19. juni 2018

Almedalen: EG och Di bjuder in till paneldebatt

Den elhandlarcentriska modellen och elmarknadshubben väntar runt hörnet och innebär en stor omställning för energibranschen. De nya spelreglerna väntas bli den största förändringen sedan avregleringen i slutet av 90-talet. Konkurrensen trappas upp och nya innovativa aktörer kommer att göra entré. 

Men hur rustar man sig för att vinna kampen om kunderna på framtidens elmarknad? Det är temat för EG:s paneldebatt i Almedalen som anordnas i samarbete med Dagens industri.

Den 4 juni 2018 kl. 11:00 får du ta del av fem olika perspektiv på frågan. Då ger EG, Verve, SKI, Jämtkraft och E.ON sin syn på vilka strategier och affärsmodeller som krävs för att lyckas på framtidens elmarknad. 

Panelen består av:

  • Axel Sundström, elhandelsexpert, EG Sverige

  • Johan Parmler, VD, Svenskt Kvalitetsindex

  • Åsa Bornander, Co-Founder, Verve

  • Erik Brandsma, VD, Jämtkraft 

  • Marc Hoffmann, VD, E.ON Sverige

Vill du delta i arrangemanget? Läs mer här