphämtningar och leveranser.

I listan kan åkaren välja en specifik tur och se relevant information om den. Interna data som endast är till för speditören visas inte.


Tre fördelar med eService

 • Enkel självbetjäning
 • Minimerar väntetiden
 • Alltid uppdaterad information
Robotfakturering

Robotfakturering

Robotfakturering

Robotfakturering sparar 160 timmar i månaden

Låt en mjukvarurobot hantera era fakturor. På så sätt sparar ni både tid och resurser.

Robotfakturering i ASPECT4 automatiserar de arbetsuppgifter som ni annars utför manuellt när ni skapar och skickar fakturor.

Spara 160 timmar och få bättre kvalitet

I genomsnitt tar det 2,75 minuter att skapa och skicka en enda faktura på manuell väg. När roboten skapar ca 175 fakturor per dag motsvarar det som minst en besparing på 160 timmar i månaden. Med en robot får man dessutom bättre kvalitet och säkerhet i samband med att fakturor skickas ut.
Färre kontroller

Med robotfakturering kan du automatisera och styra processen. Det enda kravet är att kundens erbjudande är korrekt inlagt i systemet eller att du kommer ihåg att ange ett avtalat spotpris i bokningen.

Disponering

Disponering

Disponering

Disponering med ASPECT4 ger fullständig överblick

Optimera din disponering och avräkning med ASPECT4.

Är du också trött på att lägga för mycket resurser på långsamma avräkningsprocesser?

Nu kan du göra något åt det. Disponera med ASPECT4 och integrera med PTV xServer så kan du både optimera din disponering och automatisera din avräkning.

Enkelt att beräkna kostnaderna för turen

När du som åkare har disponerat turen på rätt sätt, inklusive start- och stoppställen, terminaler och eventuella färjor, kan du direkt beräkna kostnaderna för turen och tydligt och klart se täckningsbidraget för turen innan föraren ger sig iväg. Samtidigt visas rutten på en karta så att du kan se hela turen.

Exakta geokoder i ASPECT4

Den planerade turen innehåller allt som behövs för ytterligare avräkning, t.ex. körda kilometer och vägskatter, beräknat utifrån fordonsinformationen och Euronorm.

Turen beräknas baserat på de exakta geokoder som enkelt kan hämtas till ASPECT4 via batchgeokodning.

När turen är klar kan den fordonskrediteras automatiskt mot bakgrund av den redan gjorda beräkningen och avräkningen kan enkelt och snabbt skickas till åkeriet.

Molnlösning med enkel åtkomst

PTV xServer är en molnlösning vilket gör att du själv slipper installera en stor server för att få åtkomst till beräkningarna.

AssistedPlanning

AssistedPlanning

AssistedPlanning

Den första fasen av FuturePlanning, som kallas Assisted Planning, är nu klar.

Den består av fyra områden:

 1. Konsolidering
 2. Transparens
 3. Pre-plan
 4. Autofrigöring

Samtidigt införs produktgrupper för bokningarna så att de kan kategoriseras och hanteras på olika sätt via de nya funktionerna.

ETA-modul

ETA-modul

ETA-modul

Vill du också gärna kunna informera dina kunder om när varorna kommer att komma fram?

Med ASPECT Transports nya ETA-modul har du möjlighet att göra just det.
Det är numera möjligt att i ASPECT4 Transport ange ETA och dela det med kunder. Det ger kunden en indikation på att det finns en fast ankomsttid och de slipper kontakta dig för att fråga när varorna kommer att finnas på plats.

Inskanning av leveransbevis

Inskanning av leveransbevis

Inskanning av leveransbevis

För att underlätta och optimera hanteringen av leveransbevis finns nu en ny
inskanningslösning som gör det enklare att få in leveransbevisen i ASPECT4.

Be leverantören att mejla leveransbeviset direkt till en bestämd e-postlåda. Denna töms sedan automatiskt av ASPECT4 och leveransbevisen läses in. Om det rör sig om en egen fraktsedel som skrivits ut via ASPECT4 försöker ASPECT4 hitta bokningsnumret och arkiverar leveransbeviset i bokningen. Om inget bokningsnummer hittas eller om det rör sig om en fraktsedel som inte skrivits ut via ASPECT4 skickas leveransbeviset vidare till Workflow.

Våra kunder säger ...

 • Next Transport

  – EG Transport (ASPECT4) fungerar bara. Inte minst sambandet mellan transport och ekonomi är bra, säger Rasmus Jenner, Traffic Manager och ägare till Next Transport A/S.

 • H. P. Therkelsen

  – Robotfakturering automatiserar arbetet och förbättrar helt klart driften, säger speditionschef Ivonne Søgaard Bodin, H. P. Therkelsen A/S

 • East Logistics

  – Vi har minskat de manuella processerna med ASPECT4 IT-systemet, säger CEO Natacha Koch, East Logistics

 • N&K Spedition

  N&K Spedition A/S gick från en it-lösning till ett strategiskt samarbete med EG med fokus på att effektivisera rutinerna och komma till rätta med välkända utmaningar i branschen.

 • J. Chr. Koldkur Transport

  Ta reda på mer om vilka resultat J. Chr. Koldkur Transport A/S uppnått genom samarbetet med EG.

Kontakta oss så berättar vi mer

Vill du veta mer om EG Transport, våra produkter och tjänster? Kontakta vårt team av experter och berätta om din verksamhets behov och hur vi kan hjälpa dig.

Director, Transport & Logistics

Søren Grodt-Andersen

Tlf:  +45 7220 7908

Email:  sotgr@eg.dk