Kundreferens

Härjeåns

Energikoncern i framkant med EdiLink Services.

Härjeåns

Härjeåns

Energikoncern i framkant med EdiLink Services.

Vi har valt EdiLink Services eftersom vi har stort förtroende för Microsofts Azure-plattform. Göran Gustafson, systemingenjör, Härjeåns

Med EdiLink Services från EG Utility har den svenska energikoncernen Härjeåns lyckats kapa kostnaden för kundkontakt med en tredjedel jämfört med standardpriset. Samtidigt ger EdiLink flexibel molnkapacitet så att Härjeåns automatiskt har förutsättningar att hantera stora datamängder. På den avreglerade energimarknaden måste aktörerna kunna hantera mycket stora mängder data från mätaravläsningar och leverantörsbyten eller när data överförs mellan leverantörer. Det är en utmaning som elleverantören Härjeåns valt att hantera med molnlösningen EdiLink Services från EG Utility.

"Med EdiLink Services har vi alltid tillgång till de dataresurser vi behöver. Vi har en kraftig topp i början av månaden i samband med mätaravläsningarna, men resten av tiden klarar vi oss med betydligt mindre kapacitet. EdiLink ger oss dessutom en klar konkurrensfördel genom att vi får ett pris per kundkontakt på endast 80 öre, medan standardpriset hos andra leverantörer ligger på 1,25 kronor”, säger Göran Gustafson, systemingenjör på Härjeåns.

Med EdiLink kan Härjeåns därför använda resurserna långt mer effektivt och slipper betala för onödigt stor serverkapacitet.

"EdiLink ger en försmak av en ny tid för Härjeåns där vi gör oss redo för den skärpta konkurrensen på energihandelsmarknaden. Förutom att vi valt den mest kostnadseffektiva lösningen anser vi också att vi har framtidssäkrat vår infrastruktur, eftersom EdiLink Services är kompatibelt med alla system på energimarknaden," säger Göran Gustafson.

Slutat med SMTP-servrar
Energiföretag har tidigare använt fysiska SMTP-servrar för att hantera dataöverföringen mellan mätare och företag, men det leder ofta till att man har för mycket kapacitet 80 procent av tiden och för lite resterande 20 procent. Därför har många börjat snegla på molntekniken för att kunna hitta en lösning utan de energislukande och underhållskrävande servrarna.

En aspekt som Härjeåns fäst särskild vikt vid är att EdiLink Services bygger på en beprövad Microsoft Azure-lösning som är anpassad till energisektorns specifika behov.

Att vi valt EdiLink beror bland annat på att vi har stort förtroende för Microsofts Azure-programvara. Med EdiLink Services har EG Utility dessutom lyckats anpassa den till en användarvänlig produkt som kan sättas upp på bara en timme”, säger Göran Gustafson.

EdiLink är enligt Göran Gustafson lätt att konfigurera via nätet och kräver ingen e-postserver eller annan maskinvara.

Stor potential för energisektorn
EG Utility upplever för närvarande en enorm efterfrågan på EdiLink Services. Bakgrunden är både det allmänna intresset för molnet och en önskan om lägre risk och större flexibilitet.

Med EdiLink Services kan vi tillgodose energisektorns behov av lösningar som stärker företagens konkurrenskraft, bland annat genom att de inte behöver binda kapital i infrastruktur. Samtidigt kan vi erbjuda EdiLink Services med en bindningstid på ner till en månad så att nya kunder riskfritt kan testa och utvärdera fördelarna”, säger Bo Sundström, utvecklingsansvarig på EG Utility A/S.

På EG Utility tittar man därför med stort intresse på den avreglerade energimarknaden i Sverige och andra länder i Europa. För att stärka EG Utilitys position som marknadsledande leverantör av molnlösningar kommer man bland annat att erbjuda en rad nya tjänster och snabbt implementera dem hos alla kunder via Azure-plattformen.

Vi kan ge alla kunder åtkomst till nya tjänster direkt och kommer att utveckla nya, värdefulla funktioner framöver. Just nu funderar vi bland annat på hur våra kunder kan få nytta av vårt allt större datamaterial om energivanor och konsumentbeteende”, avslutar Bo Sundström.

Kontakta oss

Vill du veta mer om våra produkter och tjänster? Kontakta vårt team av experter och berätta om din verksamhets behov och hur vi kan hjälpa dig. 

Senior Sales Executive

Frida Grahn

Tlf:  +46 101 955 000

Email:  kontakt@eg.se

Bid Manager

Sonja Johansson

Tlf:  +46 101 955 000

Email:  kontakt@eg.se