Kundreferens

Psykologpartners

Microsoft Dynamics AX 2012 var nyckel till Psykologipartners nya systemstöd. I en expanderande verksamhet behövs ett systemstöd som är både flexibelt och kraftfullt något som Psykologipartners hittade i Microsoft Dynamics AX 2012 och som implementerades under 2012 av EG Medius.

Psykologpartners

Initialt träffade vi Medius för att diskutera fakturahantering, men samtalet gled snabbt in på systemstöd och de problem som vi hade. Vi erbjöds att få se Microsoft Dynamics AX 2012 och blev imponerade. Att välja Medius var självklart, ett företag i framkant liknande vårt eget. Ekonomichef på Psykologpartners, Pia Bergqvist

Då Psykologpartners verksamhet i huvudsak sker i uppdrags och projektform är funktionalitet och användarvänlighet inom projekthantering centralt för de många användarna.

Enkel och smidig tidrapportering och projektuppföljning förbättrar produktiviteten, samtidigt är det viktigt att såväl projekt som uppdrag är integrerat med ekonomimodulerna så att man undviker dubbelregistreringar och avstämningsproblem.

I och med den expansiva verksamheten har även antalet fakturor ökat, så sökte Psykologpartners även efter en lösning för att automatisera hanteringen av leverantörsfakturor. Valet föll då på Mediusflow, EG prisbelönta fakturahanteringssystem.

Idag hanterar Psykologpartners 3000 fakturor per månad via Mediusflow integrerad med Microsoft Dynamics AX 2012. Genom att implementera Mediusflow integrerat med Microsoft Dynamics AX 2012, kan Psykologpartners förbättra sin fakturahantering. Med Mediusflow kan fakturor enkelt distribueras, matchas mot inköpsorder och attesteras. EG startade implementationsprojektet i Mars 2012, och lösningen togs i drift i början av September.