Information om behandling
av personuppgifter

 
Senast uppdaterad maj 2022

Datasäkerhet är viktigt för oss, och vi lägger stor vikt vid att hantera dina personuppgifter på ett ansvarsfullt sätt. Här får du information om hur företagen inom EG-koncernen (hädanefter "EG", "vi", "oss" eller "vår") behandlar dina personuppgifter i rollen som personuppgiftsansvarig. Du får även information om vilka rättigheter du har i samband med vår behandling.

 

1. EG:s roll som personuppgiftsansvarig

EG är en av Skandinaviens största leverantörer av tekniklösningar för både den privata och den offentliga sektorn. EG gör kunderna redo att inta ledande positioner inom sina branscher genom ett konstant kundfokus, god industrikännedom och leverans av industriledande lösningar.

I anknytning till vår verksamhet behandlar vi en rad olika personuppgifter. Det gör vi för att kunna ge dig bästa möjliga service. Vi samlar in och behandlar huvudsakligen allmänna (ej känsliga) uppgifter.

EG består av många enheter över hela världen och därför kan det vara olika personuppgiftsansvariga beroende på vilken enhet du är i kontakt med. För en komplett lista över EG koncernen, vänligen se lista här.

I denna policy refererar "EG", "vi", "oss" och "vår" till alla enheter i EG koncernen.

 

2. Vilka personuppgifter samlar vi in och i vilket syfte?

Vi behandlar personuppgifter om dig i en rad olika sammanhang. Nedan kan du läsa mer om behandlingen i dessa olika sammanhang.

I förhållande till produkterna och tjänsterna som EG erbjuder företag, individer och liknande, så kan behandlingen av personuppgifter även beskrivas i en annan policy i EG som handlar om behandling av personuppgifter. Denna policy om behandling av personuppgifter stöder innehållet i andra liknande policys (om inte annat är beskrivet i relevant policy).

 

2.1  Du besöker EG:s webbplatser

När du besöker EG:s webbplatser (t.ex. www.eg.se) kan EG behandla uppgifter om din IP-adress och information om din dator, mobila enhet eller webbläsare.

Vi behandlar även uppgifter om ditt besök (t.ex. information om via vilken väg du kom in på vår webbplats, hur du navigerar runt på den, vilka sidor du besöker, vilket innehåll du tittar på, dina sökningar, annonser du har sett osv.). Sådana uppgifter inhämtas med hjälp av cookies, loggfiler och andra liknande teknologier. Läs mer på cookiebannern på webbplatsen.

Vi behandlar också uppgifter som du ger oss i samband med din användning av webbplatsen, t.ex. när du fyller i ett formulär eller registrerar dig online. Det rör sig om ditt namn, företagsnamn, företagsadress, telefonnummer till arbetet, mobiltelefonnummer, e-postadress, titel, produktintresse samt andra uppgifter som du förser oss med.

Vi använder dina uppgifter så att du ska kunna få tillgång till relevanta tjänster och produkter och för att förbättra din upplevelse av våra webbplatser samt de tjänster och produkter vi erbjuder. Vi använder även uppgifterna för att kunna visa innehåll på våra och andras webbplatser baserat på dina aktiviteter och preferenser online, och för att begränsa antalet gånger du ser samma innehåll.

De rättsliga grunderna för behandlingen är våra berättigade intressen (dataskyddsförordningen, artikel 6, första stycket, led f) eller ditt samtycke (dataskyddsförordningen, artikel 6, första stycket, led a samt LEK kap 6 §18 (cookielagen)).

 

2.2  Du är kund eller potentiell kund hos EG

Om du är kund/potentiell kund hos EG eller kontaktperson hos en av EG:s kunder/potentiella kunder behandlar vi uppgifter om ditt namn, företagsnamn, företagsadress, telefonnummer till arbetet, mobiltelefonnummer, e-postadress, titel, dina köp, betalningsinformation samt information från allmänt tillgängliga källor och andra uppgifter som du försett oss med.

Vi behandlar personuppgifter i syfte att kunna uppfylla avtalet med våra kunder med avseende på leverans av tjänster, fakturering, kvalitetsstyrning, marknadsföring och försäljning till våra kunder och potentiella kunder samt för att föra statistik, underhålla våra kundregister och ge allmän service.

De rättsliga grunderna för behandlingen är vårt fullgörande av vårt avtal med dig (dataskyddsförordningen, artikel 6, första stycket, led b) eller våra berättigade intressen (dataskyddsförordningen, artikel 6, första stycket, led f).

 

2.3  Du besöker något av EG:s kontor

När du besöker ett av EG:s kontor behandlar vi uppgifter om ditt namn, företagsnamn, titel och din kontaktperson hos EG, samt övriga uppgifter som du väljer att förse oss med.

