Framtidssäkrade och flexibla it-lösningar för energibranschen

 • Branchanpassade lösningar för administration och avräkning
 • Lösningar för CRM, Business Intelligence, rådgivning och tjänster
 • Digitaliserar och effektiviserar alla processer inom verksamheten
 • Sätter kunden i centrum och stödjer alla nyttigheter

Läs mer

Energi

Alltid en lösning som passar för ditt företag.

EG har en bred portfölj av faktureringslösningar och stödsystem för den nordiska energisektorn.

EG Xellent D365

EG Xellent D365

EG Xellent D365 är ett stabilt och framtidssäkrat system för administration och fakturering, speciellt utvecklat för energi- och försörjningsföretag baserat på Microsoft Dynamics 365.

Läs mer om EG Xellent

EG Zynergy

EG Zynergy

Zynergy är en fristående modulär lösning som ger dig full kontroll över data som prognoser, rapporter, mätvärden, leverantörsbyten och fakturor.

Läs mer om EG Zynergy

EG ProBill

EG ProBill

EG ProBill är en fullserviceleverantör av faktureringslösningar för företag inom energibranschen och erbjuder flera robusta programvarulösningar. Dessa inkluderar fakturering, hantering av mätarvärden, leverantörsbyten, komponentinformation och arbetsorder. Dessutom erbjuder ProBill en komplett BPO-tjänst, där både SaaS och BPO kombineras som en paketlösning.

Läs mer om EG ProBill

EG Gasell

EG Gasell

EG Gasell är ett specialiserat fakturerings- och handelssystem med tillhörande tjänster som hjälper elhandlare att bli mer framgångsrika.

Läs mer om EG Gasell

Energibranschens utmaningar

Med en branschanpassad lösning för administration och avräkning, CRM, Business Intelligence, rådgivning och tjänster från EG är ditt energiföretag redo att möta framtidens strategiska utmaningar.  

specialområdet

Kunden i centrum

Kunden i centrum

Konsumentens roll i energibranschen håller på att förändras drastiskt. Det behövs en framtidssäkrad och flexibel lösning för administration och avräkning för att möta utmaningarna på marknaden. Kundkommunikationen via webben, sociala medier och mobila plattformar måste också förbättras.

Lists for all purposes

Effektivisering av processer

Effektivisering av processer

Konkurrenskraftiga energiföretag måste hela tiden sträva efter effektivisering, dels i fråga om allmänt underhåll och nätdrift genom automatiserade arbetsprocesser, dels genom fusioner och strategiska samarbeten. Allt detta ställer krav på flexibla och framtidssäkrade it-lösningar. Medarbetarnas produktivitet och trivsel behöver också stärkas med hjälp av affärssystem som minskar felrisken genom validering och särskilda processer. Det säkerställer konsekventa data av hög kvalitet.

Cloud-hosting

Den digitala transformationen

Den digitala transformationen

Att utnyttja molntjänster på ett bra sätt gör det möjligt att sänka de samlade it-kostnaderna. Det ger samtidigt energiföretag långt större möjligheter till flexibel kapacitet och lagring av stora datamängder samt integrering av rena molntjänster.

validering af data

Hantering av data

Hantering av data

Där ärenden tidigare behandlades enskilt är hanteringen av ofta återkommande uppgifter idag i högre grad automatiserad. På så sätt kan man fokusera på manuell hantering av uppgifter som ligger utanför det normala, eller som den automatiska hanteringen inte klarar av.

Våra kunder säger ...

 • Det bästa projektet i Öresundskrafts historia

  Det sydsvenska energibolaget Öresundskraft har år 2023 framgångsrikt uppgraderat sin Kundinformationssystem från AX2009 till EG Xellent D365.

 • Jönköping Energi ersätter två system med EG ProBill

  Energiföretaget med 72 000 slutanvändare hade en önskan om att modernisera och förenkla sin IT-infrastruktur och valde EG ProBill.

 • Lumo Energi

  Lumo Energi satsar på digitalisering och mer kundanpassade avtal när de nu kommer till Sverige.

 • GodEl

  Elbranschen blir alltmer konkurrensutsatt och kundernas förväntningar stiger. GodEl är uppstickaren som startades med visionen om att skapa en bättre morgondag. För att lyckas arbetar verksamheten med att driva förändringen mot en schysstare elmarknad. Men resan slutar inte där. Nu ska GodEl även bli Sveriges mest effektiva elbolag.

 • Härjeåns

  Härjeåns slipper en underhållskrävande serverpark och får en klar konkurrensfördel med EdiLink Services från EG Utility.

