Kundreferens

APL förbättrar sina logistikprocesser med Dynamics AX Anywhere!

APL

Driftstarterna har gått mycket smidigt, systemet har varit lätt att lära sig och både lagerchefer och medarbetare är positiva till införandet. Tobias Larsson, Project Manager Logistics Development

EG fick under 2012 uppdraget att förbättra Apotek Produktion & Laboratorier AB:s (APL) logistik- och lagerprocesser samt implementera en handdatorlösning på företagets lager i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå. APL är ett läkemedelsföretag med rötter i apoteksbranschen och tillverkar s.k. extemporeläkemedel och utför kontraktsutveckling och tillverkningstjänster till biotech- och läkemedelsindustrin.

APL använder Microsoft Dynamics AX som affärssystem och handdatorlösningen som har implementerats heter Dynamics AX Anywhere och är en tilläggslösning, helintegrerad med affärssystemet. Lösningen körs antingen via en handdator eller en truckdator. Anledningen till varför APL valde just AX Anywhere är för att den utgör en kostnadseffektiv lösning och har ett lättanvänt gränssnitt för slutanvändarna.

APLs målsättning med projektet att implementera AX Anywhere var att lösningen skulle bidra till ökad kontroll och skapa högre effektivitet i verksamheten. De processer som analyserats är bland annat godsmottagning, inlagring av gods, plock till produktion, produktionsrapportering samt plock av kundorder.

"Anledningen till att vi valde EG som leverantör berodde främst på deras möjlighet att erbjuda oss en helhetslösning med stark vilja att förstå vår verksamhet innan de föreslog en lösning. Andra viktiga grunder till vårt val var EG tydliga fokus på att vilja utveckla berörda delar av vår verksamhet och utmana våra processer, inte bara anpassa systemet efter hur vi jobbade förut. Driftstarterna har gått mycket smidigt, systemet har varit lätt att lära sig och både lagerchefer och medarbetare är positiva till införandet," säger Tobias Larsson, Project Manager Logistics Development på APL.

Dynamics AX Anywhere vänder sig till företag som använder Microsoft Dynamics AX som affärssystem och ämnar göra sina affärsprocesser mobila. Plattformen omfattar förkonfigurerade processer för bland annat logistik, lager och försäljning.