Framtidssäkrade och flexibla it-lösningar för energibranschen

  • Branchanpassade lösningar för administration och avräkning
  • Lösningar för CRM, Business Intelligence, rådgivning och tjänster
  • Digitaliserar och effektiviserar alla processer inom verksamheten
  • Sätter kunden i centrum och stödjer alla nyttigheter

Läs mer

Energi

Energibranschens utmaningar

Med en branschanpassad lösning för administration och avräkning, CRM, Business Intelligence, rådgivning och tjänster från EG är ditt energiföretag redo att möta framtidens strategiska utmaningar.  

specialområdet

Kunden i centrum

Kunden i centrum

Konsumentens roll i energibranschen håller på att förändras drastiskt. Det behövs en framtidssäkrad och flexibel lösning för administration och avräkning för att möta utmaningarna på marknaden. Kundkommunikationen via webben, sociala medier och mobila plattformar måste också förbättras.

Lists for all purposes

Effektivisering av processer

Effektivisering av processer

Konkurrenskraftiga energiföretag måste hela tiden sträva efter effektivisering, dels i fråga om allmänt underhåll och nätdrift genom automatiserade arbetsprocesser, dels genom fusioner och strategiska samarbeten. Allt detta ställer krav på flexibla och framtidssäkrade it-lösningar. Medarbetarnas produktivitet och trivsel behöver också stärkas med hjälp av affärssystem som minskar felrisken genom validering och särskilda processer. Det säkerställer konsekventa data av hög kvalitet.

Cloud-hosting

Den digitala transformationen

Den digitala transformationen

Att utnyttja molntjänster på ett bra sätt gör det möjligt att sänka de samlade it-kostnaderna. Det ger samtidigt energiföretag långt större möjligheter till flexibel kapacitet och lagring av stora datamängder samt integrering av rena molntjänster.

validering af data

Hantering av data

Hantering av data

Där ärenden tidigare behandlades enskilt är hanteringen av ofta återkommande uppgifter idag i högre grad automatiserad. På så sätt kan man fokusera på manuell hantering av uppgifter som ligger utanför det normala, eller som den automatiska hanteringen inte klarar av.

Kontakta oss

Vill du veta mer om våra produkter och tjänster? Kontakta vårt team av experter och berätta om din verksamhets behov och hur vi kan hjälpa dig. 

Senior Sales Executive

Frida Grahn

Tlf:  +46 101 955 000

Email:  kontakt@eg.se

Bid Manager

Sonja Johansson

Tlf:  +46 101 955 000

Email:  kontakt@eg.se