 • Försörjningsverksamheterna i danska Aalborg

  Xellent är en populär lösning i energisektorn som har utvecklats av EG baserat på en Axapta-standardlösning från Microsoft.

Nyheter

 • EG Utility erbjuder innovativ kundapp i unikt samarbete med Bright

  Ett unikt samarbete mellan EG och Bright gör att vi kan erbjuda en kundapp som gör det enklare för användarna att överblicka och optimera energiförbrukningen.

 • EG Utility tar hand om IT-säkerheten

  På EG investerar vi kontinuerligt i IT-säkerhet och gör allt för att våra lösningar ska fungera i den föränderliga världen och stödja en GDPR-säker hantering av data.

 • AI och EG: Värde för kunderna viktigast

  EG undersöker som alltid nya möjligheter för att använda AI. Det viktigaste är att lösningen ska ge kunderna mervärde – genom att optimera och stödja deras verksamhet.

 • En milstolpe har nåtts: EG Xellent-lösningen är godkänd för elmarknaden i Norge

  Kundinformationssystemet EG Xellent från EG Utility har fått systemgodkännande för datautbyte med Elhub Norge på den norska elmarknaden.

 • Tekniska verken i Linköping lanserar EG Probill

  Efter fem och ett halvt års intensivt samarbete är nu samtliga sju företag inom Tekniska verken i Linköping live med faktureringslösningen EG Probill.

 • EG förvärvar Props för att utöka utbudet av programvara för fakturering inom energisektorn

  Idag meddelade EG förvärvet av det svenska programvaruföretaget Props Utility Solutions AB och Props Utility Services AB.

 • EG Utility Sweden har ingått nytt avtal

  EG Utility Sweden och Vattenfall AB har ingått avtal om användningen av fakturingssystemet EG Xellent D365 i både Danmark och Norge med möjlighet att utöka med Finland och Sverige.

 • ”Det är en kliché, men faktum är att man lär sig något nytt varje dag”

  ”Det är en kliché, men faktum är att man lär sig något nytt varje dag” I den här serien får du träffa några av de kvinnor som arbetar för EG. Här träffar du Eija Kestilä från EG EnerKey i Finland

 • Bright Energy och EG i nytt samarbete

  Behovet av innovativa lösningar och funktioner rörande energiförbrukning och energieffektivisering ökar kraftigt kopplat till de höga elpriserna.

 • EG Utility Användarträff 2022: Gör dig redo att möta framtidens energimarknad

  EG Utility Användarträff 2022: Gör dig redo att möta framtidens energimarknad Den 15-16 september är det dags för vår kundkonferens EG Utility Användarträff 2022. Efter två års uppehåll pga. pandemin samlas vi på Scandic Continental i Stockholm för två fullspäckade dagar med ny inspiration, kunskap och nätverkande.

 • EG acquires Vitani Energy Systems A/S

  EG confirms its commitment to become the market leading supplier of software for sustainability and energy management in the Nordics.

 • Bærum Energi live på Gasell

  Det norska energibolaget Bærum Energi har gått live på elhandelssystemet Gasell, som levereras av EG-företaget Zavann i Sverige.

 • Mindre koldioxid med EG EnerKey

  I en rapport från Synergi om energibesparingar inom offentlig sektor uppmanas den offentliga sektorn att utöka användningen av energidata och utnyttja det på ett bättre sätt. ”Det är ett bra förslag, för tidigare i år visade en rapport från TEKNIQ att cirka 40 procent av Danmarks totala energianvändning används i byggnader – merparten går till uppvärmning, belysning och ventilation”, säger Rasmus Dalby Martinussen, EG Utility.

 • Att forma framtidens affärsmodeller för el och energi

  Det här är andra gången som denna virtuella konferens samlar yrkesverksamma som ansvarar för Energy-as-a-service, energihantering och energieffektivitet på företag som driver elnät och energianläggningar.

 • EG förvärvar Zavann AB och stärker sin Utility-verksamhet i Norden

  Zavann specialiserar sig på elhandelssystem med tillhörande tjänster som hjälper elhandlare att bli mer framgångsrika.

 • EG förvärvar nyckeln till minskade koldioxidutsläpp baserat på data

  EG förvärvar nyckeln till minskade koldioxidutsläpp baserat på data och träder därmed in på den finska marknaden.

 • Stockholm Gas AB och Gasnätet Stockholm AB väljer EG som partner och tjänsteleverantör

  Stockholm Gas AB och Gasnätet Stockholm AB har valt att ingå avtal och partnerskap med EG Utility. Avtalet omfattar en total tjänsteleverans inom fakturering, kontraktshantering, mätvärdeshantering, marknadskommunikation m m på den svenska gasmarknaden.