Dessa uppgifter behandlas av säkerhetsmässiga skäl. De rättsliga grunderna för behandlingen är våra berättigade intressen (dataskyddsförordningen, artikel 6, första stycket, led f).

Vi sparar uppgifter om alla besökare i receptionen under en kortare period. Vårt register över besökare sparas på ett säkert sätt och behandlas endast om det är nödvändigt, t.ex. i samband med ett säkerhetstillbud. Registret hanteras endast av personer som har arbetsbetingade skäl till det.

På platser där vi bedriver kameraövervakning upplyser vi om det i enlighet med den kamerabevakningslag 15§ enligt 3§ och 4§. Allt inspelat material lagras på ett säkert sätt och behandlas endast om det är nödvändigt, t.ex. i samband med ett säkerhetstillbud. Inspelat material behandlas endast av personer som har arbetsbetingade skäl till det. Inspelningarna spelas normalt över automatiskt inom kort, såvida inte något tillbud inträffat som kräver vidare utredning, exempelvis stöld.

 

2.4  Du deltar i något av EG:s event

När du anmäler dig till och deltar i event som anordnas av EG behandlar vi uppgifter om ditt namn, företagsnamn, företagsadress, telefonnummer till arbetet, mobiltelefonnummer, e-postadress samt vilket event du deltar i.

Vi behandlar dessa uppgifter med hänseende av administrationen av eventet och av säkerhetsmässiga skäl, samt för att kunna skicka relevant information till dig. De rättsliga grunderna för behandlingen är våra berättigade intressen (dataskyddsförordningen, artikel 6, första stycket, led f) eller ditt samtycke (dataskyddsförordningen, artikel 6, första stycket, led a samt marknadsföringslagen 13b§).

 

2.5  Du tar emot marknadsföringsmaterial eller deltar i tävlingar

När du tar emot marknadsföringsmaterial från EG eller deltar i någon av våra tävlingar behandlar vi uppgifter om ditt namn, företagsnamn, företagsadress, telefonnummer till arbetet, mobiltelefonnummer, e-postadress, titel och produktintresse. Vi behandlar också uppgifter om dina preferenser vad gäller marknadsföring eller kommunikation, och hur du använder den marknadsföring vi skickar till dig (t.ex. om du har öppnat e-post från oss, om du läst e-posten eller vilka länkar du har klickat på), samt andra uppgifter som du förser oss med.

Vi behandlar dina uppgifter i syfte att marknadsföra vår verksamhet och våra produkter, underhålla och administrera din prenumeration på marknadsföring från oss, samt administrera tävlingar och utse vinnare osv. Vi använder uppgifterna om dina preferenser och din användning för att få mer information om hur vår marknadsföring tas emot av våra kunder, och för att förbättra marknadsföringen till dig och våra övriga kunder framöver.

Vi skickar endast ut marknadsföringsmaterial till dig via e-post eller någon annan elektronisk kanal om vi har fått ditt samtycke till det, i de fall det krävs enligt marknadsföringslagen.

Särskilda villkor gäller för vårt nyhetsbrev: När du anmäler dig till EG:s nyhetsbrev ger du ditt samtycke till att EG får behandla dina personuppgifter (dataskyddsförordningen artikel 6.1 a, marknadsföringslagen 13 b § och LEK kap 6 §18 (cookielagen) endast i syfte att du ska kunna ta emot nyhetsbrev och marknadsföringsmaterial. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att avanmälan dig från nyhetsbrevet (dataskyddsförordningen artikel 7.3). Det gör du genom att klicka på avanmälningslänken i nyhetsbrevet. Dina personuppgifter kommer då att raderas, såvida vi inte har någon annan rättslig grund som gör att vi kan fortsätta behandla uppgifterna.

Vi använder även uppgifterna för att kunna visa innehåll på våra och andras webbplatser baserat på dina aktiviteter och preferenser online, och för att begränsa antalet gånger du ser samma innehåll, samt för att mäta hur effektivt vårt innehåll och vår marknadsföring är.

De rättsliga grunderna för behandlingen är våra berättigade intressen (dataskyddsförordningen, artikel 6, första stycket, led f) och/eller ditt samtycke (dataskyddsförordningen, artikel 6, första stycket, led a samt marknadsföringslagen 13 b § och LEK kap 6 §18 (cookielagen)).

 

2.6  Du är en av EG:s samarbetspartner eller leverantörer

Om du är en av EG:s samarbetspartner eller leverantörer, eller är kontaktperson hos en av EG:s samarbetspartner eller leverantörer, behandlar vi uppgifter om ditt namn, företagsnamn, företagsadress, telefonnummer till arbetet, e-postadress och titel, samt information från allmänt tillgängliga källor och andra uppgifter som du förser oss med.

