Lediga tjänster

Håll dig uppdaterad

Möt en EG:are

EG är arbetsplatsen för dig som vill vara en del av Skandinaviens mest framgångsrika it-team. Bakom namnet står ett lag med 1 000 duktiga medarbetare. Här kan du möta några av dem och lyssna på deras berättelser om livet som EG:are.

  • Tina Lundgren
  • Sean Mulalic
  • Henric Berg
Tillbaka
Nästa

Tina Lundgren

Senior Consultant

Utbilding: Högskoleutbildningar
 

I min roll som Senior consultant arbetar jag tillsammans med våra kunder för att nå kundernas mål. Varje dag erbjuder nya utmaningar och frågeställningar. En av fördelarna med att arbeta med olika projekt på EG är möjligheten att få jobba tillsammans med kollegor från andra kontor – inte bara i Sverige utan även i andra länder. Detta erfarenhetsutbyte är både inspirerade och nyttigt.

Det som gör arbetet både omväxlande och roligt är att ingen dag är den andra lik. Du vet aldrig vad som kommer att hända och vad som står på agendan när du kommer på morgonen.

Jag trivs väldigt bra på EG och mina kollegor är fantastiska! Tillsammans har vi olika kunskaper och kompetenser som vi delar med oss av till varandra. Detta innebär både att vi lär av varandra och att vi löser många utmaningar tillsammans. Alla bidrar till att hitta lösningar och nya sätt att göra saker på!

Det som gör EG speciellt är just möjligheten att arbeta tillsammans och dela erfarenheter med varandra – men också att det är korta beslutsvägar och att det oftast inte är långt mellan tanke och handling.

I mitt arbete försöker jag alltid se möjligheter snarare än begränsningar. Det har lett till att jag fått många nya erfarenheter och kompetenser. Detta har i sin tur inneburit att jag lärt mig både lite HTML, fått lite djupare kunskaper i SQL och fått möjlighet att skapa hemsidor åt våra kunder. Vilket är lite ovanligt i konsultrollen.

 

Tina-Lundgren

Sean Mulalic

Senior Consultant

Utbilding: Tekonomprogrammet
 

Jag arbetar som Senior Consultant och mina huvudsakliga arbetsuppgifter omfattar implementering av våra IT-lösningar hos kund samt analys av arbetsprocessen i syfte att säkerställa att kunden använder våra systemlösningar på ett optimalt sätt. Utöver det agerar jag även  stöd till våra kunder i det dagliga arbetet. Jag har en bakgrund inom energibranschen och på EG har jag fått möjlighet att fortsätta utvecklas inom energisektorn och bredda min kunskap inom EGs olika systemlösningar och tjänster anpassade för nordiska energiföretag.

På EG utvecklar vi IT-system grundade på den senaste tekniken och genom våra produkter kan vi hjälpa kunden möta framtiden på en ständigt föränderlig marknad samt bidra till att våra kunder inte tappar konkurrensfördelar. Kvaliteten på våra produkter är en av de viktigaste orsakerna till att jag arbetar på EG. Jag tror på och står till 100 procent bakom våra produkter och inom ramen för våra säljprocesser känner jag mig trygg i att vi kommer kunna leverera produkter och tjänster av högsta kvalitet inom utlovad tidsram.

En varierande vardag är något jag uppskattar väldigt mycket i mitt arbete. Ingen dag är den andra lik och jag har förmånen att kontinuerligt kommunicera med en rad olika människor, bygga affärsrelationer, utbyta erfarenheter och lösa problem. Det är både spännande och lärorikt och bidrar till min fortsatta kompetensutveckling.

Något som också betyder mycket för mig är mina fantastiska kollegor. Vi är en sammansvetsad grupp av konsulter, utvecklare, testare, säljare och projektledare med bred kompetens inom olika områden där alla arbetar tillsammans mot samma mål - att skapa värde och finna den bästa lösningen för kunden.

Sean-Mulalic

Henric Berg

Junior Developer

Utbilding: Filosofie Kandidatexamen med Infomatik
 

Första gången jag fick prova på att programmera, sa det bara klick. Jag minns att jag tänkte "om jag får jobba med det här varje dag, är lyckan total" – och det får jag göra på EG, där jag ägnar större delen av min tid åt just det.

På min avdelning håller vi SCRUM-möten varje dag, där vi värderar vad som har gått bra eller dåligt, vad vi ska göra mer av och vad vi kan göra bättre. Det är verkligen givande och utvecklande – inte bara i min roll som utvecklare och "Scrum master", utan även på det personliga planet. Känslan av att jag är med och bidrar till att lösa ibland ganska komplexa problem, är oerhört stimulerande.

På universitetet hade vi ett talesätt, "ingen kan allting", och det blir jag påmind om varje dag jag lär mig något nytt. Min upplevelse av EG är att det inte finns några dumma frågor och att utvecklingsmöjligheterna är stora – mycket tack vare mina kollegor.

Innan jag började arbeta på EG var jag på intervjuer hos en rad företag. Anledningen till att jag valde att börja just på EG var att de gav mig en möjlighet att demonstrera vad jag hade lärt mig, och jag kände mig både sedd och hörd. Med facit i hand uppskattar jag även den både professionella och samtidigt välkomnande arbetskulturen här. Den passar mig verkligen och gör att det är roligt att gå till jobbet – varje dag!

Jag föreställde mig kanske att EG skulle vara som många andra lite yngre IT-bolag, där det finns pingisbord och tv-spel, men EG är lite annorlunda. Här finns en stämning, som gör att det inte krävs någon "lek", för att ha kul på jobbet.

När jag ser hur mitt arbete används i verkligheten, eller hör att någon är nöjd med något som jag har hjälpt till att utveckla, känner jag verkligen att jag gör skillnad!

Henric Berg

Vision – mission – values

In EG we want to be an accountable and honest company and as part of our common operating model we share a joint vision, mission and core values.

vision

Vision

Vision

We enable our customers to become industry leaders.

mission

Mission

Mission

We build market leading vertical software.

values

Values

Values

This is how we work and what defines us

 
Customer focus

We have deep knowledge of our customers’ business and industries

We enable our customers to become industry leaders by providing best in class vertical software and support.  Our software is infused with the highly specialized knowledge of all of our employees. We always strive to get better: We are a team of innovators, problem solvers and doers. Without our customers and bright employees, there is no EG.
 

Deliver what we promise

We take responsibility and deliver mission critical solutions

It is an integral part of our culture that we take responsibility for our contribution to customers, to each other and to the society we live in. We deliver quality and reliability and we aim to always be a trusted partner. We know that the solutions we deliver are mission critical for our customers and that we take very seriously.
 

Respect for each other

We honor diverse ways of thinking

In EG we embrace workforce diversity and value a diversity of perspectives – leveraging the diverse personalities, thinking, skills, experience and working styles of our employees, customers and other stakeholders. Scandinavian leadership culture in everything we do: No politics. Only real responsibility and collaboration.

Håll dig uppdaterad