 • Klimatpositivt elbolag med koll på kundernas data

  GodEl är ett hållbart och klimatpositivt elbolag – något som kräver både stort samhällsansvar och en duktig IT-partner.

 • Statens gasbolag konsoliderar intern IT på resan mot framtiden

  Gas är en av framtidens energikällor och därför beslöt Folketinget 2016 att samla den danska gasdistributionen i ett och samma gemensamma statliga företag.

 • EG Utility vinner viktig leverans till Energinet

  Energinet i Danmark har efter en upphandling av SKI ramavtal 02.19 valt att tilldela EG Utility kontraktet för ett nytt avräkningssystem.

 • Lumo Energi satsar på digitalisering och mer kundanpassade avtal när de nu kommer till Sverige

  Nordiska elhandlaren Lumo Energi etablerar sig nu på den svenska marknaden som ett första steg i en internationalisering. Ta del av en intervju med Sara Wikström, Country Manager på Lumo Energi.

 • Nu hämtar EG sin energi från vinden

  EG har ingått ett avtal med energiföretaget Norlys, vilket innebär att vi framöver kör på 100 pro-cent koldioxidneutral, förnybar energi från vindkraftverk i Danmark.

 • EG köper Sonlinc A/S

  EG har köpt upp det danskägda IT-företaget Sonlinc A/S, som tillhandahåller service och programvaror till försörjningsbranschen.

 • EG Utility Användarträff 2019: Gör dig redo för energibranschens transformation

  Den 19-20 september är det dags för vår kundkonferens EG Utility Användarträff 2019. I år samlas vi igen på Scandic Continental i Stockholm för två fullspäckade dagar med ny inspiration, kunskap och nätverkande.

 • Blockchain kan ge sjöfartsindustrin renare olja

  Blockchain kan vara sjöfartsindustrins räddning från olja av dålig kvalitet, genom registrering av bränslekvaliteten vid varje transaktion.

 • GodEl ska bli Sveriges mest effektiva elbolag

  GodEl vill bli Sveriges mest effektiva energibolag. Ta del av en intervju med Pontus Winberg, VD på GodEl och Klara Björngård, systemspecialist på GodEl.

 • SKI Energi 2018: Vad driver kundnöjdhet inom energibranschen?

  Få insikt i vad som driver kundnöjdhet inom energibranschen. Ta del av en intervju med Per Grenert, konsult och ansvarig för energibranschen på SKI.

 • Aura Energi: 3 råd inför elmarknadshubben

  Gör dig redo inför elmarknadshubben. Ta del av AURA Energis erfarenheter från införandet av datahubben i Danmark.

 • GodEl väljer EG som teknologipartner

  GodEl har ett starkt fokus på hög kundnöjdhet. Som ett led i detta har elbolaget valt EG som teknologipartner för att förbättra kostnadseffektiviteten och kundupplevelsen.

 • 4 möjliga scenarier på framtidens energimarknad

  Hur kommer energimarknaden att se ut efter år 2020? I den här artikeln får du ta del av Energimyndighetens fyra framtidsscenarier.

 • Fem röster om framtidens elmarknad

  Ta del av hur EG, E.ON, Svenskt Kvalitetsindex, Jämtkraft och Verve ser på framtidens elmarknad. I den här artikeln får du fem olika perspektiv på frågan.

 • Elhandlarguiden del 3: Så ska Verve vinna elkundernas hjärtan

  Elhandel: Ta del av hur startup-bolaget Verve arbetar för att lyckas med elhandel. Åsa Bornander och Fredrik Ringström, grundare av Verve berättar om sin syn på framgångsrik elhandel.

 • Elhandlarguiden del 2

  Elhandel: Konkurrensen inom elhandel blir allt hårdare. Därför gäller det att rusta sig för att möta kundernas stigande krav. Men vad behöver man göra för att lyckas med elhandel?

 • Elhandlarguiden del 1

  Elhandelsmarknaden kommer att förändras från grunden under de kommande åren. Konkurrensen inom elhandel blir hårdare när nya aktörer gör entré. Är du redo att möta framtidens elhandelsmarknad?

Kontakta oss

Vill du veta mer om våra produkter och tjänster? Kontakta vårt team av experter och berätta om din verksamhets behov och hur vi kan hjälpa dig. 

Senior Sales Executive

Frida Grahn

Tlf:  +46 101 955 000

Email:  kontakt@eg.se

Bid Manager

Sonja Johansson

Tlf:  +46 101 955 000

Email:  kontakt@eg.se