Vi behandlar uppgifterna för att hantera avtal samt för att ta emot varor och tjänster från våra leverantörer och samarbetspartner och, när det är relevant, för att uppfylla avtalet med våra kunder.

De rättsliga grunderna för behandlingen är vårt fullgörande av vårt avtal med dig (dataskyddsförordningen, artikel 6, första stycket, led b) eller våra berättigade intressen (dataskyddsförordningen, artikel 6, första stycket, led f).

 

2.7 Andra allmänna syften med uppgiftsbehandlingen

Vi kan komplettera den information som vi samlar in med information från andra källor. Det kan vara offentligt tillgänglig information – härunder information som vi får genom källor som är tillgängliga för allmänheten.

De uppgifter som vi har inhämtat i de syften som beskrivs ovan, behandlas dessutom med hänseende av efterlevnad av de lagar och regler som EG är ålagda att följa i samband med driften av vår verksamhet eller för att uppfylla olika förpliktelser gällande rapportering eller upplysning i enlighet med gällande lagar och regler (dataskyddsförordningen, artikel 6, första stycket, led c).

Om EG säljer hela eller delar av verksamheten, säljer eller överför våra aktier eller på annat sätt är inblandat i en fusion eller ett överförande av hela eller en väsentlig del av verksamheten, kan EG överföra dina uppgifter till den part eller de parter som är inblandade i överförandet som ett led i transaktionen, om så kan ske i enlighet med lagstiftningen (dataskyddsförordningen, artikel 6, första stycket, led f).

Slutligen får EG behandla dina personuppgifter för att upprätthålla eller försvara våra eller tredje parts juridiska rättigheter eller berättigade intressen, i det fall detta är nödvändigt, sakligt och proportionellt (dataskyddsförordningen, artikel 6, första stycket, led c).

 

3. Delning av dina personuppgifter med andra

EG kan ge vidare dina personuppgifter internt i EG-koncernen och till andra leverantörer och/eller tjänsteleverantörer i samband med den allmänna driften av vår verksamhet.

3.1. Offentliga myndigheter

EG kan dela dina personuppgifter med en offentlig myndighet i situationer där vi rent konkret är skyldiga att dela dina personuppgifter för att efterleva gällande lagstiftning och uppfylla vår anmälningsskyldighet.

3.2. Konsoliderade enheter, leverantörer och affärspartners

För att kunna genomföra våra affärsaktiviteter är vi beroende av att våra samarbetspartners kan assistera i utvecklingen, leveransen och driften av våra IT system och i samband med vår marknadsföring. Därför kan EG komma att dela dina personuppgifter intern i EG koncernen och med andra leverantörer och/eller tjänsteleverantörer enbart i relation till den generella driften av vår verksamhet och efter våra instruktioner. Vi har ingått skrivna databehandlaravtal med alla våra underleverantörer och alla enheter i koncernen har ingått ett internt databehandlaravtal som säkrar att alla följer samma processer när personuppgifter behandlas. Detta garanterar att samma säkerhetsnivå upprätthålls genom hela koncernen.

Dessutom tar vi emot tekniska data från analytiska tredjepartsleverantörer kring ditt besök på vår webbplats.

Vi försöker att begränsa delningen av personuppgifter i identifierbar form och därmed delningen av uppgifter som kan hänföras till dig som person.

De rättsliga grunderna för behandlingen är våra berättigade intressen (dataskyddsförordningen, artikel 6.1f).

 

4. Överföring av personuppgifter till länder utanför EU/EES

Vi kan i samband med vår behandling av dina personuppgifter överföra uppgifterna till länder utanför EU/EES. Det är inte säkert att dataskyddslagstiftningen i dessa länder har lika hög skyddsnivå som den i Sverige och övriga EU/EES. I vissa länder har EU-kommissionen dock slagit fast att dataskyddsnivån ligger på samma nivå som skyddsnivån i EU/EES.

Om vi överför personuppgifter till länder där det inte förhåller sig på detta sätt kommer överföringen av dina personuppgifter till dessa länder utanför EU/EES att göras baserat på de standardavtalsklausuler som EU-kommissionen har utarbetat, eller annat liknande överföringsunderlag som har utarbetats specifikt för att garantera en adekvat skyddsnivå.

Du kan läsa mer om överföring av personuppgifter till länder utanför EU/EES på EU-kommissionens webbplats.

Du har alltid rätt att begära information om eller en kopia av vilka passande skyddsåtgärder som ligger till grund för överföring av personuppgifter till mottagare utanför EU/EAA genom att skriva till oss. Se kontaktinformation nedanför.

 

5. Lagringsperiod, dataintegritet och datasäkerhet

Dina personuppgifter lagras inte längre än det är nödvändigt för att uppfylla de syften de är insamlade för. När dina uppgifter inte längre behövs kommer vi att säkerställa att de raderas på ett säkert sätt.

