Detaljhandel

Den nya digitala verkligheten har påverkat detaljhandel på genomgripande sätt. Oändliga möjligheter och säljkanaler, hård konkurrens och individuella kvalitetskrav ger en ökad komplexitet och ställer större krav på logistiken, din organisation och ditt affärssystem.

Vi har mer än 35 års erfarenhet av detaljhandeln och kan hjälpa dig leva upp till de här kraven.

FACKTA ®

EG:s retaillösningar ger dig full överblick över varu- och informationsflödet mellan dina leverantörer, huvudkontoret och de enskilda butikerna. Samtidigt ökar du lönsamheten genom en effektiv styrning av produkter, processer, transaktioner och affärsförbindelser.

Kundreferenser

  • Venue Retail Group

    Venue har haft butiksdatalösningen FACKTA POS sedan 1999 och idag använder de även kundklubbsystemet FACKTA CRM.

  • RNB Retail and Brands

    RNB har sedan många år tillbaka använt EG Retails butiksdatalösning FACKTA POS – ett kassasystem de litar på och som är enkelt att integrera till andra program och applikationer som RNB använder.