Energimarknaden
05. oktober 2018

4 möjliga scenarier på framtidens energimarknad

Energimyndigheten berättar om trenderna som kan komma att forma branschen ...
 

Hur kommer framtidens energimarknad se ut efter år 2020? Det var temat för Energimyndighetens föreläsning på EG Utility Användarträff 2018.

Under föreläsningen presenterades myndighetens studie "Fyra framtider – energisystemet efter 2020". Studien presenterar fyra olika scenarier som alla har en utforskande karaktär. Dessa tar hänsyn till både prioriteringar och drivkrafter i samhället. Under konferensen presenterade Martin Johansson, projektledare på Energimyndigheten de olika scenarierna. Läs vidare för att få en smygtitt på framtidens energimarknad.
 

Framtidens energimarknad- Fyra olika scenarier

De fyra framtidsscenarierna har fått de musikaliska termerna Forte, Legato, Espressivo och Vivace. Men vad innebär de egentligen?
 

Forte (starkt)

I detta scenario är energi bränsle för tillväxt och framgång. Inom politiken fokuserar man på säker energitillgång till låga och stabila priser och effektiv godstrafik inom industrin.

- Industrin har en hög energianvändning. I detta scenario ersätts kärnkraften med ny kärnkraft och det händer inte så mycket med fossila bränslen. Man fortsätter på samma väg som idag. Dock sker en viss elektrifiering av fordonssektorn, berättar Martin Johansson.
 

Legato (sammanbundet)

Legato är motpolen till Forte och i detta scenario ses energi som en globalt begränsad resurs. Här är energipolitiken inriktad mot egenanvändning. Stort fokus ligger på ekologisk hållbarhet och global rättvisa. Det är viktigt med en jämn och rättvis resursfördelning på global nivå.

- I detta scenario är energisektorn kraftigt reducerad och vi använder mindre energi eftersom det är en begränsad resurs. Vi flyger inte lika mycket och åker inte bil i samma utsträckning. Fossila bränslen förekommer knappt, utan man satsar på landbaserad vindkraft som är kostnadseffektiv. Men främst tror jag att effektfrågan skulle bli viktig om Legato blir verklighet, dvs. att man styr energianvändningen efter tillgången, säger Martin Johansson.

Espressivo (uttrycksfullt)

I Espressivo decentraliseras samhället och det energipolitiska perspektivet hamnar ur fokus. I detta scenario är energi istället ett sätt att uttrycka sig på. Konsumenter vill hantera sina behov med hjälp av tjänster och ökad egenproduktion, lösningar som de uppfattar som effektiva och framåtblickande.

- Detta är nog det roligaste scenariot eftersom folk får göra lite som de vill. Men hur ska man då kunna bygga upp ett energisystem? Det är också en drivkraft att vara egenanvändare och det är stort fokus på solceller och vindkraft till industrin samt kärnkraft som man bygger själv. Samtidigt finns fossila bränslen kvar, eftersom många inte är intresserade av att göra någonting. Det är intressant att fundera på vad som händer när den politiska styrningen är så pass begränsad, kommenterar Martin Johansson.
 

Vivace (livligt)

Vivace är ett mer vetenskapligt perspektiv. Med hjälp av ny teknik kommer Sverige kunna skapa tillväxt på klimatets villkor. Sverige vill vara en global föregångare inom klimatlösningar och miljöteknik för ett hållbart globalt energisystem. Politikens fokus ligger på klimatsmart forskning och innovation, demonstration och kommersialisering på bred front.

- Detta är också ett intressant scenario. Här satsar man på miljöteknik, speciellt på biobränslen och man försöker tillverka produkter från biomassa, t.ex. plast. Då blir det restprodukter som kan användas för att skapa energi. I detta scenario minskar fossila bränslen och man satsar på solceller och havsbaserad vindkraft, säger Martin Johansson.

- Alla fyra scenarierna som nämns i studien är trender som kan komma att slå igenom i framtiden och inget är mer sannolikt än något annat, avslutar Martin Johansson.

Få djupare insikter: Ta del av Fyra framtider här

Rusta dig: Framtidssäkrade och flexibla it-lösningar för energibranschen