EG EnerKey omvandlar din förbrukningsdata till aktiv koldioxiddata

EG EnerKey ger dig konkret kunskap så att du kan spara pengar på din förbrukning och optimera ditt koldioxidavtryck baserat på realtidsförbrukningsdata.

 

Ta reda på mer om EG EnerKey

natur Sverige

EG EnerKey SaaS-tjänstepaket - växer med dina behov

Uppnå dina hållbarhetsmål effektivt

forbrug

Bara att börja med energistyrning

Bara att börja med energistyrning

Aware Service package:

 • Håll dig automatiskt uppdaterad om förbrukning och dess påverkan på klimatet.
 • Reagera snabbt på förändringar i förbrukningen.
 • Omfattande, automatiserade analyser hjälper till att analysera energiförbrukningen för både enskilda anläggningar och hela fastighetsportföljen och prioriterar den största potentialen i besparingar.
 • Mångsidig förbrukningsrapportering inkluderar utomhustemperaturer och fördelningen av förbrukning dag och natt.
grafer

Aktiv användare av energistyrning

Aktiv användare av energistyrning

Efficient Service package:

 • De bästa verktygen på marknaden för energistyrning för att planera och schemalägga åtgärder, upprätthålla information om potentiella besparingar och vägleda prioritering för beslutsfattandeåtgärder.
 • Öka transparensen kring effekten av genomförda åtgärder och resan mot uppsatta mål.
 • Ett systematisk tillvägagångssätt i enlighet med ISO 50001 för ständig förbättring av energieffektivitet.

+ Plus alla funktioner från Aware Service paketet.

kommune

Professionell användare av energistyrning

Professionell användare av energistyrning

Forerunner Service package:

 • För dig med en tydlig vision och mål för hållbarhet och som vill använda den senaste tekniken för att uppnå dem.
 • EG Ines AI-analys identifierar automatiskt anläggningar med onormalt hög energiförbrukning och föreslår sätt att optimera energiförbrukningen.
 • Frigör tid för dina energiexperter till produktiva åtgärder med EG Ines AI-analys!
 • AI hjälper till att hitta dolda problem.

+ Plus samtliga funktioner från Aware och Efficient Service packages.

Detta får du med EG EnerKey Saas

EG Enerkey ger dig bland annat automatiska larm, integrationer och förbrukningsrapporter. Läs mer om funktionerna lösningen erbjuder:

Ines

Ines

EG Ines är en intelligens som är inbyggd i EG EnerKey. Den hittar automatiskt potentiella energibesparingar i fastigheter. EG Ines automatiserar det manuella analysarbetet och gör potentialen för ekonomiska besparingar enkel och synlig. EG Ines ger energiexperter tid över till att lösa problem i stället för att lokalisera dem.

Läs mer om Ines

Enkel integration

Enkel integration

Enkel integration och samarbete med andra system och leverantörer är några av EG EnerKeys kärnvärden. Syftet med integrationer är att förbättra användarupplevelsen och dela befintliga data för olika ändamål. Med integrationer kan EG EnerKey SaaS överlägsna energihanteringsverktyg integreras sömlöst i andra underhållssystem.

EG EnerKey har för närvarande över 80 integrationer och gränssnitt som gör att vi kan hämta data från över 100 000 olika typer av mätare och andra enheter. Via verktyg som DataAPI, SSO, Electronic Invoices och direkt dataöverföring kan lösningen integreras med till exempel DataHubben, energiföretagens egna system, automatiska mätare och sensorer, ERP- och redovisningssystem och alla andra källor till aktuella data om din resursanvändning – oavsett vilken typ av användning det rör sig om.

EG EnerKey API

EG EnerKey API

Kunderna äger sina data i EG EnerKey. Vårt moderna applikationsprogrammeringsgränssnitt (RestAPI) genererar tim- eller månadsdata från EG EnerKeys energimätare. Detta gör det möjligt för våra kunder att kombinera sina förbrukningsdata med andra datakällor. Både API:n och EG EnerKeys förbrukningsdata är tillgängliga för tredje parter som är godkända av våra kunder. För att dra nytta av funktionen kan du uppdatera ditt serviceavtal.

Förbrukningsrapportering

Förbrukningsrapportering

EG EnerKey stödjer styrning av förbrukning av fler än 90 former för energi- och energibolag. Vi erbjuder en mängd olika datakällor. Vårt system innehåller indikatorer för energianvändning och tydlig, mångsidig och anpassad visualisering. Insamling och kontroll av mätdata ingår i tjänsten. Förbrukningsrapporter fungerar också som ett utmärkt stöd vid rapportering om energieffektivitetsavtal.

Automatiska larm

Automatiska larm

EG EnerKey meddelar dig automatiskt via e-post om det uppstår en plötslig förändring i användningen, och därmed kan du snabbt upptäcka avvikelser och lösa problemet. Med automatiska larm går läckage/avvikelser eller fel aldrig obemärkt förbi.

Du hittar också alla varningar i EG EnerKey, ovanför användningsdata, på instrumentpanelen och i energihanteringsverktyget.

 

Kvalitetssäkring av mätardata

Kvalitetssäkring av mätardata

Mätdata av hög kvalitet är hörnstenen i energiövervakning. EG EnerKey SaaS möjliggör insamling av stora datamängder från flera hundratusentals mätare som kan använda olika IoT-enheter eller bygga automatiseringssystem.

