Kundreferens

N&K Spedition

Från it till strategiskt samarbete.

N&K Spedition

N&K Spedition

EG:s best practice-modeller och ASPECT4 Transport skapar förutsättningar för högre effektivitet. Martin Gregersen, vd, N&K Spedition

N&K Spedition A/S har vuxit kraftigt genom åren. Tillväxten har skett genom att it-användningen ökat kraftigt i alla delar av verksamheten. Företaget tvingades dock konstatera att det fortfarande fanns alldeles för många manuella moment i många processer, vilket bromsade både effektiviseringen och utnyttjandet av ASPECT4 Transport. Därför ville de hitta ett affärsorienterat perspektiv på processerna i stället för att bara fokusera på it.

Det fanns ett påtagligt effektiviseringsbehov inom flera av våra fokusområden, både operativa och administrativa", säger vd Martin Gade Gregersen. Fyra kärnprocesser och den ekonomiska stödprocessen valdes ut från den samlade värdekedjan. Urvalet gjordes i nära samarbete mellan åtta–nio superanvändare, ledningen och EG:s processkonsult.

Vår ambition med processarbetet var att effektiviseringen skulle ske genom ett bättre utnyttjande av våra resurser och en optimering av arbetsrutinerna. Samtidigt behövde vi ge många av våra medarbetare bättre it-kunskaper. Därför satsade vi på ett kunskapslyft för de operativa medarbetarna och hoppades att det skulle ge effekter inom hela organisationen.

Vi har fått en bred affärsförståelse inom hela företaget och har nu en stark utgångspunkt för det fortsatta processarbetet. Martin Gregersen, vd, N&K Spedition

Kontakta oss så berättar vi mer

Vill du veta mer om EG Transport, våra produkter och tjänster? Kontakta vårt team av experter och berätta om din verksamhets behov och hur vi kan hjälpa dig.

Director, Transport & Logistics

Søren Grodt-Andersen

Tlf:  +45 7220 7908

Email:  sotgr@eg.dk