Webinar | Mestergruppen

Mestergruppen

Vi håller ett webinar tisdagen den 11 juni kl. 9:30 och torsdagen den 13 juni kl. 9.30, där vi presenterar lösningen och du kan ställa frågor.

Webinaret sker via Teams.