Det är vår policy att skydda personuppgifter genom att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder.

Informationssäkerhet är den affärsrisk som prioriteras högst i EG. Vi arbetar seriöst och professionellt med informationssäkerhet och utgår från internationellt erkända säkerhetsstandarder – däribland ISO 27001/2. Vi har implementerat skyddsåtgärder som ska garantera dataskydd för alla de personuppgifter vi behandlar. Vi genomför regelbundet interna uppföljningar när det gäller tillämpningen och efterlevnaden av policyer och åtgärder.

 

6. Dina rättigheter

Som registrerad har du en rad rättigheter i enlighet med dataskyddsförordningen. Om du vill använda dig av dina rättigheter ska du kontakta oss.

Du kan, oavsett orsak och när som helst, ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att skicka ett e-postmeddelande till oss (se e-postadress nedanför). Att du tar tillbaka ditt samtycke kommer inte att ha någon negativ inverkan. Det kan dock betyda att vi inte kan uppfylla specifika förfrågningar från dig i framtiden.

Tillbakatagandet av ditt samtycke kommer inte att påverka lagligheten för behandling som baseras på samtycke fram till tidpunkten då samtycket tas tillbaka. Det kommer heller inte att påverka eventuell behandling som utförs baserat på andra rättsliga grunder.

Du kan dessutom, oavsett orsak och när som helst, invända mot vår personuppgiftsbehandling, när det sker med hänsyn till våra berättigade intressen.

Dina rättigheter omfattar även följande:

  • Rätt till tillgång: Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig.

  • Rätt till rättelse: Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig själv rättade och komplettera ofullständiga personuppgifter.

  • Rätt till radering (rätten att bli bortglömd): Under särskilda omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade, före den tidpunkt då vi vanligtvis raderar dina uppgifter.

  • Rätt till begränsning av behandling. Du har under vissa omständigheter rätt till att begränsa behandlingen av dina personuppgifter Om du har rätt till att begränsa behandlingen kommer vi i framtiden endast att kunna behandla uppgifter, med undantag för lagring, med ditt samtycke eller för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda en person eller viktiga allmänintressen.

  • Rätt att göra invändningar: Du har under vissa omständigheter rätt att göra invändningar mot vår behandling av dina personuppgifter och alltid om de behandlas för direkt marknadsföring.

  • Rätt till dataportabilitet: Du har under vissa omständigheter rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt att få dessa personuppgifter överförda från en personuppgiftsansvarig till en annan.

  • Rätt till att lämna in klagomål: Du kan när som helst lämna in klagomål till datainspektionen om vår behandling av personuppgifter. Mer information finns på datainspektionen.se där du även kan hitta mer information om dina rättigheter som registrerad.

Det kan finnas villkor eller begränsningar till dessa rättigheter beroende på omständigheterna för behandlingsaktiviteten.

 

7. Din rätt att lämna klagomål 

Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta EG:s Data Protection Office:

EG A/S
Data Protection Office
Lautrupvang 24
2750 Ballerup, Danmark
e-post: dpo@eg.dk 
Telefon: +45 7013 2211

Du kan även lämna ett klagomål eller kontakta dataskyddsmyndigheten i det EU/EAA land som du är bosatt i, arbetar i eller där den påstådda överträdelsen har ägt rum.

Du hittar kontaktinformation för ditt lands dataskyddsmyndighet här:

The Danish Data Protection Agency – www.datatilsynet.dk

The Norwegian Data Protection Authority – www.datatilsynet.no

The Swedish Data Protection Authority - www.datainspektionen.se

The Polish Data Protection Authority - www.uodo.gov.pl

The Finnish Office of the Data Protection Ombudsman – www.tietosuoja.fi

 

8. Uppdateringar

Vi utvärderar och uppdaterar denna information löpande. Det kan därför vara bra att du regelbundet håller dig uppdaterad. Längst upp kan du se när informationen uppdaterades senast. Den senaste versionen kommer alltid att finnas tillgänglig på vår webbplats.

 

9. Information om användningen av cookies

För att EG:s hemsida ska fungera ordentligt kommer vi ibland att placera små datafiler, så kallade cookies, på din enhet.

En cookie är en liten textfil som sparas i den webbrowser som du använder för att besöka hemsidan via din dator, smartphone, iPad eller annat. Cookies gör det möjligt att känna igen din dator, etc., för att insamla data om ditt beteende online inklusive vilka hemsidor och funktioner som besökts via din webbrowser och för att säkra att den fungerar rent tekniskt.

För mer information om cookies och hur våra enheter i EG koncernen använder sina egna cookies och tredje parts cookies för att analysera hur våra online aktiviteter används, vänligen se vår Cookie Policy eller cookiebannern på hemsidan.