Åtgärder för energieffektivisering

Åtgärder för energieffektivisering

EG EnerKey SaaS levererar de bästa verktygen på marknaden för energieffektivitetsstyrning. Vi erbjuder möjligheten att följa upp genomförda åtgärder, lagra information om energibesparingspotential och styra beslutsfattande och prioritering av åtgärder. Tjänsten gör det möjligt att undersöka åtgärders faktiska effektivitet samtidigt som du producerar visuella styrningsrapporter.

Kontrollavvikelser

Kontrollavvikelser

Registrering och hantering av förändringar i förbrukning är en grundläggande del av energihushållning. EG EnerKey SaaS erbjuder effektiva och visuella verktyg för att hantera avvikelser. Kommentarer om förbrukningen visas på instrumentpanelen, i anläggningsrapporter, analyser och avsnittet om energihushållning. EG EnerKey SaaS automatiska varningar och analysverktyg hjälper till att upptäcka avvikelser i förbrukningen.

Rapportering om transportbränslen

Rapportering om transportbränslen

Att spåra fordonens bränsleförbrukning och de resulterande utsläppen är en del av ditt foretögs ansvar. Rapportering kan göras på många sätt: på företagsnivå, anläggningsnivå eller till och med med fordonsspecifika mätare. Du kan också spåra körsträcka tillsammans med bränsleförbrukningen. Alla typer av energi som används för transporter stöds av EG EnerKey SaaS.

Följ upp förbrukningsmål

Följ upp förbrukningsmål

Med EG EnerKey kan du sätta upp och följa upp förbrukningsmål. Mål kan sättas upp baserat på information som budgetar, energibesparingsmål och simulerad användning för olika anläggningar. EG EnerKey beräknar och visualiserar automatiskt målnivån baserat på de potentiella besparingarna under ”Åtgärder”.

Enkel dokumentation

Enkel dokumentation

Alla energistyrningsdokument kan sparas i EG EnerKey. Dokument kan arkiveras kopplat till specifika organisationer, anläggningar och mätare. Typiska dokument är energibesiktning, energihanteringsmanualer och rapporter som skapas regelbundet. På så sätt arkiveras alla viktiga användningsdokument på ett korrekt sätt och i ett och samma system.

Individuell mätning och förbrukningstyper

Individuell mätning och förbrukningstyper

Individuell mätning gör det möjligt för användare att se fördelningen av förbrukningen mellan olika förbrukningstyper och kan användas för att dela upp kostnaderna. Potentiella besparingar och problem upptäcks på ett enkelt sätt. Funktionen ”Förbrukningstyp” hjälper användare att få ut mesta möjliga av individuell mätning. Det möjliggör enhetlig rapportering och jämförelse av fördelningen av energianvändning i anläggningar.

Certifierad enligt ISO 50001 och ISO 14001

Certifierad enligt ISO 50001 och ISO 14001

EG EnerKey är certifierad för att uppfylla energistyrningskraven i standarderna ISO 50001 och ISO 14001. EG EnerKey är utformad för att stödja en systematisk energistyrningsprocess. Den omfattar alla viktiga områden inom energistyrning. I många fall är införandet av ett energistyrningssystem det bästa sättet att uppfylla kraven i lagen om energieffektivisering.

Kostnadsprognos

Kostnadsprognos

Kostnader kan ses i EG EnerKey tillsammans med förbrukningsdata. Det ger en samlad överblick över samspelet mellan kostnader och användning. Lösningen innehåller också ett budgetverktyg som gör det möjligt att ta fram prognoser baserade på faktisk användning och faktiska kostnader. Datauppgifterna visar hur energieffektiviseringsåtgärder faktiskt påverkar kostnaderna. Den mest exakta och rekommenderade lösningen baseras på kundens elektroniska energiräkningar.

Spåra dina utsläpp

Spåra dina utsläpp

Genom att spåra dina utsläpp kan du enkelt följa din organisations hållbara utveckling. EG EnerKey möjliggör kontinuerlig utsläppsrapportering i realtid. Utsläppen från energianvändningen redovisas bredvid användningsuppgifterna på ett lättöverskådlligt visuellt sätt. Utsläppsfaktorer för olika produkter och mätningar är enkla att ställa in och kontroll av utsläppsfaktorer är också tillgängligt för dig som en tjänst.

Inomhusluftens kvalitet

Inomhusluftens kvalitet

Goda luftförhållanden inomhus kan uppnås med effektiv energiförbrukning. EG EnerKey gör det möjligt att övervaka effekten av energieffektivitetsåtgärder på både användning och inomhusluftens kvalitet. Övervakning av inomhusluftens kvalitet säkerställer att energieffektivitet inte sker på bekostnad av inomhusförhållandena. IISY och Talotohtori är EG EnerKeys partner inom rapportering av inomhusluftkvalitet.

Data om hållbar påverkan

Data om hållbar påverkan

EG EnerKey hjälper ditt företag att automatiskt identifiera utsläpp och energibesparingspotentialer med artificiell intelligens och maskininlärning. Alla dina resurs- och förbrukningsdata samt de rapporter och analyser du behöver för att övervaka och administrera finns tillgängliga på ett och samma ställe, vilket gör det möjligt för dig att uppnå synliga datadokumenterade hållbarhetseffekter.

Kontakta oss

Vill du veta mer om våra produkter och tjänster? Kontakta vårt team av experter och berätta om din verksamhets behov och hur vi kan hjälpa dig. 

Senior Sales Executive

Frida Grahn

Tlf:  +46 101 955 000

Email:  kontakt@eg.se

Bid Manager

Sonja Johansson

Tlf:  +46 101 955 000

Email:  kontakt@eg.se