Verve elhandel
01. augusti 2018

Elhandlarguiden del 3: Så ska Verve vinna elkundernas hjärtan

Därför satsar startup-bolaget på närproducerad och förnybar el.
 

Den konkurrensutsatta elhandelsmarknaden håller på att förändras från grunden. Dessutom står både den elhandlarcentriska modellen och elmarknadshubben inför dörren. Ta del av hur det startup-bolaget Verve arbetar för att vinna kampen om elkunderna.  

För att överleva på elhandelsmarknaden gäller det att erbjuda något unikt som vinner kundernas hjärtan. I den här artikeln ger Åsa Bornander och Fredrik Ringström, grundare av startup-bolaget Verve, sin syn på vad som krävs för att lyckas med elhandel. 

Verve föddes med tanken om ett starkt fokus på förnybar och närproducerad el. Men hur började resan? Bolagets grundare Åsa Bornander och Fredrik Ringström berättar: 

- Det började för 1,5 år sedan när vi deltog i E.ON:s acceleratorprogram som syftar till att främja nya idéer inom hållbarhet, miljöteknik och energi. Efter att programmet avslutats valde E.ON att fortsätta investera i oss på grund av vårt tänk kring närproducerad energi och ambitionen att öka andelen förnybar energi i samhället, berättar Åsa Bornander och Fredrik Ringström, grundare av Verve.
 

Idealister och storstadsbor 

Verve riktar sig till idealister som värnar om miljön och väljer att konsumera närproducerat. För dessa kunder är ursprung en nyckelfråga. Den andra kundgruppen som Verve vill nå är storstadsbor som har ont om tid, men ändå vill göra en insats för miljön. 

- Vi är (än så länge) det enda elbolaget som låter kunderna välja exakt vem som ska producera deras el.* Vår affärsmodell handlar inte om att tjäna pengar på kilowattförbrukning, istället tjänar vi endast på en månadsavgift. På så sätt får producenterna av förnybar el lite mer betalt för sin energi, berättar Verve-grundarna. 

- När förbrukningen minskar kan vi förse ännu fler kunder med el. Vi ger också påslaget till producenterna så att de kan investera i mer förnybar energi, tillägger Åsa Bornander och Fredrik Ringström. 
 

Grön energi - inte tillräcklig särskillnad

Men enligt Verve räcker det inte att endast erbjuda grön energi, eftersom det finns många konkurrenter som säljer detta. För att lyckas gäller det att skapa större särskillnad. Därför inriktar sig bolaget dessutom på att vara superlokala. 

- Vi vill få kunderna att handla el på ett mer personligt sätt. Hos oss köper du av en lokal leverantör som du vet namnet på, som om det vore grönsaker från en bonde i närheten, berättar grundarna. 

- Tanken är också att skapa ett community där kunderna och producenterna möts. Vi vill att kunderna ska kunna påverka närmiljön och få insyn i vad som händer på gårdarna där elen produceras, tillägger Åsa Bornander och Fredrik Ringström.
 

Research i ur och skur

Verve-grundarna gjorde ett grundligt arbete för att hitta sin nisch och började med ett tomt papper, utan att ha en förutfattad mening om vad kunderna önskade. De bestämde sig för att kartlägga hur behovet såg ut och gjorde omfattande research. 

- Vi bestämde oss för att få koll på hur folk tänker kring el. Det var också viktigt att undersöka om det fanns någon lucka på marknaden. Därför gav vi oss ut i ur och skur för att prata med människor på stan. Det pågick under en lång tid och det var först då vi fick idéen om att koppla ihop konsumenter med producenter, berättar Åsa Bornander och Fredrik Ringström. 
 

Vikten av enkelhet och grönt tänk

Verve-grundarna menar att den stora utmaningen idag är att el är en lågengagemangsprodukt. Samtidigt finns det ett stort intresse för att göra något positivt för miljön.

- I researchfasen upptäckte vi hur lågt intresset för el faktiskt är. Som kund vill man bara ha det enkelt och miljövänligt, oavsett vilken tjänst det handlar om. Andra branscher har kommit betydligt längre, t.ex. banker som lanserat självbetjäning och satsat hårt på digitalisering, säger Åsa Bornander och Fredrik Ringström. 

- Här är t.ex. kravet på anläggnings-id från kunden en bromskloss när man ska byta leverantör. Idag är kunderna inte beredda på att sitta i telefonkö i 30 minuter. Det måste man förhålla sig till, tillägger Verve-grundarna. 
 

Positiv framtidssyn

Runt hörnet väntar den elhandlarcentriska modellen och elmarknadshubben. Dessa förändringar kommer att förändra energibranschen från grunden. Men Verve ser ljust på framtiden.

- Förändringarna kommer såklart att påverka oss. Vi tror att det finns många positiva aspekter, t.ex. samfakturering av elnät och elhandel. Vi hoppas också att det blir enklare att ta fram uppgifter och att kunderna kanske kommer kunna identifiera sig med mobilt bank-id för att undvika kostsamma fullmaktshanteringar, säger Åsa Bornander och Fredrik Ringström. 

- Vi hoppas på ökad enkelhet och transparens enligt kundens önskemål. Som elhandlare ser vi såklart positivt på att vår synlighet ökar i nästan alla processer. Vi är redo att möta de nya förutsättningarna, avslutar Verve-grundarna. 

* Kunderna väljer vilken producent som får intäkterna från affären. Den fysiska elleveransen går inte att knyta till en enskild producent. 

 

3 råd från startup-bolagets grundare:

• Utgå ifrån kundens perspektiv. Vad erbjuder du som inte redan finns, vilka problem löser du och vilket mervärde ger du?

• Håll det enkelt. Utgå ifrån det du är bäst på. Man behöver inte uppfinna hjulet på nytt om det redan finns en bra lösning.

• Var beredd på att förändra. Arbeta efter principen fail fast och var hela tiden öppen för att byta riktning.

Kontakta oss

Vill du veta mer om våra produkter och tjänster? Kontakta vårt team av experter och berätta om din verksamhets behov och hur vi kan hjälpa dig. 

Senior Sales Executive

Frida Grahn

Tlf:  +46 101 955 000

Email:  kontakt@eg.se

Bid Manager

Sonja Johansson

Tlf:  +46 101 955 000

Email:  kontakt@eg.se